Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / czas pracy - (26) 

 • 10 stycznia 2011 r.
  Czas pracy – przegląd dyrektywy UE
  Do końca lutego tego roku potrwa drugi etap konsultacji Komisji Europejskiej z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE w sprawie przeglądu dyrektywy o czasie pracy. KE przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z jej wdrożenia przez państwa członkowskie, zaprezentowała również przegląd najnowszych danych na temat tendencji i organizacji czasu pracy oraz społecznych i gospodarczych skutków obowiązujących przepisów w państwach członkowskich.  
 • 6 grudnia 2010 r.
  Czas pracy: Przedsiębiorcy stawiają na elastyczność
  Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących czasu pracy – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, należy wprowadzić nową definicję doby pracowniczej, umożliwić zatrudnionym samodzielne decydowanie o momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy w wyznaczonym przedziale czasu, a także przyznać prawo udzielania czasu wolnego za pracę w nadgodzinach w kolejnym okresie rozliczeniowym.  
 • 27 października 2010 r.
  Elastyczny czas pracy – badania KE
  Powołana przez Komisję Europejską grupa ekspertów ogłosiła sprawozdanie na temat elastycznych uregulowań w zakresie czasu pracy, które stanowi kompleksowy przegląd aktualnie stosowanych praktyk w 27 państwach UE oraz państwach EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria). W opublikowanym dokumencie stwierdza się, że elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy są korzystne dla pracodawców i pracowników.
 • 21 października 2010 r.
  6 stycznia będzie dniem wolnym od pracy
  Senackie komisje gospodarki narodowej oraz rodziny i polityki społecznej zarekomendowały wyższej izbie parlamentu przyjęcie ustawy, która wprowadza dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli i znosi obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Do ustawy zostały wprowadzone tylko poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. Ustanowieniu nowego dnia wolnego od pracy sprzeciwia się część przedsiębiorców.
 • 7 października 2010 r.
  Transport drogowy: Nowe zaświadczenie dla kierowców
  Obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców przewidują przyjęte przez rząd na wniosek ministra infrastruktury założenia do projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzenie zmian będzie oznaczało rozszerzenie wykazu dokumentów, które kierowca musi okazać na żądanie organu kontroli.
 • 27 września 2010 r.
  Pracodawcy RP: Ograniczyć, a nie zwiększać liczbę wolnych dni
  Ustanowienie kolejnego wolnego dnia pracy to poważny błąd – oceniają Pracodawcy RP. – Naszym zdaniem w obecnej sytuacji rozsądnym byłoby raczej czasowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy – mówią przedstawiciele organizacji, komentując decyzję Sejmu o ustanowieniu 6 stycznia świętem państwowym.
 • 27 września 2010 r.
  Trzech Króli – dodatkowy dzień wolny od pracy
  Sejm przegłosował poselski projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy, wprowadzając dodatkowy dzień wolny w Święto Trzech Króli, a także znosząc obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzenie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe – ocenia PKPP Lewiatan.
 • 15 czerwca 2010 r.
  Czas pracy kierowców: PIP proponuje zmiany w przepisach
  Rezygnację z obowiązku przestrzegania przez kierowców tzw. doby pracowniczej przewiduje propozycja zmiany przepisów o czasie pracy kierowców przedstawiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozwiązanie to zaakceptowali posłowie sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, którzy przyjęli opinię dla ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne.
 • 19 maja 2010 r.
  Lewiatan przeciwko wolnemu w święto Trzech Króli
  PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy i zniesieniu w zamian dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Rozwiązanie takie przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano na dzisiaj w Sejmie. Zdaniem Konfederacji, Polski na taką zmianę nie stać, a ponadto rozwiązanie takie będzie niekonstytucyjne.
 • 30 kwietnia 2010 r.
  Samozatrudnieni jak kierowcy na etacie – ZRP krytykuje decyzję komisji PE
  Komisja do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała (30 głosów za, 19 przeciw) objęcie samozatrudnionych nową dyrektywą o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego. Tym samym komisja opowiedziała się za  rozwiązaniem, zgodnie z którym kierowcy pracujący na zasadach samozatrudnienia powinni przestrzegać europejskich przepisów regulujących czas pracy, podobnie jak kierowcy zatrudnieni w firmach przewozowych. Wynik głosowania krytykuje m.in. Związek Rzemiosła Polskiego.
 • 29 kwietnia 2010 r.
  Czas pracy kierowców ciężarówek: Spór w Parlamencie Europejskim
  Wśród europosłów trwa spór o to, czy kierowcy ciężarówek pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom dotyczącym czasu pracy kierowców zatrudnianych przez firmy spedycyjne. Takie same zasady obowiązują jednych i drugich, jeśli chodzi o maksymalną ilość godzin za kierownicą i minimalny czas postoju przeznaczonego na odpoczynek. Tutaj zadecydowały względy bezpieczeństwa na europejskich drogach.
 • 23 kwietnia 2010 r.
  UE ograniczy czas pracy przedsiębiorców kierujących samochodami służbowymi?
  W Komitecie ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego trwają prace nad nowym kształtem dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego.
 • 7 stycznia 2010 r.
  Przedsiębiorcy o dniu wolnym w święto Trzech Króli
  Propozycję ustanowienia święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy, przy jednoczesnej rezygnacji z przepisów zobowiązujących pracodawców do „oddawania” pracownikom dodatkowego dnia wolnego za każde święto przypadające w sobotę popiera Business Centre Club. Przeciwna propozycji zgłoszonej przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej jest za to Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 6 listopada 2009 r.
  UE: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze ogranicza bezrobocie
  Między II kwartałem 2008 i tym samym kwartałem 2009 r. ograniczenie zatrudnienia było mniejsze niż spadek aktywności gospodarczej – podał Eurostat. Podczas gdy PKB skurczył się o 4,9 proc. w UE27 i -4,8 proc. w strefie euro, zatrudnienie spadło o 1,9 proc. do 222,7 mln osób w UE27 i o 1,8 proc. do 145,5 mln w strefie euro. Jednym z powodów jest fakt, że pracodawca może zmniejszyć ilość przepracowanych godzin w firmie, zwiększając zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 8 września 2009 r.
  KPP chwali plan PIP na 2010 rok: Więcej informacji dla pracodawców
  Zdaniem Henryka Michałowicza, eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowa Inspekcja Pracy w coraz większym stopniu angażuje się w działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym. KPP oceniamy tę aktywność bardzo pozytywnie, ponieważ zdaniem organizacji nieprzestrzeganie praw pracowniczych wynika często z ich nieznajomości, a także zawiłości i niestabilności przepisów.
 • 3 czerwca 2009 r.
  KPP: Warunki uzyskania pomocy trudne do spełnienia
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich normy wsparcia przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, które nie są instrumentami pomocy finansowej ze środków publicznych, powinny być adresowane do wszystkich pracodawców, a jedynym ograniczeniem powinien być dwuletni czas ich obowiązywania.
 • 3 czerwca 2009 r.
  Ustawa o pomocy firmom w czasie kryzysu
  Udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zaproponowane rozwiązania mają służyć elastycznemu organizowaniu czasu pracy, dostosowanemu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.
 • 29 kwietnia 2009 r.
  Brak porozumienia w sprawie dyrektywy o czasie pracy
  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie udało się uzgodnić wspólnego projektu nowej dyrektywy o czasie pracy. Rozbieżności dotyczyły m.in. kwestii opt-out i czasu dyżurowania. Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia okazał się brak zgody w pierwszej z nich.
 • 29 stycznia 2009 r.
  KIG chce szybkiej liberalizacji przepisów o czasie pracy
  Krajowa Izba Gospodarcza zaapelowała do rządu o jak najszybsze skierowanie do Sejmu ustawy liberalizującej przepisy dotyczące czasu pracy w Polsce. Brak zdecydowanych działań w tym kierunku jest niekorzystny zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców – uważa KIG.
 • 8 stycznia 2009 r.
  Uelastycznienie rynku pracy lekarstwem na kryzys?
  Konfederacja Pracodawców Polskich wzywa do niezwłocznego zmodyfikowania przepisów Kodeksu pracy, tak by możliwe było stosowanie przez polskie firmy systemów elastycznego rozliczania czasu pracy.
 • 18 grudnia 2008 r.
  „Nie” dla 65-godzinnego tygodnia pracy
  Parlament Europejski wprowadził zmiany do stanowiska państw członkowskich w sprawie dyrektywy dotyczącej organizacji czasu pracy. Posłowie domagają się 48-godzinnego tygodnia pracy i rezygnacji z klauzul wyłączających najpóźniej w ciągu trzech lat. Europosłowie chcą także, aby czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, również wliczany był do tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 • 20 listopada 2008 r.
  KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
  Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu – przekonuje KPP.
 • 17 października 2008 r.
  Nie będzie dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Sejm nie zgodził się na wprowadzenie kolejnego dnia wolnego od pracy — w święto Trzech Króli. Decyzję posłów chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, która uważa, że odrzucenie projektu uchroni polską gospodarkę przed wielomiliardowymi stratami.
 • 9 października 2008 r.
  KPP za zmianami w regulacjach dotyczących czasu pracy
  Uelastycznienie czasu pracy oraz stworzenie lepszych warunków do kształtowania zbiorowego prawa pracy – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą efekty proponowanych przez rząd zmian w rozliczaniu czasu pracy. Dyskusje na ten temat toczą się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. KPP opowiada się za jak najszybszym ich wprowadzeniem.
 • 9 stycznia 2008 r.
  KPP: Dodatkowe ubezpieczenia lekarstwem na kryzys w służbie zdrowia
  Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża obawę, że najwyższe od lat środki finansowe będące w dyspozycji NFZ mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów wynikających z wdrożenia przepisów o czasie pracy lekarzy. Proponuje m.in. wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
 • 5 grudnia 2007 r.
  KPP chce poprawek w projektach dyrektyw
  Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się zmian w projektach unijnych dyrektyw dotyczących czasu pracy i pracy tymczasowej. Dokumenty są przedmiotem środowego posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach