Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 marca 2011 r.

Konsumenci preferują polubowne rozstrzyganie sporów

Ponad 70 proc. konsumentów uważa, że zgoda przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu świadczy o tym, że dba on o swoich klientów – wskazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK przypomina o sądownictwie polubownym, które pozwala szybciej i taniej rozstrzygać spory między sprzedawcą i konsumentem.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Wśród konsumentów rośnie świadomość istnienia sądownictwa polubownego. 75 proc. respondentów badanych w ubiegłym roku słyszało o instytucjach, które pomagają w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy konsumentami a usługodawcami i sprzedawcami. Siedem lat temu taką wiedzę miało tylko 41 proc. ankietowanych. Umacnia się także opinia o tym, że udział przedsiębiorcy w polubownym rozwiązywaniu sporu świadczy o tym, że dba on o swoich klientów. Obecnie uważa tak 71 proc. respondentów.

Podstawowe zalety sądownictwa polubownego, zwanego też pozasądowym rozwiązywaniem sporów (ADR), to uproszczone procedury, krótkie terminy i niskie opłaty. Systemy pozasądowego rozwiązywania sporów w różnych formach funkcjonują na terenie całej Unii Europejskiej. W Polsce najwięcej spraw trafia do 16 stałych polubownych sądów konsumenckich przy Inspekcji Handlowej. Większość rozpatrywanych w ubiegłym roku dotyczyła sprzedaży obuwia (1530), znacznie mniej usług remontowo-budowlanych (133), sprzedaży mebli (111) czy sprzętu RTV AGD (106).

Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przed sądem polubownym przy Inspekcji Handlowej jest bezpłatne. Może to zrobić konsument, rzecznik konsumentów, ale też przedsiębiorca. Sąd konsumencki rozstrzyga spór, gdy zgodzą się na to obydwie strony, czyli konsument i przedsiębiorca. Rozprawę prowadzą arbitrzy, których zadaniem jest skłanianie stron do porozumienia. Wynikiem jest ugoda lub wyrok, które mają moc wyroku sądu powszechnego. Rozpatrywanie spraw z ugodą trwa zwykle nie dłużej niż 14 dni, natomiast w postępowaniach z wyrokiem około dwóch miesięcy.

Zdaniem UOKiK, do głównych barier rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce można zaliczyć postawę przedsiębiorców, którzy nadal niezbyt chętnie wyrażają zgodę na udział w polubownej jurysdykcji. W ubiegłym roku aż w 1085 przypadkach na 2684 przedsiębiorcy odmówili uczestnictwa w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy IH. Rozwiązaniem, które może przyczynić się do zwiększenia popularności pozasądowego rozwiązania sporu, jest wprowadzenie do przepisów domniemanej zgody przedsiębiorcy na sąd polubowny. W Norwegii wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek uczestniczenia w polubownym rozwiązywaniu sporów.
 
Organizacje społeczne, w tym biznesowe i konsumenckie, mogą ubiegać się o wpisanie do bazy ADR prowadzonej przez Komisję Europejską. Obecnie jest w niej zarejestrowanych około 400 placówek, które najczęściej powstały z inicjatywy środowisk biznesu, ponieważ ich działalność zmniejsza ryzyko kosztownych procesów sądowych lub kar nakładanych na przedsiębiorców przez instytucje chroniące interesy konsumentów. Wpisanie do europejskiej bazy sądownictwa polubownego gwarantuje spierającym się stronom rzetelność postępowania. W Polsce, oprócz sądów działających przy IH, do europejskiej bazy wpisani są już Arbiter Bankowy i Rzecznik Ubezpieczonych.

T.Sz., UOKiK
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach