Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 maja 2008 r.

Mikro, małe czy średnie? Do jakiej kategorii zalicza się Twoje przedsiębiorstwo?

Przed ubieganiem się o dotacje Unii Europejskiej należy sprawdzić do jakiej kategorii należy nasze przedsiębiorstwo. Zależy od tego wiele: wysokość dofinansowania, dostępność niektórych działań i priorytetów, itd. Podział nie jest tak oczywisty, dlatego warto przeanalizować sytuację.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Mikro


Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza (lub / i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów euro.

Małe


Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza (lub / i jego całkowity bilans roczny) 10 milionów euro.

Średnie


W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro. W tym przypadku roczny bilans nie może być większy niż 43 miliony euro.

Pożyteczne szczegóły


1. W zestawieniu liczy się ilość pełnych etatów, a nie ilość pracowników. Oznacza to, że jeżeli w firmie pracuje 15 pracowników, a łączna liczba etatów nie przekracza np. 10 to dane przedsiębiorstwo zostanie zakwalifikowane do kategorii mikro.


2. Pod uwagę brana jest największa ilość etatów w firmie w ciągu dwóch ostatnich lat działalności.


3. Istotne znaczenie ma to czy nasze przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim lub związanym. Status ten określa związki z innymi przedsiębiorstwami i pomaga określić przynależność naszego przedsiębiorstwa do odpowiedniego sektora.

Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli:

  • jest w pełni samodzielne, a to oznacza, że nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
  • posiada poniżej 25 proc. kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25 proc. kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie.


Przedsiębiorstwo partnerskie to firma, która:

  • posiada 25 proc. lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25 proc. lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;
  • głosy, jakie przedsiębiorstwo posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50 proc. ogólnej sumy głosów.


Przedsiębiorstwo związane musi spełniać następujące warunki:

  • posiada ponad 50 proc. głosów udziałowców lub wspólników w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50 proc. głosów w naszym przedsiębiorstwie.


W zależności od tego jaki status ma przedsiębiorstwo, różne są metody obliczania liczby etatów i kapitału. W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego konieczne będzie doliczenie pewnej liczby etatów przedsiębiorstw partnerskich lub związanych.

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostępny jest kwalifikator, za pomocą którego łatwo stwierdzimy do jakiej kategorii należy nasze przedsiębiorstwo (link).

Przeczytaj też: Pomoc unijna dla drobnych przedsiębiorców - gdzie, kiedy i na jaki cel? (link)


M.G.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach