Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


31 marca 2011 r.

Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów

Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jest to już piąty nabór projektów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać koordynatorzy powiązań kooperacyjnych w terminie do 27 maja 2011 r. W rozpoczętym naborze będzie można uzyskać dofinansowanie na nowe działania. Część środków została przeznaczona na wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym. Celem takiej dystrybucji środków jest stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych dla funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, czy też opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego.

– Odpowiadając na potrzeby klastrów, postanowiliśmy zwiększyć zakres możliwości uzyskania wsparcia przez powiązania kooperacyjne we wczesnej fazie rozwoju – wyjaśnia Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2008–2010 na przygotowanie i wdrożenie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym, powiązania kooperacyjne otrzymywały wsparcie na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym.

W obecnym naborze środki zostały przeznaczone także na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Współpraca międzynarodowa jest kolejnym istotnym działaniem powiązań kooperacyjnych, na które jest udzielane wsparcie. Szeroki wybór działań kwalifikowanych do wsparcia ma stworzyć warunki dla powstawania i rozwoju powiązań kooperacyjnych.

Alokacja przeznaczona do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 roku wynosi 80 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt może wynieść: na wczesną fazę rozwoju klastra – do 2 mln zł, a na fazę rozwoju powiązania – nawet do 27 mln zł. Intensywność wsparcia jest uzależniona m.in. od rodzaju wydatków kwalifikowalnych, formy prawnej koordynatora i jego lokalizacji.

T.Sz., PARP
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach