Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


21 listopada 2006 r.

Kody tytułu ubezpieczenia umieszczane w formularzu ZUS ZUA

Aby prawidłowo wypełnić dokumenty zgłoszeniowe, trzeba znać stosowane w ubezpieczeniach społecznych kody, określające status ubezpieczonych lub starających się o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Kody tytułu ubezpieczenia:

 

15 00 xy — małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, a także w instytucie, ośrodku informacji i kultury za granicą,

16 10 xy — obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium RP, jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,

17 00 xy — osoba, która z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

18 10 xy — student lub uczestnik studiów doktoranckich, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

10 40 xy — alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta przed ukończeniem 25. roku życia,

19 00 xy — osoba kontynuująca ubezpieczenia.

 


W miejsce x, y w podanych wyżej kodach należy wpisać odpowiednią cyfrę:

x ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty:

0 — osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 — osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 — osoba, która ma ustalone prawo do renty.

 

y stopień niepełnosprawności:

0 — osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności,
1 — osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 — osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 — osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach