Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - (109) 

 • 22 marca 2011 r.
  Prawie 95 mln zysku GPW za 2010 r.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka w 2010 r. osiągnęła zysk w wysokości 94,8 mln zł. – Giełda weszła w pierwszy pełny rok swojego funkcjonowania jako spółka publiczna z doskonałymi wynikami finansowymi. Będzie liderem zmiany i innowacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz głównym rynkiem giełdowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes GPW.  
 • 10 marca 2011 r.
  Giełda: Wciąż rośnie liczba rachunków inwestycyjnych
  W lutym przybyło ponad 5 tys. rachunków inwestycyjnych – podał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Od początku 2011 roku liczba prowadzonych rachunków zwiększyła się o 6,6 tys. do blisko 1,5 mln. Najwięcej kont – prawie 290 tys. – prowadzi Dom Inwestycyjny BRE Banku.  
 • 28 lutego 2011 r.
  Indeks spółek surowcowych na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obliczanie i publikację subindeksu sektorowego WIG-surowce. Jest on jedenastym indeksem branżowym na GPW, a w skład jego portfela wchodzą akcje pięciu spółek. Największy wpływ na notowaniu nowego indeksu będą miały akcje koncernu KGHM Polska Miedź.  
 • 25 lutego 2011 r.
  Inwestorzy na GPW - coraz więcej cudzoziemców
  Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na polskim rynku akcji pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 46 proc. - wynika z przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku badania struktury inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych. Najwięcej zleceń (84 proc.)  pochodzi z Wielkiej Brytanii, aktywni są również inwestorzy z Belgii, Węgier i Austrii.  
 • 17 lutego 2011 r.
  Indeks obligacji skarbowych na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pierwszy w Polsce oficjalny indeks obligacji skarbowych – TBSP.Index. W pierwszym portfelu indeksu znalazło się szesnaście obligacji: cztery serie obligacji zerokuponowych oraz dwanaście serii obligacji o oprocentowaniu stałym - pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletnie.  
 • 4 lutego 2011 r.
  Rynek NewConnect liczy 200 spółek
  Styczeń był rekordowym miesiącem pod względem liczby debiutów na alternatywnym rynku GPW. NewConnect, gdzie notowane są małe i średnie spółki dopuszczone do obrotu publicznego, ma już 200 emitentów. Najnowsza spółka, która dołączyła do tego grona, to Onico SA pośrednicząca w hurtowym obrocie paliwami płynnymi.  
 • 26 stycznia 2011 r.
  Giełda: Nowy skład Indeksu RESPECT
  Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT. W skład indeksu weszło 16 podmiotów. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2011 r. RESPECT Indeks jest benchmarkiem inwestycyjnym, czyli syntetycznym narzędziem oceny dla inwestorów. Pierwszy skład indeksu został ogłoszony 19 listopada 2009 r.  
 • 12 stycznia 2011 r.
  Giełdowe debiuty: GPW druga w Europie
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zajęła w 2010 roku drugie miejsce w Europie pod względem liczby i wartości debiutów łącznie na regulowanym oraz alternatywnym rynku akcji – wynika z najnowszego raportu IPO Watch Europe opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers. Dwa debiuty na GPW znalazły się na liście TOP 10 największych europejskich ofert ubiegłego roku.  
 • 12 stycznia 2011 r.
  Giełda: Rekordowy wzrost liczby rachunków inwestycyjnych
  W ubiegłym roku o 30 proc. w stosunku do końca 2009 wzrosła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec grudnia było ich 1 mln 477,4 tys., czyli o prawie 350 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordową liczbę nowych inwestorów przyciągnęły na parkiet atrakcyjne oferty Skarbu Państwa oraz liczne debiuty na GPW. U niektórych brokerów liczba prowadzonych rachunków maklerskich wzrosła o kilkaset procent.  
 • 14 grudnia 2010 r.
  Rynek Energii na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła platformę obrotu energią elektryczną (w skrócie: poee) pod nazwą Rynek Energii GPW. Nowy giełdowy rynek ma być bezpiecznym i nowoczesnym miejscem zawierania transakcji dla uczestników rynku energii: producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych. Można na nim dokonywać bieżących zakupów i sprzedaży energii elektrycznej, a także zawierać transakcje z dłuższym terminem realizacji.  
 • 25 listopada 2010 r.
  Litewskie spółki na polską giełdę
  Możliwość notowania litewskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie otwiera porozumienie zawarte pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) a Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych Litwy (LCVPD). Przewiduje ono utworzenie połączenia operacyjnego z litewskim rynkiem, co pozwoli na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek, które będą notowane na GPW.  
 • 10 listopada 2010 r.
  Debiut GPW - wysoki zysk inwestorów
  Na głównym, krajowym rynku akcji zadebiutowała spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Na zakończenie pierwszego dnia notowań wartość dopuszczonych do obrotu walorów wzrosła o jedną czwartą w stosunku ceny emisyjnej. Tym samym akcje GPW podczas giełdowego debiutu zagwarantowały inwestorom drugi co do wielkości zysk w historii prywatyzacji spółek Skarbu Państwa za pośrednictwem warszawskiego parkietu.
 • 9 listopada 2010 r.
  Giełda: 100 tys. nowych inwestorów
  Na koniec października biura maklerskie i banki prowadziły łącznie 1 mln 497,1 tys. rachunków inwestycyjnych, co oznacza, że ich liczba zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca o blisko 100 tys. - wynika z najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tak dynamiczny wzrost liczby nowych rachunków jest związany głównie z ofertą publiczną Giełdy Papierów Wartościowych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.
 • 9 listopada 2010 r.
  Giełda w Warszawie najpopularniejsza wśród emitentów z Europy Środkowej
  Warszawska giełda zajmuje pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych zagranicznych emitentów. Według stanu na 8 listopada 2010 na GPW obecne są akcje 28 spółek spoza Polski. Na głównym rynku w Warszawie zadebiutowała właśnie trzecia ukraińska spółka – Agroton.
 • 29 października 2010 r.
  Prywatyzacja giełdy – setki tysięcy chętnych na zakup akcji
  Ponad 323 tys. inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie spółki zaplanowano na 9 listopada. Zdaniem ministra Skarbu Państwa, liczny udział w prywatyzacji warszawskiej giełdy to wyraz zaufania Polaków do polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. – Mam nadzieję, że jest to zjawisko długofalowe, które rozwinie ideę akcjonariatu obywatelskiego w Polsce – powiedział Aleksander Grad.
 • 26 października 2010 r.
  Giełdowa Izba Rozrachunkowa obsłuży rynek energii na GPW
  W ramach struktury Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostanie utworzona Giełdowa Izba Rozrachunkowa, której zadaniem będzie rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na rynku obrotu instrumentami rynku towarowego opartymi na energii elektrycznej i innymi instrumentami towarowymi. Rynek ten zamierza stworzyć Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 15 października 2010 r.
  Cena akcji GPW – maksymalnie 43 zł dla inwestorów indywidualnych
  Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło wysokość maksymalnej ceny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedawanych w ofercie publicznej. Wyniesie ona 43 zł. Władze GPW opublikowały prospekt emisyjny spółki. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na jej akcje od 18 do 27 października. Trafi do nich maksymalnie 26,7 mln akcji. Giełdowy debiut GPW przewidywany jest 9 listopada.
 • 13 października 2010 r.
  Prywatyzacja GPW – KNF zaakceptowała prospekt emisyjny
  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 12 października 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa zamierza sprzedać blisko 64 proc. akcji GPW, a jednocześnie zachować w spółce strategiczną kontrolę. Debiut spółki został zapowiedziany na listopad tego roku.
 • 13 października 2010 r.
  Giełda: Na GPW najwięcej debiutów w Europie
  W trzecim kwartale na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce co trzeci debiut akcji przeprowadzony na rynkach europejskich – wynika z najnowszego raportu IPO Watch Europe, opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers. Tym samym warszawska giełda zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów w okresie od lipca do września br.
 • 1 października 2010 r.
  Rynek Catalyst rok od uruchomienia
  Pierwszy rok działalności Catalyst, platformy obrotu i autoryzacji obligacji korporacyjnych oraz samorządowych, potwierdził, że projekt ten wyszedł naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego – oceniają władze warszawskiej giełdy. Catalyst stał się alternatywą umożliwiającą skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego także inwestorom indywidualnym, pozbawionym dotychczas dostępu do publicznego rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych.
 • 23 września 2010 r.
  Debiut pierwszego funduszu ETF na GPW
  Lyxor ETF WIG20, pierwszy fundusz typu ETF (exchange-traded fund), zadebiutował na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa nowego funduszu otwiera nową kategorię instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie oraz nowe możliwości inwestycyjne dla uczestników rynku – podkreślają władze GPW.
 • 13 września 2010 r.
  Rachunki inwestycyjne - wzrost o ćwierć miliona
  Od początku tego roku do końca sierpnia liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwiększyła się już o blisko 238 tys. Po lipcowym spadku, w sierpniu ich liczba zwiększyła się o 1155. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 370,6 tys. rachunków.
 • 8 września 2010 r.
  Prywatyzacja giełdy: Prospekt emisyjny w KNF
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. GPW planuje przeprowadzenie publicznej oferty sprzedaży akcji oraz wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskim parkiecie.
 • 31 sierpnia 2010 r.
  Rynek NewConnect ma trzy lata
  30 sierpnia 2010 r. minęły trzy lata od uruchomienia rynku NewConnect, najdynamiczniej rozwijającego się międzynarodowego alternatywnego rynku akcji w Europie. Notowanych jest na nim 155 spółek z Polski, Czech i Bułgarii reprezentujących ponad 10 branż, wśród których sektor spółek technologicznych jest jednym z najliczniej reprezentowanych. W krótkim czasie NewConnect stał się drugim – wśród rynków alternatywnych prowadzonych przez 13 giełd europejskich – pod względem liczby debiutów oraz trzecim pod względem liczby notowanych spółek.
 • 23 sierpnia 2010 r.
  Obroty na GPW – więcej inwestorów zagranicznych
  Do 47 proc. wzrósł w I półroczu udział inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To o 11 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 r. Wzrosła także wartość obrotów ogółem - w pierwszej połowie 2010 r. na głównym rynku GPW osiągnęły one blisko 60 proc. wartości handlu z całego ubiegłego roku, a na NewConnect przewyższyły obroty w całym 2009 r. Liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła do 1,3 mln, a rachunków internetowych - do 589 tys.
 • 16 sierpnia 2010 r.
  Giełda: Pierwsza bułgarska spółka na GPW
  Pierwsza spółka z Bułgarii – Intercapital Property Development – zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. To efekt uruchomienia w lutym br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacyjnego połączenia z bułgarskim rynkiem. Pozwala ono na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek notowanych w Warszawie, umożliwia też inne operacje na papierach zagranicznego emitenta.
 • 11 sierpnia 2010 r.
  Ubyło rachunków inwestycyjnych
  W lipcu br. o blisko 4 tys. spadła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 369,4 tys. rachunków.
 • 6 sierpnia 2010 r.
  Krótka sprzedaż - pierwszy miesiąc na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że w lipcu - pierwszym miesiącu funkcjonowania na nowych zasadach krótkiej sprzedażycna warszawskim parkiecie - zawarto transakcje na akcjach 25 spółek. Całkowita wartość obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży wyniosła 154,5 mln zł, natomiast udział wartości obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży do całkowitej wartości obrotu wyniósł 1,1 proc.
 • 29 lipca 2010 r.
  Obligacje pięciu banków spółdzielczych na GPW
  Na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje pięciu banków spółdzielczych: Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i Spółdzielczego Banku Rozwoju z Siedzibą w Szepietowie. Według prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego pojawienie się polskiej spółdzielczości na warszawskiej giełdzie to historyczne wydarzenie.
 • 29 lipca 2010 r.
  Najwięcej debiutów w Europie na rynku regulowanym GPW
  London Stock Exchange i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie były w drugim kwartale tego roku europejskimi liderami w liczbie i wartości nowych ofert na rynkach giełdowych. Pod względem wartości ofert spółek debiutujących na rynku regulowanym GPW okazała się najlepsza na Starym Kontnencie.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach