Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 kwietnia 2007 r.

Informacja o uczelniach niepublicznych w Warszawie (część II)

Prezentujemy informacje o uczelniach niepublicznych w Warszawie (część II). Dane teleadresowe, informacje o dostępnych kierunkach, wysokość opłat zaktualizowane zostały na dzień 3 kwietnia 2007 roku.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza

Wydziały zamiejscowe w Lublinie, Radomiu i Kielcach

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Zamiejscowy Instytut Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

Wydziały zamiejscowe w Białymstoku i Gdańsku

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Wyższa Szkoła Mazowiecka

Wyższa Szkoła Menedżerska

Wydział zamiejscowy w Ciechanowie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Wydziały zamiejscowe w Olsztynie, Katowicach, Człuchowie, Wałbrzychu, Lublinie i Szczecinie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Wyższa Szkoła Promocji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza

Wyższa Szkoła Zarządzania

Wydziały zamiejscowe w Krakowie i Legnicy

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia


Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza

Szkoła powstała w 1995 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jej założycielem jest Fundacja Centrum Prasowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (I stopnia) na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia i historia. Szkoła prowadzi wydziały zamiejscowe w Lublinie, Radomiu i Kielcach. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym. Ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe.

Kierunki studiów


Warszawa


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Lublin


Studia zawodowe


Politologia o specjalnościach:

 • Media i komunikowanie społeczne
 • Stosunki międzynarodowe — obsługa ruchu granicznego
 • Administracja publiczna i gospodarcza


Studia podyplomowe:

 • Media i komunikowanie społeczne
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Europejskie fundusze strukturalne
 • Edukacja medialna


Kielce


Historia

Radom


Historia o specjalnościach:

 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna
 • Edytorstwo komputerowe
 • Historia
 • Media i komunikowanie społeczne
 • Stosunki międzynarodowe


Opłaty


Warszawa

Wpisowe — 400 zł

Czesne (za I rok nauki)

 • Studia dzienne — 7200 zł
 • Studia zaoczne — 5400 zł


Lublin

Wpisowe — 400 zł

Czesne (za I rok nauki)

 • Studia dzienne — 3780 zł
 • Studia zaoczne — 3240 zł


Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i wpłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa

ul. Nowy Świat 58
tel.: (022) 826 10 96, 826 15 51, faks: (022) 826 89 62
e-mail: info@wsd.edu.pl
strona WWW uczelni — www.wsd.edu.pl

Lublin

ul. Szewska 4
tel.: (081) 534-30-24, faks: (081) 534-93-73
e-mail: lublin@wsd.edu.pl
Strona WWW wydziału — www.lublin.wsd.edu.pl

Kielce

ul. Ściegiennego 270
tel. (041) 362-04-69; faks: (041) 362-24-19
e-mail: kielce@wsd.edu.pl
Strona WWW wydziału — www.wsd-kielce.com.pl

Radom

ul. Tartaczna 16/18
tel. (048) 363-87-77; faks: (048) 363-27-55
e-mail: radom@wsd.edu.pl
strona WWW wydziału — www.radom.wsd.edu.pl

 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku wychowanie fizyczne. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są kursy trenerskie, instruktorskie i menedżerskie. Częścią szkoły jest Zamiejscowy Instytut Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauka odbywa się w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.


Do dyspozycji studentów jest nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa.

Kierunki studiów


Warszawa


Wychowanie fizyczne o specjalnościach:

 • Nauczycielskiej
 • Nauczyciel drugiego przedmiotu kierunkowego
 • Menedżer imprez sportowych
 • Instruktorskiej
 • Organizator aktywnego wypoczynku


Wrocław


Wychowanie fizyczne o specjalnościach:

 • Nauczycielskiej
 • Nauczyciel drugiego przedmiotu kierunkowego
 • Menedżer imprez sportowych
 • Instruktorskiej
 • Organizator aktywnego wypoczynku


Opłaty


Wpisowe — 480 zł

Czesne (semestralne)

 • Studia dzienne — 1990 zł (lub 500 zł x 5)
 • Studia zaoczne — 1790 zł (lub 450 zł x 5)


Wymagania rekrutacyjne


O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2007. W biurze obsługi studenta lub w dziekanacie należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Niezbędny jest dowód wpłaty wpisowego i czesnego (przynajmniej pierwszej raty) na rachunek bankowy uczelni oraz dowód wpłaty 180 zł za udział w seminarium.

Kontakt


Warszawa, ul. Obozowa 60
Biuro rekrutacji
Warszawa, ul. Powązkowska 59
tel.: (050) 969 14 82, (050) 896 06 93, (022) 532 13 28
e-mail: rekrutacja@ews.edu.pl

Dziekanat — Warszawa
ul. Powązkowska 59
tel.: (022) 532 13 28
e-mail: warszawa@ews.edu.pl

Dziekanat — Wrocław
ul. Różyckiego 1 c
tel.: (071) 348 26 89
e-mail: wroclaw@ews.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.ews.edu.pl

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania


Szkoła istnieje od 1995 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (I stopnia) na kierunkach ochrona środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, zarządzanie i marketing, budownictwo, informatyka i ekonometria, architektura wnętrz oraz edukacja techniczno-informatyczna. Szkoła ma prawo do nadawania tytułów magistra w dwóch pierwszych dziedzinach. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy. Nauka możliwa jest w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.


Do szkoły należy kilka nowoczesnych budynków dydaktycznych. Są one wyposażone w sprzęt do prowadzenia specjalistycznych zajęć. Studenci mogą korzystać z biblioteki naukowej i czytelni.

Kierunki studiów


Studia I stopnia licencjackie


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie turystyką ekologiczną
 • Informatyka i ekonometria


Informatyka i ekonometria o specjalnościach:

 • Informatyka w zarządzaniu i ochrona środowiska
 • Grafika komputerowa i budowa serwisów internetowych


Studia I stopnia inżynierskie


Architektura i urbanistyka o specjalności

 • Urbanistyka


Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Budownictwo

Ochrona środowiska o specjalnościach:

 • Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów


Edukacja techniczno-informatyczna

Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska
 • Zarządzanie eksploatacją samochodów i ochrona środowiska


Informatyka i ekonometria o specjalnościach:

 • Informatyka w zarządzaniu i ochrona środowiska
 • Grafika komputerowa i budowa serwisów internetowych


Studia II stopnia magisterskie


Ochrona środowiska o specjalnościach:

 • Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów
 • Kształtowanie krajobrazu


Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach:

 • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie i ochrona środowiska
 • Zarządzanie eksploatacją samochodów i ochrona środowiska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy


Studia podyplomowe


 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Odnawialne źródła energii
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie


Opłaty

 

Opłata rekrutacyjna — 100 zł

Wpisowe –— 990 zł (możliwość wpłaty ratalnej)

Z wyjątkiem kierunków Zarządzanie oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna: wpisowe — 1 zł

Czesne (miesięczne)


 

Kierunki

Studia dzienne

Studia zaoczne i wieczorowe

Informatyka i Ekonometria (inżynier)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

520 zł

420 zł

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Informatyka i Ekonometria (licencjat)

480 zł

380 zł

Zarządzanie

420 zł

360 zł

Budownictwo

Ochrona Środowiska

520 zł

460 zł

Architektura i Urbanistyka

650 zł

550 zł

Architektura Krajobrazu

610 zł

500 zł

Architektura Wnętrz

900 zł

800 złStudia podyplomowe

Czesne (za całość)

Gospodarka odpadami komunalnymi — 4000 zł

Odnawialne źródła energii — 6000 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy — 4000 zł

Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowia — 4000 zł

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie — 3000 zł + wpisowe 400 zł


Wymagania rekrutacyjne


Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych (ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy prowadzi rektorat. Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów i wpłata wpisowego i opłaty rekrutacyjnej. Rekrutacja rozpoczyna się 4 maja.

Kontakt


Warszawa, ul. Wawelska 14

tel.: (022) 825 80 34/35, faks: (022) 825 80 31

email: rektorat@wseiz.pl

Strona WWW uczelni — www.wseiz.pl

 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna

Szkoła istnieje od 1996 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (I stopnia) na kierunkach ekonomia, informatyka, stosunki międzynarodowe oraz filologia. Planowane jest uruchomienie kierunku turystyka i rekreacja oraz socjologia. Szkoła ma prawo do nadawania tytułów magistra w dziedzinie ekonomii. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Uczelnia posiada własną, dużą bazę naukową, wyposażoną także w zaplecze sportowe. Działa tutaj biblioteka, biuro karier i organizacje studenckie. Szkoła zatrudnia ponad 400 pracowników naukowych.

Kierunki studiów


Studia zawodowe

Ekonomia o specjalnościach:

 • Biznes międzynarodowy i integracja europejska
 • Finanse i bankowość
 • Bezpieczeństwo biznesu i ubezpieczenia
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Ekonomiczno-prawna
 • Turystyka biznesowa


Informatyka o specjalnościach:

 • Technologie internetowe
 • Komputerowe systemy zarządzania
 • Bazy danych


Stosunki międzynarodowe o specjalnościach:

 • Dyplomacja
 • Studia europejskie


Filologia o specjalności:

 • Filologia angielska


Turystyka i hotelarstwo o specjalnościach:

 • Turystyka
 • Hotelarstwo


Socjologia o specjalnościach:

 • Media i komunikacja społeczna
 • Międzynarodowa komunikacja społeczno-polityczna
 • Socjologia polityki — samorząd i społeczeństwo obywatelskie
 • Problemy rozwoju Azji — perspektywy dla świata


Studia uzupełniające magisterskie (2 lata) oraz studia jednolite (5 lat)


 • Ekonomia o specjalnościach
 • Biznes międzynarodowy i integracja europejska
 • Finanse i bankowość
 • Bezpieczeństwo biznesu i ubezpieczenia
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Ekonomiczno-prawna
 • Turystyka biznesowa


Studia podyplomowe


Publiczne Służby Zatrudnienia w systemie wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego — studia podyplomowe dla pracowników urzędów pracy

Opłaty


Wpisowe — 400 zł

Czesne

 • Studia stacjonarne — 3800 zł lub 2 x 2150 zł lub 10 x 450 zł
 • Studia niestacjonarne — 3200 zł lub 2 x 1700 zł lub 10 x 360 zł
 • Studia niestacjonarne na kierunkach ekonomia, stosunki międzynarodowe, informatyka, filologia, socjologia — 3400 zł lub 2 x 1800 zł lub 10 x 380 zł


Wymagania rekrutacyjne


W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego.


Aby uczestniczyć w rekrutacji, należy złożyć w siedzibie szkoły komplet wymaganych dokumentów oraz wpłacić wpisowe. Dodatkowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.


Nabór studentów do WSE-I odbywa się:

 • W semestrze jesiennym od 1 czerwca
 • W semestrze wiosennym od 1 grudnia.


Kontakt


Warszawa, ul. Stokłosy 3
Dział rekrutacji — pokój nr 28
tel. (022) 45-72-400
e-mail: rekrutacja@wsei.pl


Strona WWW uczelni — www.wsei.pl

 

 


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Uczelnia działa od 2001 roku. Oferuje możliwość nauki na wszystkich poziomach, łącznie ze studiami podyplomowymi i doktoranckimi. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach psychologia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, politologia oraz pielęgniarstwo. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym lub zaocznym.


Szkoła posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym pracownie komputerowe, specjalistyczne laboratoria i bibliotekę.

Kierunki studiów


Studia jednolite magisterskie


Psychologia o specjalnościach:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia mediów
 • Psychologia przedsiębiorczości i zarządzania
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia zdrowia i psychoterapia
 • Seksuologia kliniczna i sądowa
 • Stosowana psychologia społeczna


Studia zawodowe


Finanse o specjalnościach:

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Informatyka ekonomiczna
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa


Rachunkowość o specjalnościach:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Budżetowanie i kontroling w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość finansowa


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Administracja publiczna
 • E-biznes
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Marketing o specjalności:

 • Marketing i reklama


Politologia o specjalnościach:

 • Dziennikarstwo
 • Europeistyka
 • Komunikacja społeczna i PR
 • Stosunki międzynarodowe


Pielęgniarstwo

Uzupełniające studia magisterskie


Finanse o specjalnościach:

 • Analiza finansowa i inwestycje kapitałowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze


Rachunkowość o specjalności:

 • Rachunkowość menedżerska


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Komunikacja społeczna i PR
 • Rachunkowość menedżerska


Marketing

Studia podyplomowe


 • Master of Business Administration (różne specjalizacje)
 • Psychologia i komunikacja (różne specjalności)
 • Rachunkowość i finanse (różne specjalności)
 • Zarządzanie


Studia doktoranckie


Ekonomia organizowana we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

Opłaty


Jednolite studia magisterskie

Wpisowe — od 0 do 400 zł (zależne od terminu zapisu)
Czesne (roczne) — 4200 zł lub 2 x 2300 zł lub 10 x 520 zł

Studia zawodowe

Wpisowe — od 0 do 400 zł (zależne od terminu zapisu)
Czesne (roczne) — 3300 zł lub 2 x 1850 zł lub 10 x 430 zł

Studia uzupełniające magisterskie

Wpisowe — od 0 do 400 zł (zależne od terminu zapisu)
Czesne (roczne) — 3300 zł lub 2 x 1850 zł lub 10 x 430 zł

Studia podyplomowe

Wpisowe — 200 zł

Czesne (za całość)

 • Master of Business Administration — od 6500 zł do 8500 zł
 • Psychologia i komunikacja — od 3600 zł do 6500 zł
 • Rachunkowość i finanse — 3200 zł do 5000 zł
 • Zarządzanie — 3800 zł


Wymagania rekrutacyjne


Obowiązuje wolny nabór. Przyjęcie na studia zależy od kolejności zgłoszenia i uzależnione jest od złożenia karty zgłoszenia na studia i wniesienia stosownej opłaty wpisowego i czesnego. Następnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia należy złożyć pozostałe wymagane dokumenty. Rekrutacja rozpoczyna się 26 kwietnia 2007 roku.

Kontakt


Warszawa, ul. Pawia 55

Biuro ds. rekrutacji

tel.: (0-22) 536-54-80, (0-22) 536-54-81, (0-22) 536-54-82

faks: (0-22) 536-54-64

e-mail: rekrutacja@vizja.pl

Strona WWW uczelni — www.vizja.pl

 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

Szkoła działa od 1997 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach ekonomia oraz administracja. Uczelnia ma prawo nadawania tytułu magistra w dziedzinie ekonomii. Studiować można w Warszawie oraz Białymstoku i Gdańsku, gdzie istnieją wydziały zamiejscowe. Nauka odbywa się trybie dziennym, zaocznym i eksternistycznym. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Profil nauczania ukierunkowany jest na profesjonalny rynek nieruchomości.


W szkole działa biuro karier i biblioteka naukowa.

Kierunki studiów


Warszawa


Studia zawodowe


Ekonomia

Jednolite studia magisterskie, studia zawodowe i uzupełniające studia magisterskie

Specjalności:

 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Obrót nieruchomościami
 • Rynek inwestycyjny


Administracja:

 • Administracja ogólna
 • Bezpieczeństwo osób i mienia


Białystok i Gdańsk


Ekonomia o specjalnościach:

 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Obrót nieruchomościami
 • Rynek inwestycyjny


Opłaty


Warszawa

Wpisowe — 500 zł

Czesne (semestralne)

Studia zawodowe

 • Studia dzienne — 2600 zł
 • Studia zaoczne — 2100 zł
 • Eksternistyczne — 2100 zł


Studia uzupełniające magisterskie

 • Studia dzienne — 2700 zł
 • Studia zaoczne — 2300 zł
 • Eksternistyczne — 2300 zł


Jednolite studia magisterskie

 • Studia dzienne — 2800 zł
 • Studia zaoczne — 2400 zł
 • Eksternistyczne — 2400 zł


Białystok

Wpisowe — 400 zł

Czesne (semestralne)

Studia zawodowe

 • Studia dzienne — 1600 zł
 • Studia zaoczne — 1400 zł
 • Eksternistyczne — 1400 zł


Studia uzupełniające magisterskie

 • Studia dzienne — 1600 zł
 • Studia zaoczne — 1400 zł
 • Eksternistyczne — 1400 zł


Wymagania rekrutacyjne


Aby zapisać się do szkoły, należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów oraz wpłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa
ul. Karowa 11
Osoby prowadzące rekrutację
Joanna Kotańska, Joanna Stanik, Beata Dejnek
tel.: (022) 828 97 34, faks: (022) 828 97 36

Białystok
ul. Hetmańska 8
Osoby prowadzące rekrutację
Dunaj Joanna
tel.: (085) 652 55 64, (085) 664 74 05, faks: (085) 664 74 04

Gdańsk
Ul. Biała 1
Osoby prowadzące rekrutację:
Podgórska Dorota, Lisiecka-Ficner Agnieszka
tel.: (058) 762 20 00


Strona WWW uczelni — www.wsgn.pl

 

 


Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Szkoła jest spadkobiercą działającej od 1990 roku Międzynarodowej Szkoły Handlu w Rynii. W obecnym kształcie działa od 1993 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing oraz turystyka i rekreacja. Uczelnia ma prawo do nadawania tytułów magisterskich w dziedzinie ekonomii. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe, studia MBA, studia doktoranckie i liczne kursy. Przy szkole działa biblioteka naukowa i biuro karier.

Kierunki studiów


Studia zawodowe

Turystyka i rekreacja o specjalnościach:

 • Turoperatorstwo
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka biznesowa


Zarządzanie i marketing o specjalnościach:

 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie i finanse samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie procesami logistycznymi i sprzedażą
 • Zarządzanie służbami ochrony i prewencji
 • Ekonomika i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Tour Operator and Hotel Management (tylko w języku angielskim)
 • International Business & Economics (ang. i pol.) — ViBES — studia prowadzone w języku angielskim. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dwa dyplomy: WSHiFM i Erasmus School of Economics of Rotterdam. Studenci mogą studiować trzeci rok w Rotterdamie.


Finanse i bankowość o specjalnościach:

 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie finansowe
 • Finanse międzynarodowe


Ekonomia o specjalnościach:

 • Wycena przedsiębiorstw, inwestycji i nieruchomości
 • Ekonomika, zarządzanie i inżynieria produkcji w budownictwie
 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Zarządzanie zasobami i bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Technologie projektowania i administrowania bazami oraz hurtowniami danych
 • Technologie projektowania i zarządzania aplikacjami internetowymi
 • Technologie projektowania i zarządzania aplikacjami multimedialnymi


Uzupełniające studia magisterskie

Ekonomia o specjalnościach:

 • Bankowość
 • Dziennikarstwo ekonomiczne
 • Ekonomika i kultura krajów Orientu
 • Ekonomika, zarządzanie i inżynieria produkcji w budownictwie
 • Finance Management
 • Marketing Management (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Finanse międzynarodowe
 • Gospodarka turystyczna
 • Joint University Masters Programme — studia są prowadzone w języku angielskim. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dwa dyplomy: WSHiFM i Erasmus School of Economics of Rotterdam. Studenci mają możliwość odbycia części studiów w Rotterdamie.
 • Marketing międzynarodowy
 • Rachunkowość i finanse
 • Teoria inwestycji i rynki kapitałowe
 • Teoria konsumenta i prognozowanie rynku
 • Wycena przedsiębiorstw, inwestycji i nieruchomości
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Systemy informatyczne e-biznesu o specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Zarządzanie zasobami i bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Technologie projektowania i administrowania bazami oraz hurtowniami danych
 • Technologie projektowania i zarządzania aplikacjami internetowymi
 • Technologie projektowania i zarządzania aplikacjami multimedialnymi


Studia podyplomowe


 • Rachunkowość
 • Doradztwo finansowe
 • Organizacja i obsługa turystyki biznesowej
 • Praktyczna statystyka medyczna
 • Audytor systemów informatycznych
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Podyplomowe studium wyceny nieruchomości
 • Zawodowe podyplomowe studia korespondencyjne
 • Podyplomowe studium ekonomii i prawa gospodarczego


Studia MBA


 • Finanse międzynarodowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Technologie informacyjne IT
 • Samorządowe


Opłaty


Zasady odpłatności na studiach zawodowych

Zasady odpłatności na studiach magisterskich

Zasady odpłatności na studia MBA

Wymagania rekrutacyjne


Studia zawodowe

Obowiązuje wolny nabór. Niezbędne jest złożenie wymaganych dokumentów oraz wpłata wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i pierwszej raty czesnego. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. Od 1 grudnia do 15 lutego i od 4 maja do połowy września. Kandydaci zobowiązani są do napisania testu językowego i anonimowego testu wiedzy ogólnej. Nie decydują one o przyjęciu na studia.

Studia magisterskie

Kandydaci muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje rozmowę kwalifikacyjną lub test wiedzy. Na niektórych kierunkach obowiązuje wolny nabór.

Kontakt


Warszawa, ul. Nowogrodzka 56
Dział Rekrutacji
tel.: (022) 622-01-09, (022) 629-26-51, faks: (022) 629-44-13
e-mail: rekrutacja@poczta.wshifm.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wshifm.edu.pl

 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Szkoła powstała w 1993 roku jako Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. Od 1997 roku działa pod obecną nazwą. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach ekonomia, prawo, administracja, informatyka, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. Szkoła ma zezwolenie na nadawanie tytułów magisterskich w dziedzinie prawa, ekonomii i administracji. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe oraz liczne kursy.


Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną. Zapewnia ona studentom dostęp do komputerów i dużej biblioteki naukowej oraz biura karier studenckich.

Kierunki studiów

Prawo (jednolite studia magisterskie)

Specjalności:

 • Karna
 • Cywilna i gospodarczo-handlowa


Administracja (studia zawodowe i uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Gospodarka nieruchomościami


Ekonomia (studia zawodowe i uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

 • Ekonomista — analityk/menedżer
 • Ekonomista jako przedsiębiorca
 • Ekonomista na rynku międzynarodowym


Zarządzanie (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Menedżer/specjalista zarządzania
 • Specjalista marketingu


Finanse i rachunkowość (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Bankowiec — finansista ds. finansowania przedsiębiorstw
 • Analityk rynków finansowych


Stosunki międzynarodowe (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Studia europejskie
 • Studia amerykanistyczne
 • Studia strategiczne


Studia w języku angielskim:

 • Bachelor in Business Economics
 • Bachelor in International Relations and European Studies
 • Master of Science In International Business Economics
 • Master of Business Administration


Studia podyplomowe


 • MBA (Master of Business Administration) — Program dla Polaków i po polsku
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Unia Europejska
 • Dziennikarstwo
 • Przedsiębiorczość


Opłaty


Studia dzienne w języku polskim

Studia zaoczne w języku polskim

Studia dzienne w języku angielskim

Studia MBA

Studia podyplomowe

Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008 rozpoczyna się 2 maja 2007 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 15 września 2007 r. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym i znajomość języków obcych. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów, w tym rekomendacji nauczyciela oraz dowodu wpłaty wpisowego i pierwszej raty czesnego.

Kontakt


Warszawa, ul. Świeradowska 43
Rekrutacja
tel.: (022) 543 5555
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

Strona z danymi kontaktowymi uczelni

Strona WWW uczelni — www.lazarski.pl

 Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki

Uczelnia istnieje od 1996 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunku turystyka i rekreacja. Szkoła ma prawo do nadawania tytułu magistra w tej dziedzinie. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.


Szkoła dysponuje własną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w pobliżu Dworca Wschodniego PKP. Do dyspozycji studentów są specjalistyczne sale ćwiczeniowe, biblioteka naukowa i zaplecze sportowe.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Turystyka i rekreacja o specjalnościach:

 • Animacja turystyki i rekreacji
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Hotelarstwo i gastronomia z ukierunkowaniem na hotelarstwo
 • Hotelarstwo i gastronomia z ukierunkowaniem na gastronomię
 • Marketing, zarządzanie i reklama w turystyce
 • Integracja europejska
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw turystycznych
 • Turystyka uzdrowiskowa
 • Agroturystyka
 • Rekreacja
 • Kształtowanie środowiska dla potrzeb turystyki


Studia magisterskie


Turystyka i rekreacja

Opłaty


Studia zawodowe

Wpisowe — 480 zł

Czesne (miesięczne)

 • Studia dzienne — 480 zł
 • Studia wieczorowe — 360 zł
 • Studia zaoczne — 340 zł


Studia magisterskie

Wpisowe — 500 zł

Czesne (miesięczne)

 • Studia dzienne — 480 zł
 • Studia wieczorowe — 420 zł
 • Studia zaoczne — 380 zł


Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy z uczelnią. Niezbędna jest wpłata wpisowego. Kandydaci piszą test kompetencji językowych, który nie ma wpływu na rekrutację. Zapisy trwają od kwietnia 2007.

Kontakt


Warszawa, ul. Chodakowska 50
telefony (centrala): 022-473-88-31, 022-818-15-08, 022-818-69-54
e-mail:
Główny adres uczelni: wshgit@wshgit.waw.pl
Rektorat WSHGiT: rektorat@wshgit.waw.pl


Strona WWW uczelni — www.wshgit.waw.pl
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Szkoła istnieje od 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy prezesa Polskiej Akademii Nauk. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach informatyka, zarządzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria. Uczelnia ma prawo do nadawania tytułów magisterskich w dwóch pierwszych dziedzinach. Pod auspicjami Instytutu Badań Systemowych PAN prowadzone są studia doktoranckie. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy.


Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoriami komputerowymi na kilkaset stanowisk i biblioteką naukową. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i biuro karier.

Kierunki studiów


Studia zawodowe licencjackie


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Zarządzanie funduszami europejskimi
 • Zarządzanie relacjami z klientem


Studia zawodowe inżynierskie


Zarządzanie o specjalności

 • Informatyka w zarządzaniu


Informatyka o specjalnościach:

 • Sieci komputerowe
 • Bazy danych
 • Informatyka w telekomunikacji
 • Inżynieria oprogramowania
 • Komputerowe wspomaganie grafiki


Studia magisterskie


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania
 • Zarządzanie w teleinformatyce
 • Zarządzanie strategiczne


Informatyka o specjalnościach:

 • Inteligencja komputerowa
 • Inżynieria programowo-sprzętowa
 • Teleinformatyka


Studia podyplomowe


 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Sieci teleinformatyczne
 • Inżynieria oprogramowania
 • Informatyka gospodarcza
 • Logistyka
 • E-biznes
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli (przedsiębiorczość, informatyka, technologia informacyjna, technika)


Opłaty


Wpisowe — 400 zł

Egzamin z matematyki — 80 zł

Czesne (semestralne)

Wydział Informatyki (kierunek informatyka)

 • Studia inżynierskie: 2800 zł (dzienne), 2400 zł (zaoczne)
 • Studia magisterskie (uzupełniające): 3000 zł (dzienne), 2800 zł (zaoczne)


Wydział Informatycznych Technik Zarządzania (kierunek zarządzanie i marketing)

 • Studia licencjackie: 2000 zł (zaoczne)
 • Studia inżynierskie: 2400 zł (dzienne), 2200 zł (zaoczne)
 • Studia magisterskie (uzupełniające): 2600 zł (dzienne), 2400 zł (zaoczne)
 • Studia magisterskie (uzupełniające dla licencjatów): 2200 zł (zaoczne)
 • Studia magisterskie (jednolite): 2400 zł (dzienne), 2200 zł (zaoczne)


Wymagania rekrutacyjne


Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z matematyki osiągnięte na egzaminie maturalnym (minimum dostateczny lub minimum 30 proc. w przypadku nowej matury). Osoby niezdające tego przedmiotu mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię. W celu zgłoszenia kandydatury konieczne jest złożenie w Biurze Rektora ds. Studenckich kompletu wymaganych dokumentów.

Kontakt


Warszawa, ul. Newelska 6
Biuro Rekrutacji
telefony: (022) 836 26 26, (022) 837 92 87, faks: (022) 836 36 69
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wit.edu.pl

 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

W rejestrze szkół niepublicznych WSIZiA widnieje od 2004 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach administracja, zarządzanie i inżynieria produkcji. Szkoła ma prawo do nadawania tytułu magistra w dziedzinie administracji. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy.

Kierunki studiów


Studia zawodowe licencjackie


Administracja gospodarcza

Administracja publiczna

Dyplomacja i służba zagraniczna

Służby porządku publicznego


Studia zawodowe inżynierskie


Informatyka w zarządzaniu

Inżynieria zarządzania

Logistyka i zarządzanie transportem

Teleinformatyka w zarządzaniu

Telekomunikacja w zarządzaniu


Studia magisterskie uzupełniające


Administracja gospodarcza

Administracja publiczna

Dyplomacja i służba zagraniczna

Służby porządku publicznego


Studia podyplomowe


Przedsiębiorczość, pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi oraz strukturalnymi Unii Europejskiej

Administracja wspólnotowa i krajowa

Kształcenie nauczycieli w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Agro-Unia, Wspólna polityka rolna, fundusze Wspólnoty Europejskiej

Organizacja i zarządzanie oświatą

Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość


Opłaty


Wpisowe — 350 zł

Opłata rekrutacyjna — 80 zł

Wydział Administracji i Zarządzania (czesne za semestr)

 • Studia dzienne — 2440 zł i 2550 zł (studia magisterskie)
 • Studia zaoczne — 1980 zł i 2159 zł (studia magisterskie)


Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 • Studia dzienne — 2800 zł
 • Studia zaoczne — 2400 zł


Wymagania rekrutacyjne


Obowiązuje wolny nabór. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i wpłacić wpisowe i opłatę rekrutacyjną.

Kontakt


Warszawa, ul. Meksykańska 6

Rekrutacja

tel.: (022) 616 15 66

e-mail: rekrutacja@dobrauczelnia.pl


Strona WWW uczelni — www.wsizia.edu.pl

 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

Uczelnia działa od 2003 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie i marketing. Szkoła prowadzi także studia podyplomowe.

Kierunki studiów


Gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie) o specjalnościach:

 • Administracja i gospodarka regionalna
 • Przedsiębiorczość i rozwój miast
 • Urbanistyka
 • Wycena, obrót i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie i kształtowanie przestrzeni


Zarządzanie (studia licencjackie) o specjalnościach:

 • Celnictwo
 • Internet w zarządzaniu
 • Logistyka
 • Zarządzanie małą firmą
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Zarządzanie turystyką i rekreacją


Opłaty


Wpisowe — 300 zł

Czesne (semestralne)

 • Studia dzienne — 2000 zł
 • Studia zaoczne — 1800 zł


Wymagania rekrutacyjne


Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy składać w Dziale Promocji i Rekrutacji w siedzibie uczelni.

Kontakt


Dział Promocji i Rekrutacji
Warszawa, Rakowiecka 32
tel.: (022) 856 70 50, (022) 646 20 60, faks: (022) 646 34 18
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Strona WWW uczelni — www.wsiiz.pl

 Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia


Uczelnia działa od 1994 roku. Jej celem jest kształcenie kadr dla rynku mediów o przygotowaniu politologicznym. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie magisterskich studiów politologicznych oraz zawodowych studiów aktorskich.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Aktorstwo

Politologia o specjalnościach:

 • Komunikowanie i media — dziennikarstwo (prasa, radio, TV)
 • Integracja europejska
 • Strategie public relations i reklamy
 • Sztuka dyplomacji i negocjacji


Studia magisterskie uzupełniające


Politologia o specjalnościach:

 • Nauka o polityce
 • Marketing polityczny
 • Nowoczesna dyplomacja i negocjacje
 • Kultura i polityka w społeczeństwie medialnym


Opłaty


Aktorstwo

Opłata egzaminacyjna — 120 zł

Wpisowe (coroczne) — 640 zł

Czesne semestralne — 3900 zł


Politologia

Wpisowe (coroczne) — 640 zł

Czesne (semestralne)

 • Studia dzienne — 3900 zł
 • Studia zaoczne — 2800 zł


Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja na politologię polega na analizie wyników egzaminów maturalnych z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Osoby zdające starą maturę lub niezdające powyższych przedmiotów zobowiązane są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.


Rekrutacja na aktorstwo ma dwa etapy, które mają na celu określenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu aktora.


Aby uczestniczyć w postępowaniach kwalifikacyjnych, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i wpłacić opłatę wpisową, egzaminacyjną i ratę czesnego.

Kontakt


Warszawa, ul. Rydygiera 8
Dziekanat
tel.: (022) 833 83 09
e-mail: dziekanat@wskims.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wskims.edu.pl

 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych


Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, politologia oraz stosunki międzynarodowe. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym. Siedzibą szkoły jest Pałac Kultury i Nauki.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Profile:

 • Ogólny
 • Wschodnioeuropejski
 • Międzynarodowy


Specjalności:

 • Prasowa
 • Radiowa
 • Telewizyjna
 • Dziennikarstwo online


Stosunki międzynarodowe

Filologia angielska o specjalnościach:

 • Dziennikarstwo
 • Turystyka


Filologia rosyjska o specjalnościach:

 • Dziennikarstwo
 • Turystyka
 • Kulturoznawstwo


Filologia hiszpańska o specjalnościach:

 • Dziennikarstwo
 • Turystyka


Filologia japońska

Pedagogika o specjalnościach:

 • Edukacja początkowa z językiem angielskim
 • Edukacja początkowa z terapią pedagogiczną
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Andragogika


Studia podyplomowe


 • Podyplomowe studium edytorstwa
 • Podyplomowe studium publicystyczne
 • Podyplomowe studium kształcenia tłumaczy (rusycystyczne, anglistyczne)


Opłaty


Studia zawodowe

Wpisowe — od 150 do 250 zł (zależnie od terminu zgłoszenia)

Czesne (roczne)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe

 • Studia dzienne — 4500 zł
 • Studia zaoczne i wieczorowe — 4000 zł

Filologia japońska

 • Studia dzienne — 5800 zł
 • Studia zaoczne i wieczorowe — 4900 zł

Filologie obce: rosyjska, angielska, hiszpańska

 • Studia dzienne — 4800 zł
 • Studia zaoczne i wieczorowe — 4300 zł

Pedagogika

 • Studia dzienne — 3500 zł
 • Studia zaoczne i wieczorowe — 3300 zł


Studia podyplomowe

Wpisowe — 250 zł
Czesne (za całość) — 3500 zł

Wymagania rekrutacyjne


Przyjęcie na studia uzależnione jest od złożenia karty zgłoszenia na studia i wniesienia stosownej opłaty wpisowego i czesnego. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.
W roku akademickim 2007/2008 rekrutacja na studia prowadzona jest od dnia 1 czerwca 2007 roku do 30 września 2007 r.


Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń.

Kontakt


Warszawa, PKiN, pl. Defilad 1, piętro IX
Sekretariat: p. 947
tel. (022) 656-70-05, tel./faks: (022) 656-70-06
e-mail: rekrutacja@wskpism.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wskpism.edu.pl

 Wyższa Szkoła Mazowiecka

Uczelnia działa od 2004 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach europeistyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia oraz administracja. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym wieczorowym i zaocznym. Szkoła dysponuje specjalistycznym zapleczem dydaktycznym.

Kierunki studiów


Europeistyka

Fizjoterapia

Zdrowie publiczne

Opłaty


Wpisowe — 280 zł

Czesne (semestralne)

Europeistyka

 • Studia dzienne — 1200 zł (I semestr, następne — 1740 zł)
 • Studia zaoczne — 1200 zł (I semestr, semestr II — 1440 zł, semestr III — 1560 zł)


Fizjoterapia

 • Studia dzienne — 1800 zł (I semestr, semestr II — 2400 zł, semestr III — 2800 zł)
 • Studia zaoczne — 1800 zł (I semestr, semestr II — 2100 zł, semestr III — 2400 zł)


Zdrowie publiczne

 • Studia dzienne — 1200 zł (I semestr, następne — 1740 zł)
 • Studia zaoczne — 1200 zł (I semestr, następne — 1680 zł)


Wymagania rekrutacyjne


Przyjęcia kandydatów na studia w Wyższej Szkole Mazowieckiej odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na semestr zimowy odbywa się do 15 października. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów, wpłata wpisowego i podpisanie umowy z uczelnią.

Kontakt


Warszawa, Al. Niepodległości 52
telefony: (022) 498-46-07, (022) 498-46-08
e-mail: rekrutacja@wsmw.edu.pl lub dziekanat@wsmw.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wsmw.edu.pl

 Wyższa Szkoła Menedżerska

Uczelnia działa od 1995 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach zarządzanie i marketing, prawo, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, administracja, stosunki międzynarodowe oraz pielęgniarstwo i pedagogika. Szkoła prowadzi Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie, na którym studiować można zarządzanie i marketing, informatykę i administrację.


Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe i kursy. Nauka możliwa jest we wszystkich trybach.


Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną w specjalistyczne sale ćwiczeniowe, bibliotekę naukową i zaplecze sportowe. Działa tutaj biuro karier, a studenci mogą korzystać z akademika.

Kierunki studiów


Zarządzanie (studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające)

Specjalności:

 • Zarządzanie działalnością ubezpieczeniową (magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie (licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Informatyczne systemy zarządzania (magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Marketing (licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Rachunkowość i Controlling (licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Zarządzanie w bankowości i finansach (licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Zarządzanie środowiskowe (magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Integracja Europejska (magisterskie, magisterskie uzupełniające)
 • Organizacja i zarządzanie w Unii Europejskiej


Prawo (jednolite studia magisterskie)

Stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)

Specjalności:

 • Bliskowschodnia
 • Dalekowschodnia
 • Wschodnioeuropejska
 • Integracja europejska
 • Afrykańska
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Turystyka międzynarodowa
 • Ochrona środowiska


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie)

Specjalności:

 • Inżynieria obsługi produkcji
 • Inżynieria przemysłu rolno-spożywczego


Administracja (studia licencjackie)

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja samorządowa
 • Administracja Bezpieczeństwa Publicznego
 • Administracja Europejska
 • Administracja Gospodarcza
 • Administracja Dyplomatyczno-Konsularna


Informatyka (studia inżynierskie)

Specjalności

 • Zarządzanie systemami i instalacjami komputerowymi
 • Zastosowania gospodarcze informatyki (systemy CRM i ERP oraz metody ekonometryczne i programy statystyczne)
 • Przetwarzanie rozproszone i platforma JAVA
 • Wytwarzanie oprogramowania (software engineering)
 • Przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa


Pielęgniarstwo (studia zawodowe lub studia pomostowe uzupełniające)

Pedagogika (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Pedagogika kreatywności
 • Pedagogika pracy i zarządzania (menedżerska)
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
 • Pedagogika szkolna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa narodowego


Europeistyka (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Urzędnik administracji UE
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Rozwój regionalny


Studia podyplomowe


 • Handel zagraniczny
 • Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach z perspektywy wejścia Polski do Unii Europejskiej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w świetle standardów europejskich
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
 • Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
 • Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe Przedsiębiorczość
 • Studia podyplomowe Edukacja Europejska i Regionalna
 • Menedżerskie studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe"
 • Przedsiębiorstwo i rozwój terytorialny w integrującej się Europie
 • Podyplomowe studia dyplomatyki, kultury słowa i bycia
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Profilaktyka społeczna i prewencja
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Nadzór pedagogiczny, mierzenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych
 • Kurs wiedzy marketingowej dla małej firmy
 • Krótki kurs wiedzy marketingowej dla małych firm — drogą wzmocnienia pozycji rynkowej


Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie


Zarządzanie i marketing (studia zawodowe i uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

 • Marketing
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym


Administracja (studia zawodowe)

Informatyka (studia inżynierskie)

Opłaty


Wpisowe — 350 zł

Opłaty na Wydziale Nauk Społecznych

Opłaty na Wydziale Informatyki Stosowanej

Opłaty na Wydziale Prawa i Administracji

Opłaty na Wydziale Menedżerskim

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Marketing i Zarządzanie (czesne semestralne)

 • Studia licencjackie — 1200 zł
 • Studia magisterskie — 1800 zł

Administracja (czesne semestralne) — 1500 zł

Informatyka (czesne semestralne) — 1500 zł

Szczegółowe dane o studiach podyplomowych

Wymagania rekrutacyjne


Obowiązuje wolny nabór. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. W Warszawie zapisy trwają od 4 czerwca do 15 września, a w Ciechanowie od początku czerwca do 20 września.

Kontakt


Warszawa, ul. Kawęczyńska 36
Rekrutacja
tel: (022) 590 07 30
e-mail: rekrutacja@mac.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.kaweczynska.pl

Ciechanów, ul. Żórawskiego 5
Rekrutacja
tel.: (023) 672-50-61, tel./faks: (023) 672-93-33


Strona WWW wydziału — www.wsm-ciech.com

 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki

Uczelnia istnieje od 2002. Została założona przez duchownych związanych z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku socjologia. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Szkoła ma swą siedzibę w Warszawie, zajęcia dydaktyczne odbywają się jednak w Otwocku. Do dyspozycji studentów przygotowano bibliotekę.

Kierunki studiów


Socjologia o specjalnościach:

 • Socjologia stosunków politycznych
 • Badanie opinii społecznej
 • Praca socjalna


Opłaty


Opłata rekrutacyjna — 150 zł

Czesne

 • studia dzienne — 10 rat po 260 zł
 • studia zaoczne — 10 rat po 240 zł


Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Kontakt


Warszawa, ul. Skaryszewska 12
Sekretariat
tel. (022) 670 17 33, faks: (022) 670 26 65, tel/faks: (022) 670 08 48
e-mail: wsns@ecclesia.org.pl


Strona WWW uczelni — www.wsns.ecclesia.org.pl

 Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa

Uczelnia działa od 2002 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i stacjonarnym.


Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną i biblioteką, a jej założycielem jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Zarządzanie o specjalności

 • Zarządzanie w turystyce


Studia podyplomowe


 • Studia przygotowania pedagogicznego
 • Zarządzanie firmą turystyczną
 • Kształcenie kierunkowe w zakresie hotelarstwa, turystyki i gastronomii


Opłaty


Studia zawodowe

Wpisowe — 450 zł

Czesne (roczne)

 • Studia dzienne — 4700 zł
 • Studia zaoczne — 3700 zł


Studia podyplomowe

Wpisowe — 100 zł

Czesne (za całość)

 • Studia przygotowania pedagogicznego — 4500 zł
 • Zarządzanie firmą turystyczną — 3000 zł
 • Kształcenie kierunkowe w zakresie hotelarstwa, turystyki i gastronomii — 4500 zł


Wymagania rekrutacyjne


Aby zostać studentem szkoły, należy złożyć w jej siedzibie komplet wymaganych dokumentów i opłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa, ul. 17 stycznia 32
Biuro Rekrutacji
tel.: (022) 576-47-36, (022) 576-46-16

e-mail (dziekanat): dziekanat@wsotih.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wsotih.edu.pl

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Uczelnia działa od 1993 roku. Jej założycielem jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach pedagogika, politologia, filologia oraz filologia polska. Na dwóch pierwszych kierunkach szkoła posiada uprawnienia do nadawania tytułów magisterskich. Uczelnia prowadzi wydziały zamiejscowe w Olsztynie, Katowicach, Człuchowie, Wałbrzychu, Lublinie i Szczecinie. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy.


Na wszystkich wydziałach uczelni kształci się około 12,5 tys. studentów. Zatrudnionych jest tutaj 197 pracowników naukowych.


Uczelnia dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną, w tym biblioteką główną i bibliotekami poszczególnych wydziałów.

Kierunki studiów


WARSZAWA


Pedagogika (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)

Politologia (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)

Filologia angielska (studia zawodowe)

KATOWICE


Pedagogika (studia zawodowe i magisterskie uzupełniające)

OLSZTYN


Pedagogika (studia zawodowe)

Politologia (studia zawodowe)

CZŁUCHÓW


Politologia (studia zawodowe)

LUBLIN


Pedagogika (studia zawodowe)

SZCZECIN


Pedagogika (studia zawodowe)

Politologia (studia zawodowe)

Opłaty


Studia niestacjonarne — około 1400 zł za semestr

Studia podyplomowe — około 1100 zł za semestr

Wymagania rekrutacyjne


Na studia zawodowe i magisterskie uzupełniające obowiązuje konkurs świadectw lub konkurs dyplomów. Na studia podyplomowe prowadzony jest wolny nabór. Aby uczestniczyć w rekrutacji, w siedzibie szkoły należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Kontakt


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
tel. (022) 822 96 23, faks (022) 822 96 23, (022) 824 15 21
e-mai: warszawa@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie
Osiedle Witosa 20, 77-300 Człuchów
tel. (059) 834 11 68, faks (059) 834 11 68
e-mail: czluchow@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
tel.(032) 608 02 00, faks (032) 258 27 06
e-mail: katowice@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
ul. Słowicza 3, 20 336 Lublin
tel. (081) 745 83 96, faks (081) 745 83 96
e-mail: lublin@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn
tel. (089) 542 75 36, faks (089) 542-80-02
e-mail: olsztyn@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin
tel. (091) 422 51 32, faks (091) 422 51 21
e-mail: szczecin@wsptwpwaw.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu
ul. Matejki 6, 58- 300 Wałbrzych
tel. (074) 841 53 68, faks (074) 841 53 68
e-mail: walbrzych@wsptwpwaw.edu.plStrona WWW uczelni — www.wsptwp.eu

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Szkoła działa od 1995 roku. Jej założycielem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych i magisterskich na kierunku pedagogika. Uczelnia oferuje także kursy doszkalające i studia podyplomowe. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym i zaocznym. Przy szkole działa biuro karier i biblioteka naukowa.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Pedagogika o specjalnościach:

Dzienne

 • Doradztwo i terapia pedagogiczna
 • Praca socjalna
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Zaoczne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Praca socjalna
 • Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Edukacja informatyczna i medialna
 • Edukacja obronna
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Doradztwo i terapia pedagogiczna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień


Studia magisterskie uzupełniające (zaoczne)


Pedagogika o specjalnościach:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Praca socjalna
 • Pedagogika kulturoznawcza — menedżer i animator kultury
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Edukacja informatyczna i medialna
 • Edukacja obronna
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Doradztwo i terapia pedagogiczna
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień


Studia podyplomowe (kwalifikacyjne)


 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Zarządzanie oświatą i marketing (studia doskonalące)


Opłaty


Wpisowe

 • Studia zawodowe — 300 zł
 • Studia magisterskie — 400 zł
 • Studia podyplomowe — 200 zł


Czesne (semestr)

 • Studia zawodowe dzienne — 1650 zł
 • Studia zawodowe zaoczne — od 1200 zł do 1400 zł
 • Studia magisterskie — 1350 zł
 • Studia podyplomowe — 1200 zł


Wymagania rekrutacyjne


Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie odbytych z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy służą poznaniu i ocenie wiedzy, zainteresowań oraz predyspozycji kandydatów. Aby uczestniczyć w rekrutacji, należy wpłacić wpisowe i złożyć w dziekanacie komplet dokumentów. Rekrutacja trwa od 8 maja do 10 września 2007.

Kontakt


Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
Dziekanat
telefon: (022) 330-57-23 do 27
e-mail: dziekanat@wsp.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wsp.edu.pl

 Wyższa Szkoła Promocji


Uczelnia działa od 2000 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych i magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnymi zaocznym.


Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną w centrum miasta. Studenci mogą korzystać z pracowni komputerowych, specjalistycznych sal ćwiczeniowych i biblioteki. Działa tutaj biuro karier.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Zarządzanie i marketing o specjalnościach:

 • Reklama
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Studia magisterskie uzupełniające


Zarządzanie i marketing o specjalnościach:

 • Reklama
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Public relations


Opłaty


Wpisowe — 490 zł

Czesne (miesięczne) — 470 zł

Wymagania rekrutacyjne


Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter indywidualny i składa się z dwóch części: wypełnienia testu kwalifikacyjnego i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci umawiani są indywidualnie. Dokumenty należy dostarczyć 14 dni od uzyskania informacji o przyjęciu. Po podpisaniu umowy należy wpłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, VIII piętro

tel./faks: (022) 433 77 30, tel.: 433 76 15

e-mail: bos@wsp.pl (kontakt dla osób chcących napisać test i odbyć rozmowę kwalifikacyjną)Strona WWW uczelni — www.wsp.pl

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Uczelnia istnieje od 1993 roku. Od lat należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w Polsce. W rankingach opublikowanych w 2006 roku zajmowała pierwszą lokatę wśród szkół prywatnych. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów magisterskich na kierunkach administracja, finanse i bankowość, prawo oraz zarządzanie i marketing. Na poziomie zawodowym dostępne są socjologia i europeistyka. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia doktoranckie, studia podyplomowe, MBA i liczne kursy.


Obecnie uczy się tutaj 6 tys. studentów. Mają oni do dyspozycji nowoczesną i rozległą bazę dydaktyczną. Obejmuje ona pracownie komputerowe, specjalistyczne sale ćwiczeniowe, zaplecze sportowe i bibliotekę naukową. Wszystkie obiekty skupione są w jednym miejscu. Na uczelni działa biuro karier.

Kierunki studiów


Zarządzanie (studia zawodowe i uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia ekonomiczna
 • Integracja gospodarcza — Unia Europejska
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne (tylko studia stacjonarne)
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu (tylko studia stacjonarne)


Finanse i rachunkowość (studia zawodowe, uzupełniające magisterskie i jednolite magisterskie)

Specjalności:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie finansami
 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Strategie inwestycyjne i kapitałowe
 • Rachunkowość
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw


Prawo (jednolite studia magisterskie)

Administracja (studia zawodowe, uzupełniające magisterskie i jednolite magisterskie)

Specjalności

 • Administracja samorządowa
 • Administracja rządowa
 • Administracja międzynarodowa
 • Zarządzanie sektorem usług publicznych


Europeistyka (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Administracja europejska
 • Zarządzanie firma europejską


Socjologia (studia zawodowe)

Psychologia w zarządzaniu (jednolite studia magisterskie)

Kierunki dostępne w języku angielskim

 • Zarządzanie i marketing
 • Finanse i bankowość


Studia podyplomowe i MBA


Informacje na stronie www.studiapodyplomowe.pl

Studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania

Opłaty


(za semestr)

Zarządzanie

 • Studia dzienne — 3800 zł
 • Studia zaoczne — 2600 zł (I stopnia) i 2800 zł (II stopnia)


Finanse i rachunkowość

 • Studia dzienne — 3900 zł
 • Studia zaoczne — 2600 zł (I stopnia) i 2800 zł (II stopnia)


Prawo

 • Studia dzienne — 3500 zł
 • Studia zaoczne — 2900 zł


Administracja

 • Studia dzienne — 3000 zł(I stopnia) i 3800 zł (II stopnia)
 • Studia zaoczne — 2500 zł(I stopnia) i 2950 zł (II stopnia)


Europeistyka

 • Studia dzienne — 3000 zł
 • Studia zaoczne — 2500 zł


Socjologia

 • Studia dzienne — 3000 zł
 • Studia zaoczne — 2500 zł


Psychologia w zarządzaniu

 • Studia dzienne — 3900 zł
 • Studia zaoczne — 2950 zł


Wymagania rekrutacyjne


Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów. Kandydat może dokonać wyboru z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, historia, geografia, drugi język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki. Wyniki są przeliczane na punkty kwalifikacyjne.
Na studia przyjęci są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.


Na studia drugiego stopnia nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kontakt


Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Biuro Rekrutacji
telefon: 022 519 21 70, 022 519 21 75
faks: 022 811 32 22
e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wspiz.edu.pl

 Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Uczelnia działa od 1996 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach finanse i bankowość, ekonomia i pedagogika. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i eksternistycznym. Nauka eksternistyczna polega na satelitarnym przekazie wykładów z siedziby uczelni w Warszawie do 35 zamiejscowych sal wykładowych rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem telewizji. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe. Szkoła posiada własną nowoczesną bazę dydaktyczną.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Finanse i bankowość o specjalnościach:

 • Bankowość
 • Finanse lokalne
 • Finanse przedsiębiorstw


Ekonomia o specjalnościach:

 • Rachunkowość
 • Kierowanie przedsiębiorstwem i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wycena nieruchomości
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Doradztwo podatkowe


Pedagogika o specjalnościach:

 • Pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe
 • Pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza


Studia podyplomowe


 • Studia terapii pedagogicznej dla uczniów z ADHD, dysleksją i zaburzeniami zachowania
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Profilaktyka społeczna i socjoterapia


Opłaty


Studia zawodowe

Wpisowe — 400 zł

Studia eksternistyczne i zaoczne

 • 2800 zł — dla osób korzystających z zamiejscowych sal wykładowych (płatne w 10 ratach)
 • 3000 zł — dla osób korzystających z z 14-dniowych sesji zajęciowych w siedzibie uczelni (płatne w 10 ratach)


Studia podyplomowe

Czesne (semestr)

 • Studia terapii pedagogicznej dla uczniów z ADHD, dysleksją i zaburzeniami zachowania — 1500 zł
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi — 2000 zł
 • Profilaktyka społeczna i socjoterapia — 2000 zł


Wymagania rekrutacyjne


Aby studiować w WSSE, w siedzibie szkoły należy wypełnić formularz, złożyć komplet dokumentów i wpłacić wpisowe oraz pierwszą ratę czesnego.

Kontakt


Warszawa, ul. Kasprzaka 29/31
tel. 022 836 41 89 (rekrutacja wew. 214)
tel./faks 022 877 07 20
tel./faks 022 877 07 14
e-mail: rekrutacja@wsseuczelnia.edu.pl


Strona WWW uczelnia — www.wsseuczelnia.edu.pl

 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Szkoła powstała w 1997 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku politologia. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym, zaocznym wieczorowym i eksternistycznym.


Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą pracownie komputerowe, biblioteka naukowa i zaplecze sportowe.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Politologia o specjalnościach:

 • Amerykanistyka
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Studia europejskie
 • Zagrożenia kulturowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie oraz sposoby ich przezwyciężania


Studia podyplomowe


 • Dyplomacja
 • Służba cywilna
 • Przygotowanie do pracy w Unii Europejskiej
 • Brokerstwo informacji


Opłaty


Wpisowe — 350 zł

Opłata rekrutacyjna — 100 zł

 • Czesne za jeden semestr: studia stacjonarne (dzienne i wieczorowe) — 2900 zł
 • Czesne za jeden semestr: studia niestacjonarne (zaoczne) — 2100 zł
 • Czesne za jeden semestr: studia na odległość — 1400 zł


Wymagania rekrutacyjne


Aby studiować w szkole, należy w jej siedzibie złożyć komplet wymaganych dokumentów i wpłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa, ul. Rozłogi 10 (Bemowo-Jelonki)
informacje telefoniczne pod nr (022) 665 8138
e-mail: sekretariat@wssmia.edu.pl lub rekrutacja@wssmia.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wssmia.kei.pl

 Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów


Uczelnia działa od 2002 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, realizacja obrazy filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz reżyseria. Nauka możliwa jest w trybie dziennym lub stacjonarnym.


Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą pracownia malarska, studio fotograficzne, ciemnia fotograficzna, dwie pracownie komputerowe, produkcyjne studio filmowe, montażownia oraz pracownia do planowania mediów.

Kierunki studiów


Strategia reklamy i public relations


Studio grafiki


Fotografia


Realizacja telewizyjna i filmowa

Opłaty


Wpisowe — 300 zł

Czesne (roczne)

 • Studia dzienne — 3400 zł
 • Studia zaoczne — 2600 zł


Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór, decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa od 3 stycznia 2007 roku. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów i wpłata wpisowego.

Kontakt


Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 (pierwsze piętro)
telefon: 022 855-00-50
e-mail: szkolareklamy@szkolareklamy.pl


Strona WWW uczelni — www.szkolareklamy.pl

 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz informatyka. Z Instytutem Radiotelekomunikacji Politechniki Warszawskiej szkoła podpisała umowę o kształceniu na studiach II stopnia (studia magisterskie) na kierunku informatyka. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym, zaocznym lub na odległość.


Szkoła dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczną powstałą na bazie zaplecza technologicznego Instytutu Łączności w Warszawie. W jej skład wchodzą pracownie informatyczne i biblioteka naukowa.

Kierunki studiów


Informatyka o specjalnościach:

 • Informatyka w telekomunikacji
 • Informatyka w biznesie i administracji
 • Informatyka w ubezpieczeniach
 • Informatyka w ochronie środowiska


Stosunki międzynarodowe o specjalnościach:

 • Administracja Europejska
 • Handel zagraniczny


Opłaty


Wpisowe

Informatyka — 350 zł

Stosunki międzynarodowe — 200 zł

Czesne (roczne)

Informatyka — 4050 zł

Stosunki międzynarodowe — 3600 zł


Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008 rozpoczyna się 1 kwietnia 2007 r. i trwa do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do 15 września 2007 r. Uczelnia nie przewiduje egzaminów wstępnych, a kandydaci mogą się legitymować świadectwem maturalnym z dowolnych przedmiotów. Niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i wpłata wpisowego.

Kontakt


Warszawa, ul. Hafciarska 11
tel.: (022) 517 3450, faks: (022) 815 4694
e-mail: rektorat@wste.pl


Strona WWW uczelni — www.wste.pl

 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (4-letnie studia inżynierskie) na kierunku informatyka. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.
Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w sprzęt komputerowy i specjalistyczne laboratoria. Studenci korzystają z biblioteki.

Kierunki studiów


Informatyka o specjalnościach:

 • Grafika komputerowa i DTP
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Informatyka wparcia
 • Programowanie systemów i baz danych
 • Projektowanie aplikacji internetowych
 • Sieci komputerowe
 • Sprzedaż technologii i usług informatycznych


Opłaty


Wpisowe — 400 zł

Czesne (roczne) — 3300 zł

Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. Przyjęcie na studia uzależnione jest od złożenia karty zgłoszenia na studia i wniesienia stosownej opłaty wpisowego i czesnego. Następnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia należy złożyć pozostałe wymagane dokumenty.

Kontakt


Warszawa, ul. Pawia 55

Biuro ds. Rekrutacji

tel. (022) 536-54-83, (022) 536-54-84, faks (022) 536-54-64

e-mail: rekrutacja@vizja.netStrona WWW uczelni — www.vizja.net

 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Szkoła powstała na bazie Prywatnego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku turystka i rekreacja. W roku 2007 szkoła planuje otworzyć nowy kierunek — socjologię. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym. Działa tutaj biuro karier.

Kierunki studiów


Turystyka i rekreacja o specjalnościach

 • Zarządzanie w turystyce
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Agroturystyka
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Komunikacja społeczna i medialna


Socjologia

Opłaty


Wpisowe — 200 zł

Czesne na studiach dziennych — 380 zł miesięcznie

Czesne na studiach zaocznych — 340 zł miesięcznie

Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Starając się o przyjęcie na studia, należy złożyć w dziekanacie lub przesłać komplet wymaganych dokumentów oraz wpłacić wpisowe.

Kontakt


Warszawa, ul. Dembowskiego 1
tel.: (022) 855-47-59, tel/faks: (022) 855-47-58

Warszawa, ul. Ogrodowa 46/48
tel. (022) 624-95-58, tel/faks: (022) 624-95-60

e-mail: wstijo@wstijo.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wstijo.edu.pl

 

 


Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza

Uczelnia działa od 1995 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku turystka i rekreacja. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe i kursy instruktorskie. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym i zaocznym.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Turystyka i rekreacja o specjalnościach:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Zarządzanie sportem i rekreacją
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego, w tym turystyka osób niepełnosprawnych


Studia podyplomowe


Menedżer sportu

Opłaty


Opłata rekrutacyjna — 300 zł

Czesne za semestr na studiach stacjonarnych — 2200 zł

Czesne za semestr na studiach niestacjonarnych

 • I, II, VI semestr — 1500 zł
 • III, IV, V semestr — 1950 zł


Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja dla kandydatów, którzy nową maturę zdawali z przedmiotów:

 • dla studiów stacjonarnych — język angielski
 • dla studiów niestacjonarnych — jeden z czterech języków (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski)

odbywa się bez egzaminów wstępnych, na zasadzie kolejności zgłoszeń.


Rekrutacja dla kandydatów legitymujących się starą maturą lub niespełniających ww. kryteriów odbywa się na podstawie pozytywnie zdanego pisemnego testu kwalifikacyjnego z języka obcego odpowiednio:

 • dla studiów stacjonarnych — z języka angielskiego
 • dla studiów niestacjonarnych — z jednego z czterech, wybranego przez kandydata języka (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski i francuski).


Nabór do szkoły odbywa się raz w roku w terminie czerwiec — wrzesień.


Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Kontakt


Biuro Rekrutacji
ul. Marymoncka 34, Sala 19
tel.: (0-22) 353-10-05
e-mail: rekrutacja@wstir.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wstir.edu.pl

 Wyższa Szkoła Zarządzania

Jest to jedna z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Działa od 1992 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach marketing i zarządzanie oraz ekonomia. Szkoła ma prawo do nadawania tytułu magistra w dziedzinie marketingu i zarządzania. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe, MBA, studia e-learning oraz kursy. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym i zaocznym. Uczelnia umożliwia zdobycie dwóch dyplomów: polskiego oraz Oxford Brookes University.


Szkoła posiada odziały w Legnicy i w Krakowie.


Każdy z oddziałów uczelni dysponuje bazą dydaktyczną. Są tam sale wykładowe, sale multimedialne, biblioteka oraz pracownie komputerowe.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie finansami
 • Reklama i marketing
 • Finanse i systemy informacyjne w biznesie
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie


Ekonomia o specjalnościach:

 • Ekonomia i prawo europejskie
 • Turystyka i hotelarstwo


Studia magisterskie uzupełniające


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie personelem
 • E-biznes
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Komunikacja strategiczna w marketingu


Studia podyplomowe


 • Podyplomowe studia uzupełniające — przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania
 • Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej „zarządzanie organizacją”
 • Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia


Studia MBA


Opłaty


Studia zawodowe

Czesne na pierwszym roku:

 • na studiach dziennych — 340 zł (z uwzględnieniem 10 proc. rabatu)
 • na studiach wieczorowych — 313 zł (z uwzględnieniem 10 proc. rabatu)
 • na studiach zaocznych e-learning — 225 zł


na wyższych latach studiów:

 • na studiach dziennych — 378 zł
 • na studiach wieczorowych — 348 zł
 • na studiach e-learning — 225 zł


Studia magisterskie

Opłata rejestracyjna — 190 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne — 200 zł

Opłata za pierwszy semestr — 2500 zł

Opłata za kolejne semestry — po 3500 zł

Opłaty dla wydziału E-BIZNES

Opłata rejestracyjna — 190 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne — 200 zł

Opłata za pierwszy semestr — 2500 zł

Opłata za kolejne semestry — po 3750 zł

Studia podyplomowe

Czesne — 2800 zł (tryb wieczorowy), 2300 zł (tryb e-learning)

Studia podyplomowe dla kadry kierowniczej „zarządzanie organizacją” — 4800 zł (tryb wieczorowy), 3900 zł (tryb e-learning)

Studia MBA

Opłata rejestracyjna — 100 funtów

Czesne — 4500 funtów (za całość)

Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja na studia zawodowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia magisterskie odbywają rozmowę kwalifikacyjną, a w przypadku specjalności komunikacja strategiczna w marketingu obowiązuje egzamin z języka angielskiego.


Rekrutacja na zarządzanie odbywa się cztery razy w roku, a na ekonomię raz w roku.

Kontakt


Warszawa
ul. Domaniewska 37 A
Centrum Informacji dla kandydatów: tel. (022) 853-70-06
e-mail: info@pou.pl
Dziekanat: tel.: (022) 843-76-92, faks: (022) 853-38-45
e-mail: dziekanat.warszawa@pou.pl

Kraków
ul. Głowackiego 12
Centrum Informacji dla kandydatów: tel.: (012) 638-57-33
e-mail: info@pou.pl
Dziekanat: tel.: (012) 637-07-10, faks: (012) 637-13-47
e-mail: dziekanat.krakow@pou.pl

Legnica
ul. Łukasińskiego 25
Centrum Informacji tel.: (076) 856-07-33
e-mail: info@pou.pl
Dziekanat tel.: (076) 852-25-88, faks: (076) 852-29-00
e-mail: dziekanat.legnica@pou.pl


Strona WWW uczelni — www.pou.pl

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej


Uczelnia powstała w 1992 roku. Obecna nazwa obowiązuje od 2006 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów na kierunkach prawo, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe. Szkoła ma prawo do nadawania tytułów magisterskich w dwóch pierwszych dziedzinach. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Szkoła prowadzi Wydział Zamiejscowy w Płońsku, na którym studiować można zarządzanie.


W szkole działa biblioteka naukowa oraz biuro karier i Studenckie Biuro Porad Prawnych.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Zarządzanie o specjalnościach:

 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie
 • Marketing
 • Public relations
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Informatyczne techniki w zarządzaniu


Stosunki międzynarodowe

Finanse i rachunkowość

Studia magisterskie uzupełniające


Zarządzanie dla absolwentów ekonomii

Specjalności:

 • Marketing
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie w administracji
 • Psychologia w zarządzaniu


Zarządzanie dla absolwentów kierunków nieekonomicznych

Specjalności:

 • Zarządzanie i marketing w turystyce i hotelarstwie
 • Organizowanie międzynarodowej kooperacji gospodarczej (aspekty handlu zagranicznego)
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Public relations


Studia magisterskie jednolite


Prawo

Studia podyplomowe


 • Business English for Business People
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Marketing polityczny i medialny
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym


Wydział Zamiejscowy w Płońsku


Zarządzanie (studia zawodowe)

Specjalności:

 • Zarządzanie w administracji
 • Komunikacja społeczna i public relations


Opłaty


Wpisowe — 350 zł

Czesne (semestralne)

 • Studia zawodowe — 2000 zł (dzienne i zaoczne)
 • Studia uzupełniające magisterskie — 2200 zł dzienne, 2400 zł zaoczne, 1400 zł eksternistyczne
 • Studia jednolite magisterskie — 2500 zł (dzienne i zaoczne), 1500 zł eksternistyczne


Studia podyplomowe

 • Business English for Business People — 500 zł wpisowe i 2500 zł czesne
 • Kontrola i audyt wewnętrzny — 500 zł wpisowe i 1950 zł czesne
 • Marketing polityczny i medialny — 500 zł wpisowe i 2000 zł czesne
 • Ubezpieczenia gospodarcze — 500 zł wpisowe i 2000 zł czesne
 • Wycena nieruchomości — 300 zł wpisowe i 2000 zł czesne
 • Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym — 500 zł wpisowe i 2000 zł czesne


Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Wpisowe — 200 zł

Czesne (semestralne) — 1500 zł

Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. Aby zostać studentem, należy dostarczyć komplet dokumentów oraz wpłacić wpisowe i pierwszą ratę czesnego.

Kontakt


Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel.: (022) 539 19 19, faks: 539 19 89
e-mail: rekrutacja@wszip.waw.pl

Płońsk
ul.Sienkiewicza 8
tel./faks: (023) 662 89 77
e-mail: wszip_plonsk@wszip.waw.pl


Strona WWW uczelni — www.wszip.waw.pl

 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem


Uczelnia powstała w 2001 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunku socjologia. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe i kursy zawodowe. Nauka możliwa jest w trybie dziennym, zaocznym i poprzez Internet.


Szkoła korzysta z bazy dydaktycznej liceum ogólnokształcącego nr LXIII oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Działa tutaj biuro karier.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Socjologia o specjalnościach:

 • Media i komunikacja społeczna
 • Zarządzanie personelem


Studia podyplomowe


 • Zarządzanie personelem
 • Prawo pracy
 • Informatyka
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Zarządzanie
 • Prawo i ekonomia
 • Gospodarka komunalna
 • Zarządzanie bhp
 • Rachunkowość budżetowa
 • Socjologia i psychologia
 • Marketing społeczny i polityczny


Opłaty


Studia zawodowe

Strona zawierająca wysokość opłat na poszczególnych specjalnościach

Studia podyplomowe

Strona zawierająca wysokość opłat na poszczególnych kierunkach

Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz, w szczególnych przypadkach, rozmowa kwalifikacyjna. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w sposób ciągły w dwóch okresach, do 30 września danego roku kalendarzowego — na semestr zimowy i do 28 lutego następnego roku kalendarzowego — na semestr letni.


Niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wpłata wpisowego i opłaty manipulacyjnej.

Kontakt


Rekrutacja
ul. Dereniowa 52/54
tel. 0-801-080-380, (022) 855-49-16
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl


Strona WWW uczelni — www.wszp.edu.pl

 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Uczelnia powstała w 2000 roku. Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych na kierunkach kosmetologia i towaroznawstwo. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Szkoła zatrudnia nauczycieli akademickich Akademii Medycznej i Politechniki Warszawskiej. Dysponuje czterema laboratoriami, trzema salami wykładowymi o wysokim standardzie oraz wieloma gabinetami do zajęć praktycznych. Do dyspozycji studentów jest także biblioteka i cztery pracownie komputerowe.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej


Masaż i fizjoterapia


Podologia


SPA & Wellness


Kosmetologia estetyczna


Zarządzanie salonem kosmetycznym

Studia podyplomowe


Chemia kosmetyczna (prowadzone z Politechniką Warszawską)

Opłaty


Studia zawodowe

Wpisowe — 1000 zł

Czesne (semestr)

 • Studia dzienne — 4500 zł
 • Studia zaoczne — 3500 zł


Wymagania rekrutacyjne


Aby zdobyć informacje o rekrutacji, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej uczelni.

Kontakt


Warszawa, ul. Podwale 13
telefon: (022) 635 50 09, faks: (022) 635 73 62
e-mail: kosmeto@wszkipz.pl


Strona WWW uczelni — www.kosmetyka.edu.pl

 

 


Mateusz Grabowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach