Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / giełdy i rynki - (27) 

 • 16 czerwca 2010 r.
  Instrumenty pochodne: PE chce wiążących standardów
  Większość posłów Parlamentu Europejskiego uważa, że potrzebne są przejrzyste i ścisłe standardy na rynku instrumentów pochodnych, które ukrócą spekulacyjny handel nimi. Rezolucja, którą posłowie przyjęli we wtorek w Strasburgu, precyzuje także, kto może dokonywać obrotu swapami ryzyka kredytowego i przewiduje zmniejszenie obciążeń regulacyjnych spoczywających na klientach korporacyjnych wykorzystujących instrumenty pochodne.
 • 18 maja 2010 r.
  Emisja akcji Tauron SA: Inwestorzy kupią więcej walorów
  Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało, że zaoferuje w ofercie publicznej nie 25 proc., jak wcześniej zapowiadano, ale około 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia, zachowując przy tym kontrolę korporacyjną nad spółką. Jak podkreśla resort, decyzja ta została podyktowana oczekiwaniami inwestorów. Ponadto do jej podjęcia znacznie przyczynił się sukces oferty publicznej PZU.
 • 11 stycznia 2010 r.
  W 2009 na GPW najwięcej debiutów w Europie
  Z najnowszego raportu IPO Watch Europe firmy doradczej PricewaterhouseCoopers wynika, że warszawska Giełda Papierów Wartościowych zajęła w 2009 roku pierwsze miejsce wśród europejskich rynków giełdowych pod względem liczby pierwotnych ofert sprzedaży akcji (IPO). To pierwszy tak dobry wynik w historii polskiego rynku kapitałowego – podkreślają władze giełdy.
 • 13 listopada 2009 r.
  Warszawska giełda najlepsza w Europie Środkowej
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po trzecim kwartale tego roku zajmuje pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii obrotów akcjami oraz kapitalizacji. Czołową pozycję warszawskiego parkietu w tym regionie potwierdzają dane Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych za pierwsze dziesięć miesięcy.
 • 27 października 2009 r.
  UE ureguluje rynek finansowych instrumentów pochodnych
  Komisja Europejska zapowiedziała objęcie uregulowaniami rynku derywatów – produktów finansowych uważanych za jedną z przyczyn kryzysu finansowego. W 2010 roku Komisja ma wprowadzić przepisy, które zmniejszą zagrożenie, jakie mogą stanowić dla gospodarki te instrumenty finansowe. To kolejna inicjatywa UE na rzecz wzmocnienia kontroli usług finansowych.
 • 20 października 2009 r.
  Dyrektywa MiFID: Zmiana zakresu działalności maklerskiej
  21 października wchodzi w życie uchwalona 4 września 2008 r. nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID (2004/39/WE) oraz aktów wykonawczych do tej dyrektywy. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach regulujących działalność maklerską. Spowodują one, że działalność inwestycyjna prowadzona dotychczas przez przedsiębiorców niebędących firmami inwestycyjnymi zostanie zakwalifikowana jako działalność maklerska, co będzie wiązało się z koniecznością uzyskania przez nich zezwolenia KNF.
 • 25 września 2009 r.
  Przygotowanie prospektu emisyjnego w UE będzie łatwiejsze?
  Komisja Europejska zaproponowała zmianę dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego. Wniosek ma na celu poprawę przejrzystości prawnej i skuteczności procedury dotyczącej prospektów emisyjnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla emitentów i pośredników. Uwzględnia on również kwestię zagwarantowania wystarczających i odpowiednich informacji inwestorom, także indywidualnym.
 • 24 września 2009 r.
  KE przyjęła projekt wzmocnienia nadzoru finansowego w Unii
  Komisja Europejska zaakceptowała pakiet projektów aktów prawnych służących wzmocnieniu nadzoru nad sektorem finansowym w Europie. Celem udoskonalonych mechanizmów współpracy jest trwałe wzmocnienie stabilności finansowej w UE i dopilnowanie, aby wszędzie stosowano i egzekwowano w sposób spójny te same podstawowe przepisy techniczne. Ponadto mają one służyć identyfikacji problemów na wczesnym etapie oraz znacznemu zwiększeniu skuteczności wspólnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i przy rozwiązywaniu sporów między organami nadzoru.
 • 17 września 2009 r.
  Setny debiut na NewConnect
  Na rynku NewConnect zadebiutowała 100. spółka - Microtech International SA. Jest to 15. tegoroczny debiutant na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie na NewConnect notowanych jest 98 spółek, ponieważ dwóch wcześniejszych debiutantów - Centrum Klima i MW Trade - przeniosło się na rynek regulowany.
 • 26 marca 2009 r.
  Wpływ kryzysu na Polskę
  – Polski rynek kapitałowy zareagował gwałtownie na pogorszenie się koniunktury na światowych giełdach – powiedział wiceprezes Jacek Socha, wiceprezes polskiego oddziału PriceWaterHouseCoopers podczas konferencji "Kryzys, ale jaki? Oto jest pytanie...", która w środę została zorganizowana w Warszawie przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przedstawił raport „Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy”.
 • 29 stycznia 2009 r.
  MG o bankach: Mniejsze spadki wartości polskich filii
  Według resortu gospodarki polskie filie banków są w o wiele lepszej kondycji niż ich zagraniczne centrale. Wskutek światowego kryzysu wartość rynkowa największych zagranicznych banków spadła o około 70-80 proc. Spadek kapitalizacji banków działających w Polsce jest znacznie mniejszy.
 • 22 października 2008 r.
  GPW największa w regionie
  Jak wynika z ostatnich danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem kapitalizacji, czyli wartości notowanych spółek, wyprzedziła pozostałe giełdy regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz Południowo-Wschodniej (SEE).
 • 7 maja 2008 r.
  Komisja upomina Polskę
  Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Polski oraz trzech innych krajów (Republiki Czeskiej, Węgier, Holandii) z powodu niedotrzymania przez te państwa terminu wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy w sprawie obowiązku przejrzystości w odniesieniu do spółek notowanych.
 • 29 sierpnia 2007 r.
  NewConnect wchodzi na giełdę
  Jutro, tj. 30 sierpnia, rusza na warszawskiej giełdzie nowy system obrotu akcjami spółek — NewConnect. Jest to odrębny rynek przeznaczony dla spółek innowacyjnych i o krótkiej historii działalności. NewConnect to nowa szansa dla inwestorów na pokaźne zyski, ale też znacznie podwyższone ryzyko.
 • 17 sierpnia 2007 r.
  Gilowska o zawirowaniach na giełdzie: Nie ma podstaw do paniki
  — Mam nadzieję, że ostatnie zawirowania na rynkach finansowych nie będą miały wpływu na gospodarkę, bo fundamenty polskiej gospodarki są mocne — podkreśliła minister finansów Zyta Gilowska w Sejmie. Wicepremier zaapelowała do inwestorów o zachowanie spokoju, gdyż — jak stwierdziła — nie ma podstaw do panicznych reakcji.
 • 16 sierpnia 2007 r.
  Dramatyczne spadki na warszawskiej giełdzie
  Giełdy całego świata ogarnęła panika. Na warszawskiej giełdzie trwają silne spadki. Fala wyprzedaży na GPW spowodowała, że WIG traci prawie 8 proc., a sWIG80 blisko 11 procent.
 • 10 sierpnia 2007 r.
  GPW: Rośnie aktywność Polaków na rynku kapitałowym
  9 sierpnia 2007 GPW zaprezentowała wyniki najnowszego badania dotyczącego udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych oraz aktywności Polaków na rynku kapitałowym. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i dotyczyło pierwszego półrocza 2007 r. W badaniu wzięło udział 21 krajowych członków Giełdy.
 • 25 czerwca 2007 r.
  MSP: Sześć spółek Skarbu Państwa wejdzie na GPW
  — Na przełomie 2007 i 2008 roku sześć spółek Skarbu Państwa może wejść na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), w większości poprzez podwyższenie kapitału, a oferty będą sięgały po minimum 100 mln zł — poinformował dziennikarzy wiceminister Skarbu Państwa Ireneusz Dąbrowski. Dodał, że nie jest wykluczone, iż spośród tych sześciu spółek dwie pojawią się na GPW w 2007 roku.
 • 2 maja 2007 r.
  Prospekt emisyjny Energomontażu Południe zatwierdzony przez KNF
  30 kwietnia 2007 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Energomontaż Południe SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C.
 • 21 marca 2007 r.
  Rząd: Rekompensaty w obrocie instrumentami finansowymi
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra finansów. Nowe prawo ma zapewnić ochronę inwestorom zajmującym się obrotem instrumentami finansowymi poprzez wzmocnienie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego nad firmami inwestycyjnymi oraz funkcjonowanie systemu rekompensat.
 • 16 marca 2007 r.
  Obniżka opłat giełdowych
  Począwszy od 1 kwietnia br., o około 15 proc. zostaną obniżone wszystkie opłaty transakcyjne Giełdy Papierów Wartościowych — poinformował jej zarząd.
 • 14 marca 2007 r.
  Mniejsze opłaty na giełdzie, niestety, nie dla inwestorów
  Giełda Papierów Wartościowych obniży opłaty dla brokerów o 15 proc. Na podobny ruch ze strony domów maklerskich nie mogą liczyć inwestorzy.
 • 19 lutego 2007 r.
  GPW: Rusza szkoła dla przyszłych spółek giełdowych
  „Po kapitał na giełdę” — tak nazywa się cykl szkoleń, które rozpoczyna warszawska giełda. Szkolenia adresowane są do firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału poprzez emisję akcji, dzięki któremu mogą finansować swój dalszy rozwój.
 • 15 lutego 2007 r.
  GPW: Nowy system zamiast Warsetu
  Wtorkowa awaria na GPW przypieczętowała koniec Warsetu. „Parkiet” informuje, że giełda podjęła już decyzję o wymianie systemu informatycznego oraz zmianie sprzętu i lokalizacji ośrodka zapasowego.
 • 22 stycznia 2007 r.
  Jak grać na giełdzie?
  W Polsce obowiązuje system niematerialnego obrotu akcjami. Oznacza to, że akcje nie są fizycznymi, papierowymi dokumentami, a jedynie zapisami elektronicznymi. Centralną instytucją zajmującą się ich ewidencjonowaniem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Aby inwestować na giełdzie, konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim.
 • 22 stycznia 2007 r.
  Biura maklerskie - porównanie opłat
  Poniżej prezentujemy porównanie opłat i prowizji pobieranych przez bura maklerskie. W przypadku obrotu akcjami i obligacjami, biura maklerskie pobierają zazwyczaj prowizję uzależnioną od wartości transakcji, często negocjowaną, klient może także wybrać prowizję liniową, rozliczaną według odrębnych zasad. Dla uproszczenia porównań, podajemy jedynie wysokość prowizji minimalnej.
 • 5 stycznia 2007 r.
  Nowy Rynek — nowa platforma finansowania MSP
  Nowy Rynek to platforma obrotu służąca finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Będzie prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych i będzie miał status rynku nieregulowanego.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach