Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 października 2017 r.

KE proponuje poważne zmiany w VAT

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian dotyczących unijnych regulacji ws. podatku od towarów i usług (VAT). Nowa inicjatywa ma pozwolić na modernizację systemu i zmniejszenie o ok. 80 proc. skali występowania transgranicznych oszustw podatkowych.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Obecnie lukę w podatku VAT w UE szacuje się na ok. 150 mld euro rocznie, z czego ok. 50 mld euro to koszty wynikające z transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT. Nowe rozwiązania mają pozwolić na uszczelnienie systemu i ułatwić walkę z oszustami. Jak przewiduje Bruksela, uproszczenie i modernizacja systemu umożliwi zmniejszenie o ok. 1 mld euro kosztów ponoszonych przez firmy prowadzące handel transgraniczny w związku z przestrzeganiem przepisów.

– Dwadzieścia pięć lat po utworzeniu jednolitego rynku przedsiębiorstwa i konsumenci nadal borykają się z 28 różnymi systemami VAT przy prowadzeniu działalności transgranicznej. Przestępcy i prawdopodobnie również terroryści już zbyt długo wykorzystują istniejące luki w systemie, popełniając oszustwa na 50 mld euro rocznie. Ten przestarzały system oparty na granicach krajowych trzeba zlikwidować! Do 2022 r. państwa członkowskie powinny zacząć traktować transgraniczne transakcje VAT jak transakcje krajowe na naszym rynku wewnętrznym – mówi unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, Pierre Moscovici.

Plan KE dotyczy czterech zasad, które mają stanowić fundamenty dla nowego jednolitego unijnego obszaru VAT. Pierwszą z nich jest zwalczanie oszustw związanych z VAT – podatek ma docelowo dotyczyć handlu transgranicznego pomiędzy przedsiębiorstwami. Aktualnie handel ten jest tymczasem zwolniony z podatku, co jest wykorzystywane np. do pobierania podatku i likwidacji działalności (bez przekazania daniny administracji skarbowej).

Jednym z celów jest także stworzenie punktów kompleksowej obsługi, które mają sprawić, że firmy prowadzące transgraniczną sprzedaż będą mogły łatwiej wypełniać obowiązki dotyczące podatku VAT.

Kolejnym planowanym fundamentem jest większa spójność. Bruksela proponuje przejście na zasadę tzw. miejsca przeznaczenia, zgodnie z którą ostateczna należność z tytułu VAT będzie regulowana zawsze w kraju konsumenta końcowego i naliczana według obowiązującej tam stawki.

System ma charakteryzować się też mniejszą liczbą administracyjnych formalności. Jak wskazuje KE, uproszczone zostaną m.in. regulacje dotyczące fakturowania, a obowiązek przygotowywania wykazu transakcji transgranicznych będzie zlikwidowany.

Nowy wniosek KE zostanie w najbliższym czasie przekazany poszczególnym krajom członkowskim UE i Parlamentowi Europejskiemu. Bardziej szczegółowe propozycje dotyczące konkretnych zmian mają zostać przedstawione w 2018 r.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach