Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 kwietnia 2007 r.

Informacja o uczelniach niepublicznych w Żywcu

Prezentujemy informacje o uczelniach niepublicznych w Żywcu. Dane teleadresowe, informacje o dostępnych kierunkach, wysokość opłat zaktualizowane zostały na 3 kwietnia 2007 r.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności

Szkoła działa od 2000 r. (funkcjonowała wtedy pod nazwą: Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki, obecna nazwa obowiązuje od 2006 r.). Nadane przez ministerstwo uprawnienia pozwalają na przeprowadzanie studiów zawodowych (I stopnia) na kierunkach: fizjoterapia, administracja, turystyka i rekreacja, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz kosmetologia. Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe. Nauka możliwa jest w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Uczelnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę, pracownie komputerowe oraz specjalistyczne sale ćwiczeniowe.


Szkoła podpisała porozumienia z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obie szkoły organizują w Żywcu niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie dla studentów BWSU.

Kierunki studiów


Studia zawodowe


Turystyka i rekreacja o specjalnościach:

 • turystyka
 • rekreacja
 • hotelarstwo


Administracja o specjalności

 • administracja samorządowa regionu turystycznego i przygranicznego


Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne z wiedzą o społeczeństwie

Pielęgniarstwo

Kosmetologia

Studia pomostowe


Pielęgniarstwo

Studia podyplomowe:


 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • turystyka religijna
 • zarządzanie placówkami służby zdrowia
 • zarządzanie turystyką
 • zarządzanie jakością w turystyce
 • zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 • zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w administracji
 • administracja publiczna i samorządowa
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie administracją publiczną i samorządową


Opłaty


Informacja o wysokości opłaty wpisowej i czesnego udzielana jest w dziale rekrutacji uczelni. Opłata wpisowa wnoszona jest w momencie składania dokumentów.

Wymagania rekrutacyjne


Wolny nabór. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się od 15 maja do 30 września. Na studia niestacjonarne rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: od 15 maja do 30 września (tryb letni) i od 15 grudnia do 28 lutego (tryb zimowy). W dziekanacie uczelni należy złożyć komplet wymaganych dokumentów oraz wpłacić wpisowe.

Kontakt


Dział Rekrutacji

Żywiec, ul. Grunwaldzka 5

tel. 033 861 00 52 do 53

e-mail: rekrutacja@bwsu.edu.pl

Strona WWW uczelni


Mateusz Grabowski
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach