Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / celnicy - (16) 

 • 29 grudnia 2010 r.
  Polska i Słowacja wzmacniają współpracę przy zwalczaniu przestępczości celnej
  Oba kraje będą ściślej współdziałać m.in. w zakresie nadzoru, kontroli i wymiany informacji dotyczących zarządzania podatkiem akcyzowym oraz informacji nt. analizy ryzyka.
 • 28 grudnia 2010 r.
  Centrum Informacji Służby Celnej ruszy 1 stycznia
  Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że od 1 stycznia 2011 r. uruchomione zostanie ogólnokrajowe Centrum Informacji Służby Celnej w Izbie Celnej w Katowicach.
 • 24 listopada 2010 r.
  Opłata za udostępnienie danych celnych
  Określenie szczegółowego trybu udostępniania danych gromadzonych przez organy Służby Celnej w ramach statystyki dotyczącej obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego tych państw z pozostałymi krajami (EXTRASTAT) to cel opracowanego przez resort finansów rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat z tego tytułu.  
 • 10 sierpnia 2010 r.
  Nowe uprawnienia służby celnej
  Wkrótce wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień celników. Umożliwi ono realizację zapisów zmienionej ustawy o służbie celnej, uchwalonej wraz z ustawą o grach hazardowych. Ustawa przyznała celnikom uprawnienia do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w celu ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstw. Chodzi głównie o organizację nielegalnych gier hazardowych, przemyt towarów i ich dalszą odsprzedaż oraz nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
 • 23 lipca 2010 r.
  Walka z podróbkami w UE
  Unijne służby celne w 2009 r. interweniowały na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 43,5 tys. spraw dotyczących kilku milionów produktów, co do których istniało podejrzenie fałszerstwa lub piractwa. Tak wynika z rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Najczęściej konfiskowanymi przez celników artykułami, budzącymi podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, były papierosy, odzież i znaki towarowe.
 • 28 kwietnia 2010 r.
  Europejski Informacyjny Portal Celny już dostępny
  Ruszył serwis dla przedsiębiorców, który w przejrzysty sposób wyjaśnia zagadnienia związane z przewozem towarów przez granice Unii Europejskiej. Portal zapewnia dostęp do animowanych scenariuszy, które krok po kroku przedstawiają i tłumaczą procedury przywozu, wywozu i tranzytu. Komisja Europejska udostępniła na razie tylko pierwszą część Europejskiego Informacyjnego Portalu Celnego (ECIP).
 • 25 listopada 2009 r.
  Administracja zobowiązana do wspierania służby celnej
  Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będą zobowiązane do niezwłocznego przekazywania służbie celnej informacji koniecznych do sprawnego i skutecznego wykonywania przez nią ustawowych zadań – przewiduje zaakceptowane przez Radę Ministrów nowe rozporządzenie w tej sprawie. Jego projekt opracowało Ministerstwo Finansów.
 • 3 listopada 2009 r.
  Ułatwienia w kontroli hazardu
  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o służbie celnej obecny rynek gier hazardowych będzie lepiej nadzorowany i kontrolowany niż dotychczas – zapewnia Jacek Kapica, wiceminister finansów i szef służby celnej. Jego zdaniem nowelizacja, która weszła w życie 31 października br., daje funkcjonariuszom celnym wystarczające kompetencje do ujawniania nieprawidłowości na rynku automatów do gier o niskich wygranych.
 • 26 czerwca 2009 r.
  NIK: Kolejki na wschodniej granicy z winy przewoźników
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała działalność służb kontrolnych (Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) w roku 2007 i I półroczu 2008 na wschodniej granicy Polski, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Z ustaleń Izby wynika, że kolejki tirów na granicy powstają zazwyczaj z winy przewoźników, którzy przystępują do odpraw bez wymaganych dokumentów, pieniędzy na opłaty, a nawet bez zezwoleń na wjazd lub przewóz towarów. Wiele do życzenia pozostawia także międzynarodowa współpraca służb granicznych.
 • 4 grudnia 2008 r.
  Nowelizacja ustawy o służbie celnej
  Lepsze możliwości zwalczania przestępstw skarbowych (np. podatkowych, celnych, dewizowych), ułatwienia dla firm legalnie wykonujących działalność dotyczącą obrotu towarowego oraz przedsiębiorców podlegających opodatkowaniu akcyzą przewiduje projekt ustawy o służbie celnej przyjęty przez Radę Ministrów.
 • 18 września 2008 r.
  0,7 mld zł na program modernizacji Służby Celnej
  Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczność działania to główne cele ustanowionego przez Radę Ministrów programu modernizacji Służby Celnej na lata 2009-2011.
 • 24 kwietnia 2008 r.
  Spotkanie przedstawicieli służb celnych
  Uruchomienie na przejściach granicznych zielonych pasów dla samochodów osobowych przewożących towary, które nie podlegają ocleniu, wymiana informacji o ważeniu samochodów ciężarowych oraz uruchomienie dodatkowego punktu odpraw towarów podlegających kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej — to ustalenia, jakie zapadły podczas spotkania przedstawicieli polskich i ukraińskich służb celnych.
 • 22 lutego 2008 r.
  Kwoty od 10 tys. euro wzwyż podlegają zgłoszeniu na granicy
  Służba celna informuje o częstych w ostatnich dniach próbach przekroczenia granicy bez zgłoszenia wywozu gotówki w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Dlatego przypomina, że obowiązek zadeklarowania większej sumy pieniędzy pozostaje w mocy — wewnątrz UE dotyczy przejść granicznych na lotniskach (do czasu zniesienia kontroli dla obywateli państw grupy Schengen) oraz przekraczania zewnętrznej granicy Wspólnoty.
 • 29 stycznia 2008 r.
  Rząd spełnia postulat celników
  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, który spełnia jeden z postulatów protestujących celników. Regulacja przewiduje uchylenie przepisu, który był podstawą natychmiastowego zwolnienia funkcjonariuszy podejrzanych o popełnienie przestępstwa.
 • 29 stycznia 2008 r.
  BCC: Ukarać celników za fikcyjne zwolnienia
  Do ukarania „funkcjonariuszy państwowych łamiących prawo” wzywają rząd pracodawcy zrzeszeni w Business Centre Club. Zdaniem szefa organizacji przedsiębiorców Marka Goliszewskiego, sytuacja, w której celnicy walczą o swoje interesy korzystając z fikcyjnych zwolnień lekarskich, jest niedopuszczalna.
 • 28 stycznia 2008 r.
  Projekt porozumienia z celnikami
  500-złotowa podwyżka od stycznia, zapewnienie celnikom „właściwej ochrony prawnej” oraz obietnica zrównania warunków pracy Służby Celnej z warunkami innych służb mundurowych – to najważniejsze ustalenia z rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu i celników, które zakończyły się w sobotę.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach