Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / górnictwo - (63) 

 • 23 marca 2011 r.
  Czarna przyszłość górnictwa
  Bezpieczeństwu dostaw węgla kamiennego w Polsce zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK, przy obecnym tempie wydobycia tego surowca złóż aktualnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 r.  
 • 27 stycznia 2011 r.
  Górnictwo: Strategie rozwoju spółek wydobywczych do zmiany
  Jedną z największych barier dla rozwoju branży górniczej w tym roku będzie niedobór pracowników. Polski sektor wydobywczy czekają zmiany własnościowe oraz nowe możliwości finansowania w ramach funduszy europejskich - to główne wnioski raportu firmy doradczej Deloitte zawierającego prognozy na rok 2011 dla sektora wydobywczego.  
 • 15 listopada 2010 r.
  Zysk górnictwa za 2009 r. - niespełna 9 mln zł
  W ubiegłym roku sektor górniczy wypracował wynik finansowy na poziomie 8,6 mln zł – wynika z przyjętej przez rząd informacji o wykonaniu w 2009 r. strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. O niskiej zyskowności sektora zdecydowały przede wszystkim straty odnotowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową.
 • 19 października 2010 r.
  UOKiK zezwolił na koncentracje forsowane przez rząd
  Należąca do Skarbu Państwa Kompania Węglowa może przejąć Hutę Łabędy oraz Nadwiślańską Spółkę Energetyczną – ogłosiła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pierwszej transakcji zgoda ma charakter warunkowy – przedsiębiorca dokonujący przejęcia będzie musiał w ciągu dwóch lat sprzedać akcje Huty Łabędy w ilości powodującej utratę kontroli nad spółką.
 • 16 sierpnia 2010 r.
  Górnictwo: W 2009 r. poprawa sytuacji mimo kryzysu
  Skutki globalnego kryzysu finansowego, mimo relatywnie dobrej kondycji polskiej gospodarki na tle innych krajów, dotknęły również polski rynek zbytu węgla kamiennego, a w konsekwencji polskich producentów tego surowca, jednak w ubiegłym roku nastąpiła poprawa kondycji spółek węglowych – wynika z „Informacji o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009 r.”, którą opublikowało Ministerstwa Gospodarki.
 • 21 lipca 2010 r.
  Zamykanie niekonkurencyjnych kopalń w UE – projekt nowego rozporządzenia
  Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia Rady UE dotyczącego pomocy państwa przeznaczonej na ułatwianie zamykania przynoszących straty kopalń węgla kamiennego w UE do 1 października 2014 r. Wszelka dalsza pomoc operacyjna dla tego sektora będzie uzależniona od przedstawienia planów zamknięcia kopalń przynoszących straty. Zainteresowane państwa członkowskie będą mogły zapewniać wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń dla odchodzących pracowników oraz zapewniać właściwe oczyszczenie i zabezpieczenie terenów kopalń.
 • 10 maja 2010 r.
  Pomoc dla kopalń – jest zgoda KE
  Komisja Europejska uznała program „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o co zabiegał polski rząd. Dzięki tej decyzji przedsiębiorstwa górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na łączną kwotę 400 mln zł.
 • 9 marca 2010 r.
  MSP sprzedało większość akcji kopalni Bogdanka
  Za ponad 1,1 mld zł Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 46,7 proc. akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Akcje zostały nabyte przez wszystkie polskie otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,50 zł za sztukę. Spółka zadebiutowała na GPW 25 czerwca 2009 r., a po obecnej sprzedaży kolejnych 15 mln 882 tys. akcji stała się prywatną spółką z akcjonariatem SP na poziomie 4,3 proc.
 • 2 lutego 2010 r.
  NIK: Koszty remontów w zakładach górniczych zawyżone o setki milionów złotych
  Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki badania gospodarki remontowej prowadzonej przez podmioty górnicze, którym zostały objęte: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicznych oraz 13 przedsiębiorstw, zakładów wydobywczych i naprawczych wykorzystujących środki Skarbu Państwa. Kontrolerzy stwierdzili, że doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych. Powodem nieprawidłowości był zapis w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r., który dostęp do napraw maszyn górniczych umożliwił wyłącznie ich producentom. Rozwiązanie takie znalazło się w § 428, do którego autorstwa nikt nie chce się przyznać.
 • 13 listopada 2009 r.
  MG: Konieczne zmiany w prawie górniczym
  Wyeliminowanie barier w udostępnianiu nowych złóż węgla i stworzenie mechanizmów chroniących je przed zabudową to najważniejsze działania, jakie należy podjąć, by umożliwić dalszy rozwój górnictwa – takie wnioski płyną z przeglądu obowiązujących przepisów regulujących funkcjonowanie kopalń, dokonanego przez departament górnictwa w Ministerstwie Gospodarki.
 • 25 września 2009 r.
  Szef MG o inwestycjach w górnictwie
  Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, że spółki górnicze zwiększyły w tym roku nakłady inwestycyjne w kopalniach niezależnie od środków budżetowych. Plany inwestycyjne w górnictwie dotyczące nowych możliwości wydobycia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach były głównymi tematami wystąpienia ministra gospodarki w Sejmie.
 • 3 września 2009 r.
  Wiceszefowa resortu gospodarki o sytuacji w górnictwie
  Zdaniem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, polskie górnictwo będzie gotowe do zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na węgiel, które jest spodziewane, kiedy minie spowolnienie gospodarcze. Jednocześnie resort planuje zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do około 60 proc. Informacje te zostały podane podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, które odbywają się w Katowicach.
 • 20 sierpnia 2009 r.
  Grupa Węglowo-Koksowa bez WZK „Victoria”
  Rząd zdecydował, że Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. nie wejdą w skład Grupy Węglowo-Koksowej, która ma powstać na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zmianę taką wprowadzono w „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
 • 5 sierpnia 2009 r.
  MG: KHW S.A. nie jest zagrożony bankructwem
  Według Ministerstwa Gospodarki, nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, które uzasadniałyby tezę o zagrożeniu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. upadłością. Resort zapewnia, że sytuacja firmy w 2009 r. jest dobra, co mają potwierdzać wyniki sprzedaży spółki w I półroczu br. oraz okresowe raporty Agencji Rozwoju Przemysłu.
 • 26 czerwca 2009 r.
  Debiut „Bogdanki”: Prawie 17-proc. wzrost ceny akcji
  25 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała pierwsza kopalnia węgla kamiennego - Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Kurs otwarcia akcji spółki wyniósł 56,10 zł i był o 16,8 proc. wyższy od kursu odniesienia (48 zł). Dzięki wejściu na GPW firma pozyskała prawie 530 mln zł na inwestycje. Większościowym akcjonariuszem pozostanie w „Bogdance” Skarb Państwa.
 • 28 maja 2009 r.
  Prawie 82 mln zł - zysk górnictwa węgla kamiennego w I kwartale
  Od stycznia do marca tego roku polskie kopalnie wydobyły 19,9 mln ton węgla kamiennego, z czego za granicą sprzedały ponad 1,8 mln ton, osiągając wynik finansowy netto na poziomie 81,9 mln zł – wynika z informacji o wstępnych wynikach górnictwa węgla kamiennego w I kwartale 2009 r. oraz o ogólnej sytuacji na rynku węgla kamiennego, opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
 • 15 maja 2009 r.
  Przyczyny spadku sprzedaży węgla
  Rosnący import węgla jest przyczyną spadku sprzedaży węgla kamiennego – uważa wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Wiceszefowa MG wzięła udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, podczas którego omówiono wyniki finansowe w spółkach górniczych oraz realizację „Strategii dla górnictwa węgla kamiennego” w I kwartale br.
 • 4 maja 2009 r.
  Zgoda UOKiK na współpracę RWE i Kompanii Węglowej
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie przez RWE Power i Kompanię Węglową spółki, która zajmie się budową i eksploatacją nowej elektrowni. Dzięki decyzji UOKiK, do 2015 roku na terenie nieczynnej kopalni Piast Ruch II na Śląsku powstanie nowa elektrownia węglowa.
 • 21 kwietnia 2009 r.
  Będą środki na inwestycje w górnictwie
  Zdaniem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, konieczne są spore inwestycje w sektorze górnictwa. – W bieżącym budżecie zabrakło środków na ten cel. Mam nadzieję, że znajdą się w roku przyszłym – powiedziała wiceszefowa MG podczas debaty „Górnictwo węgla kamiennego” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
 • 6 kwietnia 2009 r.
  KPP popiera ograniczenie barier dla przemysłu wydobywczego
  Doprecyzowanie przepisów, usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców to najważniejsze cele ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, której projekt w piątek rozpatrzyła nadzwyczajna podkomisja sejmowa. Zdaniem KPP, prace powinny być prowadzone rozważnie ze szczególnym uwzględnieniem propozycji adresatów projektu.
 • 18 marca 2009 r.
  Energetyka: Węgiel będzie w Polsce podstawowym paliwem do 2030 r.
  Zdaniem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, pomimo zmian, które nastąpią w ciągu najbliższych dwóch dekad w krajowej strukturze produkcji energii elektrycznej, węgiel pozostanie w Polsce podstawowym surowcem do produkcji energii – będzie z niego powstawać ponad 55 proc. energii elektrycznej.
 • 19 listopada 2008 r.
  Prawo geologiczne i górnicze – więcej swobody dla przedsiębiorców
  Uproszczone i bardziej przyjazne przedsiębiorcom rozwiązania zawiera przyjęty przez rząd projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który reguluje zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.
 • 8 września 2008 r.
  Światowy Kongres Górniczy
  W Krakowie rozpoczął się XXI Światowy Kongres Górniczy – największe zgromadzenie górniczej kadry menedżerskiej i naukowej. Głównym organizatorem imprezy jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Obok sesji naukowych przygotowano także wystawę World  Mining  Expo 2008 w Katowicach.
 • 4 sierpnia 2008 r.
  Sytuacja w górnictwie po I półroczu
  Blisko 350 min zł zysku po opodatkowaniu przy wydobyciu o 7 proc. niższym niż w tym samym okresie 2007 r. i bardzo dużym zapotrzebowaniu na inwestycje odtworzeniowe – tak wygląda stan polskiego górnictwa po I półroczu bieżącego roku. O sytuacji w górniczych spółkach i realizacji Strategii dla górnictwa węgla kamiennego z członkami Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników rozmawiał w ubiegłym tygodniu wicepremier Waldemar Pawlak.
 • 23 lipca 2008 r.
  Środki na inwestycje w górnictwie do 2015 roku
  Utrzymanie wydobycia węgla kamiennego na poziomie zabezpieczającym popyt krajowy wymaga inwestycji na poziomie ok. 19 mld zł do 2015 roku i jest obecnie jednym z najważniejszych zadań spółek węglowych — głosi informacja Ministerstwa Gospodarki opublikowana w związku z poselską interpelacją w sprawie niedoboru węgla energetycznego na polskim rynku.
 • 13 czerwca 2008 r.
  Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny za siedem lat
  RWE Stoen SA i Kompania Węglowa SA zawarły porozumienie joint venture w sprawie budowy największego w Polsce bloku energetycznego na węgiel kamienny. RWE Stoen SA, jedna z największych europejskich grup energetycznych, w wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce zainwestuje 1,5 mld euro.
 • 3 kwietnia 2008 r.
  Zgoda na pomoc
  Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla przemysłu węglowego w Polsce. Dzięki niej rząd będzie mógł sfinansować program restrukturyzacji kopalń, który ma zostać zrealizowany do 2010 roku.
 • 29 stycznia 2008 r.
  Zawód górnika także dla kobiet
  Polska do końca maja wypowie 45. Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1935 r., zakazującą zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. Norma zawarta w konwencji jest uznawana za niezgodną z zasadą równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 • 18 grudnia 2007 r.
  MG o kopalniach: Rozmowy o płacach w gestii zarządów
  Ministerstwa Gospodarki ogłosiło stanowisko w sprawie akcji protestacyjnej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. i w Kopalni „Budryk” S.A.
 • 27 listopada 2007 r.
  Górnictwo: Szykuje się prywatyzacja i kolejne fuzje
  W Katowickim Holdingu Węglowym odbywa się referendum, w którym pracownicy wypowiedzą się na temat prywatyzacji. Ponadto resort skarbu rozważa możliwość połączenia Holdingu z Kompanią Węglową — twierdzi „Rzeczpospolita”.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach