Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


29 grudnia 2006 r.

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego

W niewielu krajach panuje pełna swoboda dotycząca połowu ryb. W większości państw istnieją specjalne przepisy wędkarskie pozwalające na legalne zajmowanie się tą pasją. I tak, aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska/karta łowiectwa podwodnego. Miłośnicy wędkowania powinni więc postarać się o stosowny dokument uprawniający ich do amatorskiego połowu ryb. Karta wędkarska jest wydawana dorosłym i młodzieży od lat 14. By ją otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania (tj. przepisy ochronne, wymiary, limity), a następnie odwiedzić urząd miasta/gminy, który wyda dokument.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Krok 1 — przepisy

Aktem prawnym, który reguluje amatorski połów ryb w Polce, jest Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985 r. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.). Ustawa ta, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, jest podstawą wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1. ww. ustawy za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.


Krok 2 egzamin

Po przyswojeniu ustawy i regulaminu amatorskiego połowu ryb, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu, przystępujemy do egzaminu.

W przypadku kart wędkarskich instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminu jest Polski Związek Wędkarski (PZW), natomiast w przypadku kart łowiectwa podwodnego Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Egzamin zdajemy przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie naszego miejsca zamieszkania.

Na egzamin zabieramy dowód osobisty lub legitymację szkolną. Przed egzaminem uiszczamy składkę egzaminacyjną (dorośli ok. 30 zł, młodzież powyżej 16 lat ok. 10 zł, młodzież w wieku 14 – 16 lat bez opłat).

Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest pisemnym zaświadczeniem egzaminacyjnym.

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.


Krok 3 urząd miasta/gminy

Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska (lub pokrewnym) urzędu miasta/gminy.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego (druk wniosku dostępny jest w kołach wędkarskich lub w urzędzie),
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie (jako osobny dokument lub na druku wniosku),
 • aktualne zdjęcie (nie większe niż 35 x 45 mm),
 • dokument tożsamości do wglądu.


Opłaty:

 • za wydanie karty: 10 zł (na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie);
 • od 1 stycznia 2007 roku złożenie wniosku: bez opłat.


Termin oczekiwania na dokument: do 7 dni.


Wydanie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów:

 • wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego,
 • aktualne zdjęcie,
 • jeżeli to możliwe, należy dostarczyć zniszczony dokument.


Opłata: 10 zł.

Termin oczekiwania na dokument: 7 do 14 dni.


Krok 4
o czym trzeba pamiętać

Prawo do samodzielnego wędkowania uzyskuje wędkarz, który ukończył 14 lat. Młodzieży do 16 roku życia nie zezwala się na wędkowanie nocą bez opieki osoby pełnoletniej. Członek Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) do 14 lat może wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby uprawnionej do wędkowania.

W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie:

 • kartę wędkarską,
 • legitymację PZW z potwierdzeniem zapłaconych należnych składek lub
 • ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.


Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są:

 • cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający stosowne zezwolenie uprawniające do połowu na danym terenie,
 • osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.Podstawa prawna:


1) Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985 r. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).


Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach