Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 grudnia 2017 r.

Kasy fiskalne 2018: Nowe rozporządzenie ws. zwolnień z ewidencji na kasach

Z początkiem 2018 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Większość przepisów ma pozostać bez zmian, ale resort finansów zaproponował też kilka modyfikacji dotyczących zakresu zwolnień. Zmiany obejmą w sumie ok. 3,8 tys. podmiotów.

R E K L A M A

„Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 1 roku (2018) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W kontekście zwolnień przedmiotowych w projekcie zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut – z wyłączeniem usług świadczonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), które korzystały do tej pory ze zwolnienia w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia. Jak wskazują projektodawcy, decyzja ta to odpowiedź na sygnały o zaniżaniu obrotów przez podatników.

Zmianie ulegnie również katalog czynności, względem których zastosowania nie mają żadne tytułu zwolnienia. Obowiązek ewidencjonowania (bez względu  na poziom obrotów) obejmie w efekcie także: – usługi kulturalne i rozrywkowe (tylko w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe); – usługi związane z rozrywką i rekreacją (tylko w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne); – usługi w zakresie wymiany walut (z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

„W przypadku wskazanych usług obejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, zasadne jest wprowadzenie stosownego okresu dostosowawczego (na zainstalowanie kasy rejestrującej).

Proponuje się zatem, aby w przypadku podatników wykonujących te usługi miały zastosowanie regulacje przewidujące zwolnienie świadczenia tych usług do 31 marca 2018 r.” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 listopada 2017 r.) Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach