Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / gwarancje rządowe - (17) 

 • 24 listopada 2010 r.
  1,4 mld euro rządowych gwarancji dla EBI
  Rząd zagwarantował spłatę kredytów na łączną kwotę 1,4 mld euro udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny Bankowi Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyty zostały zaciągnięte na dofinansowanie budowy trasy Toruń-Stryków, inwestycji przewidzianych w rządowym programie modernizacji dróg oraz budowy autostrad.  
 • 8 września 2010 r.
  ARP uzyskała gwarancje na emisję obligacji
  Obligacje o wartości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mld zł planuje wyemitować Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji planowanych na rynku krajowym. Uzyskane dzięki obligacjom środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.
 • 13 stycznia 2010 r.
  Kredyt na budowę autostrady do Warszawy - gwarancje dla EBI
  Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyt jest przeznaczony na częściowe sfinansowanie budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa.
 • 25 września 2009 r.
  KE zatwierdziła program pomocy dla polskich instytucji finansowych
  Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego. Program przewiduje gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co ma zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego.
 • 31 lipca 2009 r.
  PKP Lewiatan: Trudno dostępne poręczenia i gwarancje dla firm
  Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, możliwość korzystania z poręczeń i gwarancji przez średnie firmy (zatrudniające powyżej 50 pracowników) jest tylko hipotetyczna, a firmy mikro i małe w ogóle nie mają dostępu do tej formy wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami dotyczące udzielania poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorstw, jednak warunki nałożone na potencjalnych kredytobiorców – według Lewiatana – sprawią, że realnych transakcji będzie niewiele.
 • 31 lipca 2009 r.
  Rząd ogłosił uruchomienie bezpiecznej linii kredytowej dla przedsiębiorców
  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami komercyjnymi w sprawie poręczeń kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom. Rozwiązania na rzecz wzmocnienia sektora MŚP są jednym z najważniejszych elementów realizowanego przez rząd „Planu stabilności i rozwoju”, zaakceptowanego w listopadzie 2008 r.
 • 15 lipca 2009 r.
  Gwarancje na ubezpieczenia kredytów eksportowych według nowych zasad
  Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) ubezpieczanie kredytów i kontraktów eksportowych realizowanych przez przedsiębiorców powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, którzy pośredniczą w eksporcie towarów na zagranicznych rynkach. Do tej pory KUKE SA ubezpieczała jedynie eksport realizowany przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.
 • 27 maja 2009 r.
  Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu
  Program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących projekty pobudzające polską gospodarkę przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która - w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - będzie mogła zaciągać kredyty lub emitować obligacje, których spłatę poręczy państwo.
 • 20 maja 2009 r.
  Kredyt w wysokości 20 mld zł dzięki wsparciu rządu
  Rozwój bezpiecznej akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł ma być efektem wdrożenia przyjętych przez rząd założeń dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Przewidują one możliwie jak najszersze wykorzystanie poręczeń i gwarancji, w tym głównie portfeli kredytów udzielanych przez banki, czyli tzw. poręczeń portfelowych. Rozwiązania te zostały zawarte w przygotowanym przez ministra finansów dokumencie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Program jest realizowany w ramach Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju.
 • 10 kwietnia 2009 r.
  3 bln euro na walkę z kryzysem
  Komisja Europejska podsumowała dotychczasowe działania podjęte przez państwa członkowskie, nadzorowane i koordynowane przez Komisję, w celu zwalczania skutków obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przygotowane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia stabilności finansowej gwarancje, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz działania mające na celu dokapitalizowanie sektora finansowego wyniosły dotąd około 3 bln euro.
 • 28 stycznia 2009 r.
  KPP: Publiczne wsparcie powinno trafiać do polskich firm
  Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rządowa nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, a także ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, w większym stopniu preferowała firmy polskie.
 • 28 stycznia 2009 r.
  Więcej poręczeń, więcej kredytów
  Rozszerzenie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej w celu ułatwienia mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznego finansowania, głównie w formie kredytów, zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także w ustawie o Funduszu Poręczeń Unijnych.
 • 11 grudnia 2008 r.
  Rządowe gwarancje na budowę A1
  Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu stworzenie podstawy prawnej do udzielenia przez Skarb Państwa gwarancji na budowę kolejnego odcinka autostrady A1.
 • 17 września 2008 r.
  Gwarancje na kredyt dla Polskich Linii Kolejowych
  Rząd udzielił Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty trzeciej części kredytu zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce.
 • 28 maja 2008 r.
  Poręczenia i gwarancje na 31,5 mld zł
  Wartość udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji kredytowych osiągnęłą na koniec 2007 r. kwotę około 31,5 mld zł. Rząd przyjął informację na ten temat przygotowaną przez ministra finansów.
 • 21 maja 2008 r.
  Gwarancje państwa dla MŚP
  Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. W dokumencie określono jasne i przejrzyste metody obliczania elementu pomocy państwa w formie gwarancji oraz uproszczone zasady dla MŚP, w tym z góry określone bezpieczne i jednorazowe stawki gwarancyjne w przypadku niskich kwot gwarancji.
 • 20 lutego 2008 r.
  Rządowe gwarancje na kredyt w EBI
  Rząd postanowił udzielić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki z EBI zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektów m.in. w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska i energetyki.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach