Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 listopada 2006 r.

KIG: II filar bez ZUS

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) negatywnie odniosła się do propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej związanej z uregulowaniem systemu wypłat emerytur ze środków finansowych zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach OFE. Wypłacaniem emerytur i zarządzaniem finansami zgodnie z propozycją ministerstwa zająć się ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zdaniem prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego ZUS powinien być odpowiedzialny tylko za emerytury z I filaru. Emerytury z II filaru powinny być wypłacane przez prywatne podmioty, które, konkurując ze sobą, zapewniłyby ubezpieczonym świadczeniobiorcom wysoki standard usług. — Za jedno z lepszych rozwiązań można uznać rozszerzenie zadań OFE lub też stworzenie zakładów emerytalnych — twierdzi Andrzej Arendarski.

Podstawowym elementem reformy ubezpieczeń społecznych, która miała miejsce w 1999 roku, było odciążenie budżetu państwa poprzez likwidację czy też obniżenie do minimum dotacji budżetowych do świadczeń. Nałożenie na ZUS obowiązku wypłaty świadczeń z II filaru stoi w sprzeczności z założeniami reformy, zbyt ściśle jest również związane z decyzjami politycznymi, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powrotu systemu dopłat budżetowych. Dlatego też w opinii KIG wypłaty świadczeń z II filaru nie można powierzyć instytucji publicznej, jaką jest ZUS.

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia także propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ograniczające prawo do dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE tylko do momentu przejścia na emeryturę. Oznacza to, że spadkobiercy nie otrzymają pieniędzy zgromadzonych w OFE nawet w sytuacji, gdy emeryt przeżyje tylko jeden miesiąc po zakończeniu pracy i nabyciu prawa do emerytury.

Więcej o emeryturach z I i II filaru można przeczytać w artykule: Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość emerytury z I i II filaru.


(źródło: KIG)


(M.S.)Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach