Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Najlepiej oceniane


 • 13.30, 23 stycznia 2007 r.
  Wspólne rozliczenie z dzieckiem

  Mój syn, z którym mam zamiar rozliczyć się za 2006 r., ukończył 25 lat przed upływem roku podatkowego 2006, studiuje na studiach dziennych magisterskich. Poza tym uzyskał dochód z tytułu umowy zlecenia w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Czy mam prawo do wspólnego rozliczenia się za 2006 r.?

  Dodam, że tylko przez 10 mies. roku podatkowego byłam osobą samotnie wychowującą dziecko, a następnie zawarłam związek małżeński.

 • 12.37, 23 stycznia 2007 r.
  Tabela podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku

  Podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się na kilka sposobów — w zależności od sposobu opodatkowania, rodzaju opodatkowanych przychodów itp. Najpowszechniejszym sposobem opodatkowania pozostaje nadal opodatkowanie według skali podatkowej — podatek naliczany jest według skali progresywnej, gdzie procentowa stawka podatku rośnie wraz z dochodami.

 • 12.43, 23 stycznia 2007 r.
  Załączniki do zeznań rocznych
 • 12.52, 23 stycznia 2007 r.
  Pamiętaj o zaokrągleniach

  Od 1 stycznia 2006 r., czyli już ponad rok, obowiązuje zmiana w Ordynacji podatkowej. Część podatników jednak w dalszym ciągu ma wątpliwości przy zaokrąglaniu podatków i podstaw opodatkowania. W wypełnianiu formularzy pomogą nam opisy i instrukcje, warto jednak przypomnieć sobie zasady zaokrąglania.

 • 16.40, 23 stycznia 2007 r.
  Brak PIT-11/8B

  Brak informacji PIT-11/8B od jednego lub wielu płatników utrudnia złożenie prawidłowego zeznania rocznego. Jednak nieprzesłanie informacji przez pracodawcę nie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia zeznania rocznego. Co powinien zatem zrobić podatnik w takiej sytuacji?

 • 07.33, 25 stycznia 2007 r.
  Główne instytucje UE

  Prezentujemy informacje o stronach WWW instytucji unijnych i ich adresy w podziale na następujące kategorie:

 • 07.34, 25 stycznia 2007 r.
  Obywatel w UE

  Prezentujemy informacje o stronach WWW instytucji unijnych i ich adresy w podziale na następujące kategorie:

 • 07.36, 25 stycznia 2007 r.
  Strony WWW instytucji europejskich — katalog podręczny

  Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Zyskaliśmy dostęp do programów pomocowych i opieki wspólnotowych instytucji. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące poruszania się w rzeczywistości unijnego prawa. Przygotowaliśmy katalog stron internetowych unijnych programów i instytucji, który z pewnością te poszukiwania ułatwi.

 • 08.34, 25 stycznia 2007 r.
  Tylko jedna litera...
 • 10.10, 24 stycznia 2007 r.
  Darowizny

  Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:

 • 10.07, 24 stycznia 2007 r.
  Składki na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). 

 • 08.17, 5 lutego 2007 r.
  Metody unikania podwójnego opodatkowania

  W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie, osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym).

 • 08.18, 5 lutego 2007 r.
  Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne

  W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach