Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 stycznia 2007 r.

Indywidualne konta emerytalne — ile można uskładać

Wartość zgromadzonego kapitału i zysku, jakie można osiągnąć, oszczędzając na indywidualnym koncie emerytalnym, będą się od siebie różniły w zależności od wielu czynników. Przeprowadziliśmy wyliczenia dla kilku okresów oszczędzania, różnych kwot wpłacanych na IKE, zakładając jednocześnie, że rentowność z inwestycji będzie zróżnicowana w zależności od sposobu inwestowania. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, należy traktować jako wyniki mocno przybliżone, duża jest bowiem ilość czynników zmiennych. Wyliczenia te jednak pozwalają na ogólną orientację, dla kogo IKE będą bardziej, a dla kogo mniej atrakcyjną formą inwestowania.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Czynniki zmienne, jakie przy oszczędzaniu należy przy brać pod uwagę, to:

a) wysokość opłat za obsługę IKE,
b) wysokość opłat uzależnionych od osiąganego zysku,
c) wysokość wpłat na konto i wartość ich corocznej waloryzacji,
d) długość okresu oszczędzania (ten można precyzyjnie przewidzieć — zależy on od wieku, w którym rozpoczniemy wpłaty),
e) rentowność, jaką uzyska instytucja zarządzająca naszymi środkami,
f) inflacja w okresie, w którym będziemy oszczędzać.

Założyliśmy trzy wartości średniej rocznej rentowności: 3,5 proc. (bardzo konserwatywne inwestowanie), 6,5 proc. (inwestowanie średnio agresywne) i 10 proc. (inwestowanie agresywne).

Wybór inwestycji agresywnych można polecić osobom, które będą wpłacały na IKE w długim okresie czasu. Jeżeli do emerytury pozostało już niewiele lat, należy raczej decydować się na inwestycje bardziej bezpieczne (obligacje, lokaty).

Do wyliczeń przyjęliśmy cztery wysokości wpłat: 50 zł miesięcznie (600 zł rocznie), 100 zł miesięcznie, 200 zł miesięcznie i 300 zł miesięcznie. Jednocześnie założyliśmy, że płace będą rosły w średnim tempie 3,5 proc. rocznie, i o tyle będą rosły nasze roczne wpłaty.

Dla uproszczenia obliczeń założyliśmy również, że całą kwotę z danego roku wpłacamy na początku okresu rocznego.

Wyniki podajemy dla trzech okresów oszczędzania: 10, 20 i 30 lat.

Założyliśmy również, że inflacja w okresie oszczędzania będzie stała i wyniesie 2,5 proc. w stosunku rocznym. To oczywiście dość ryzykowne założenie, jednak trudno przewidywać inflację w długim okresie czasu. Przy tych założeniach oznacza to, że płace realne będą rosły o 1 proc. rocznie. 

Po długim okresie pojawia się efekt procentu składanego. Dla zobrazowania jego działania przyjmijmy, że siła nabywcza w roku 2007 wynosi jeden, a średnia płaca netto wynosi 1500 zł (co prawda w grudniu 2006 wyniosła ok. 2000 netto — ale dotyczy to sektora przedsiębiorstw zatrudniających pow. dziewięciu osób, a ta średnia jest zaburzona przez wysokie płace w niektórych sektorach gospodarki). Licząc płacę netto, zakładamy też waloryzację progów podatkowych i kwoty wolnej oraz utrzymanie 19-procentowej stawki podatku dochodowego.

Przy powyższych założeniach (inflacja 2,5 proc., wzrost płacy 3,5 proc.) średnia płaca netto wyniesie w zaokrągleniu do pełnego złotego:

a) po 10 latach — 2116 zł,
b) po 20 latach — 2985 zł,
c) po 30 latach — 4210 zł.

Współczynnik siły nabywczej wyniesie:

a) po 10 latach — 1,28,
b) po 20 latach — 1,64,
c) po 30 latach — 2,1.

Oznacza to, że o ile obecnie na zakup 1 jednostki z koszyka dóbr (hipotetyczny towar — posłuży nam do zobrazowania siły nabywczej), który uwzględniany jest przy wyliczaniu inflacji, wydamy 1 zł, to za 10 lat wydamy 1,28 zł, a za 30 lat — 2,10 zł.

Za średnią płacę (w wysokości wg założeń) z 2006 roku kupimy 1500 jednostek, a 30 lat później 2004,76 jednostek.

Założyliśmy również, że opłaty będą wynosiły 2 proc. od wpłat kapitału (pobierane na bieżąco) i 5 proc. od zysku (pobrane jednorazowo przy wypłacie).

Uprzedzając krytykę, przyznaję, że ta metoda symulacji obciążona jest wieloma niedoskonałościami, jednak chcieliśmy stworzyć jak najprostszy model obrazujący siłę procentu składanego przy wieloletnim inwestowaniu. Czas na konkretne liczby.

Inwestujemy 10 lat

Przy wpłacie 600 zł w pierwszym roku (50 zł miesięcznie) w ciągu 10 lat wpłacimy 7044 zł.

Wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 8382 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 9788 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 11 745 zł.

Przy wpłacie 1200 zł rocznie w ciągu 10 lat wpłacimy 14 076 zł.

Wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 16 749 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 19 538 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 23 471 zł.

Przy wpłacie 2400 zł rocznie w ciągu 10 lat wpłacimy 28 154 zł, a wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 33 504 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 39 081 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 46 939 zł.

Przy wpłacie 3600 zł rocznie wpłacimy w ciągu 10 lat 42 235 zł i wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 50 259 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 58 629 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 70 414 zł.

Jak widać, przy stosunkowo krótkim okresie inwestowania zyski nie są oszałamiające (ale pamiętajmy, że zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych).

Inwestujemy 20 lat

Przy wpłacie 600 zł w pierwszym roku w ciągu 20 lat wpłacimy 17 000 zł.

Wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 23 550 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 31 896 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 46 539 zł,

Przy wpłacie 1200 zł w pierwszym roku w ciągu 20 lat wpłacimy 33 919 zł.

a) przy rentowności 3,5 proc. — 46 997 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 63 663 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 92 923 zł.

Jeśli będziemy przez 20 lat wpłacać 2400 zł rocznie, wpłacimy w sumie 67 865 zł, a wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 94 029 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 127 371 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 185 878 zł.

Dla wpłat w wysokości 3600 zł suma wpłat wyniesie 101 818 zł, a wycofamy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 141 068 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 191 095 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 278 859 zł.

Jak z wyliczeń wynika, odłożone przez 20 lat kwoty powiększone o zyski są już dużo wyższe niż dla inwestycji 10-letnich. Duże pieniądze zaczynają się jednak przy inwestycjach trwających jeszcze dłużej.

Inwestujemy 30 lat

Wpłata 600 zł rocznie oznacza konieczność wpłacenia przez cały okres oszczędzania 31 037 zł. W zamian wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 49 608 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 72 586 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 142 819 zł.

Wpłacając 1200 zł rocznie, przeznaczymy na wpłaty łącznie 61 911 zł, a wypłacimy:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 98 970 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 156 958 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 285 099 zł.

Wpłacając 2400 zł, wpłacimy przez 30 lat 123 878 zł, wypłacając na koniec:

a) przy rentowności 3,5 proc. — 198 028 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 314 043 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 570 333 zł.

Jeżeli zdecydujemy się na wpłaty w wysokości dzisiejszych 300 zł miesięcznie (czyli 3600 zł rocznie), otrzymamy w wyniku inwestycji (po wpłaceniu 185 872 zł):

a) przy rentowności 3,5 proc. — 297 115 zł,
b) przy rentowności 6,5 proc. — 471 181 zł,
c) przy rentowności 10 proc. — 855 663 zł.

Podsumowanie

Z wyliczeń wynika jednoznacznie, że im dłuższy okres inwestowania, tym lepiej. Dodatkowym atutem rozpoczęcia oszczędzania w młodym wieku jest możliwość zdecydowania się na inwestowanie agresywne. Pamiętajmy, że inwestycje w papiery notowane na giełdach papierów wartościowych są często bardzo rentowne, ale ryzykowne. Inwestowanie w długim okresie ryzyko to ogranicza w bardzo dużym stopniu. Poza tym, zbliżając się do końca okresu inwestowania, można zmienić strategię i przenieść środki na inwestycje bezpieczniejsze. Dla zobrazowania, w jaki sposób rentowność inwestycji wpływa na końcowy zysk, wystarczy wiedzieć, że dla średniej rentowności 15 proc. rocznie (dla wielu funduszy agresywnego inwestowania taka średnia w ostatnich latach to żaden sukces) po 30 latach i wpłacie 300 zł miesięcznie można przy przyjętych założeniach wycofać kwotę 2 173 360 zł.

I na koniec — jeszcze raz podkreślam, że wyliczenia mają charakter bardzo orientacyjny, a z przyjętymi założeniami nie wszyscy muszą się zgadzać. Zainteresowanych inwestowaniem własnych środków zachęcam do przeprowadzenia obliczeń we własnym zakresie.

R. Gabrysz


 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach