Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


12 stycznia 2007 r.

Neostrada bez abonamentu na telefon TP — porady UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na stronie internetowej porady, które pomogą zorientować się dotychczasowym klientom TP SA w możliwościach rozdzielenia Neostrady i abonamentu telefonicznego. W ten sposób Urząd wypełnia swoją rolę — wspieranie konkurencji poprzez zapewnienie abonentom wyboru oraz dbałość o zapewnienie informacji konsumentom, mających pomóc im w podjęciu świadomego wyboru najlepszej dla siebie opcji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Czy warto decydować się na Neostradę tp bez abonamentu?

To zależy od sposobu i potrzeby korzystania z usług. Wybór należy do każdego indywidualnego odbiorcy tych usług. Wiele osób korzysta z telefonów komórkowych, natomiast telefon stacjonarny wykorzystują na potrzeby intensywnego korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym z telefonii VoIP. Decyzja uzależniona jest też z pewnością od oceny ekonomicznej opłacalności.


Czy mam prawo odstąpienia od umowy z TP na Neostradę tp i do kiedy mam czas na decyzję?

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w związku z przedstawieniem nowego regulaminu abonenci mają możliwość zupełnej rezygnacji z usługi Neostrada tp i wypowiedzenia obecnie zawartej umowy na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w przypadku, gdy nie zaakceptują zmienionego regulaminu.


W takim przypadku TP SA nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowawczego („opłaty dodatkowej za rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki zastała zawarta”).


W tym okresie będzie można zrezygnować z usługi i przejść do innego operatora, nie ponosząc dodatkowych kosztów odstąpienia od obecnej umowy. Na stronie UKE zamieszczono  listę operatorów świadczących usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w sieci TP na podstawie decyzji o współpracy międzyoperatorskiej w ramach BSA (Bitstream Access). Usługi takie świadczą też telewizje kablowe. Najpierw jednak proszę sprawdzić, czy świadczenie usług w Pani/Pana rejonie przez niezależnego operatora jest możliwe.


Możliwość korzystania z akcji promocyjnych oferowanych przez TP po wypowiedzeniu umowy z tytułu zmiany regulaminu

Klienci, którzy wypowiedzą obecne umowy o świadczenie usługi  z tytułu zmiany regulaminu, nie będą mogli skorzystać z żadnej akcji promocyjnej oferowanej aktualnie przez TP SA. Możliwość taka będzie im stworzona po upływie 3 miesięcy, czyli od dnia 30 kwietnia 2007 r. Warunki promocji każdorazowo zawarte są w regulaminach tych promocji i określają, którzy klienci są uprawnieni do skorzystania z nich.


Czy mogę zachować swój dotychczasowy numer telefonu stacjonarnego?

Aby zachować swój numer telefoniczny i na przykład przenieść go do operatora VoIP, należy wystąpić w sposób przewidziany przepisami rozporządzenia z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290) przed rezygnacją z POTS w trybie przewidzianym regulaminem.


Należy pamiętać, żeby najpierw przenieść numer, a potem rezygnować z abonamentu telefonicznego TP!


Chcę mieć tylko Neostradę tp i korzystać z usług VoIP. Czy mogę sobie pozostawić mój dotychczasowy numer telefonu?

Tak, pod warunkiem że operator VoIP będzie gotowy przejąć Pana/Panią z Pana/Pani numerem. W tym celu trzeba złożyć stosowne dokumenty u nowego operatora i rozwiązać umowę o świadczenie usług telefonicznych z TP SA. Na stronie UKE znajduje się więcej informacji na temat przenoszenia numerów lub samej technologii VoIP.


W przypadku odmowy realizacji przeniesienia numeru przez TP SA — należy zwrócić się do prezesa UKE z wnioskiem o interwencję (e-mail: uke@uke.gov.pl).


Dlaczego mam płacić za utrzymanie łącza?

Do dostarczania usługi dostępu do Internetu w technologii ADSL potrzebna jest para miedzianych łączy do centrali. Operator pobiera opłatę za utrzymanie łącza, która pokrywa koszty jego położenia oraz konserwacji. Do tej pory opłata ta była wkalkulowana w abonament telefoniczny, w przypadku gdy zrezygnujemy z abonamentu koszt ten będziemy musieli ponosić w ramach opłaty za usługę Neostrada tp. Inną kwestią jest wysokość tej opłaty, która została zakwestionowana przez UKE i w tej sprawie UKE prowadzi postępowanie.


Jak aktywować Neostradę tp bez abonamentu telefonicznego?

A. Nowi klienci:

  1. Należy zacząć od skontaktowania się z Telekomunikacją Polską SA oraz złożyć zamówienie na usługę.

  2. Operator najpierw sprawdza, czy istnieją możliwości techniczne zainstalowania usługi na wybranej linii telefonicznej i w zależności do tego podpisuje bądź odmawia podpisania umowy. Nie jest to usługa powszechna, w związku z czym termin podłączenia abonenta do sieci dla celów świadczenia usługi nie jest regulowany prawem.

  3. Operator dostarcza niezbędną infrastrukturę i pomaga w aktywowaniu usługi poprzez rejestrację.


B.  Dotychczasowi klienci:


1. Rozdzielenie Neostrady tp może trwać nieco dłużej ze względu na okres wypowiedzenia dotychczasowych umów. Standardowo jest to 30 dni plus pozostałe dni do końca okresu rozliczeniowego. Należy udać się do telepunktu i pisemnie wypowiedzieć umowę o świadczenie umowy na telefon stacjonarny. Jednocześnie należy podpisać umowę na utrzymanie łącza telefonicznego. Umowa na Neostradę tp pozostaje bez zmian. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy rozpoczyna się opłacanie opłaty za utrzymanie łącza. Warto przed podpisaniem umów upewnić się, że są one czytelne i zawierają pełne informacje. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.


Czy rezygnacja z POTS (łącza telefonicznego) spowoduje utratę innych przywilejów w sieci TP?

Rezygnacja z POTS nie może spowodować gorszego traktowania abonentów objętych umowami z TP w stosunku do innych abonentów usługi Neostrada tp, objętych analogicznymi umowami na tę usługę (np. zwiększenie prędkości).


Mam plan tp socjalny, czy będę mógł skorzystać z Neostrady tp po zmianie regulaminu?

Według obecnie zaproponowanych przez TP SA warunków — spółka wyraźnie sobie zastrzegła w pkt. 4 ust. 3 nowego regulaminu, iż „3. Usługa nie jest świadczona na łączu, na którym są aktywne usługi TP: Neostrada plus, sdi tp, dostęp do Internetu DSL tp oraz inne usługi TP, których regulaminy lub cenniki wykluczają możliwość świadczenia usługi.”. Takie ograniczenie w planie socjalnym wynika z cennika usług telekomunikacyjnych. Abonenci korzystający z planu taryfowego socjalny tp mają jednak możliwość skorzystania z usługi dostępu do Internetu oferowanego przez alternatywnego operatora w ramach Bitstream Access.  Prezes UKE zwrócił się do TP w ramach prac nad nowym planem taryfowym o charakterze socjalnym o umożliwienie korzystania z usług szerokopasmowych, jest to jeden z warunków zatwierdzenia nowego planu.


Chcę obniżyć koszty — chcę korzystać z Neostrady tp, ale jednocześnie chcę utrzymać abonament telefoniczny i płacić go innemu operatorowi. Komu mam wtedy płacić opłatę za utrzymanie sieci?

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na opłacanie abonamentu u innego operatora (tzw. WLR), wówczas należy najpierw skontaktować się z jednym z operatorów świadczących taką usługę i uzyskać potwierdzenie, że nie ma przeszkód technicznych jej realizacji. Następnie opłacać będzie Pani/Pan dwie faktury: jedną TP SA za świadczenie usługi Neostrada tp, a drugą alternatywnemu operatorowi za abonament i rozmowy telefoniczne. Opłata za utrzymanie łącza jest wliczona w cenę abonamentu telekomunikacyjnego opłacanego u operatora świadczącego usługę WLR. TP SA nie pobiera wówczas osobnej opłaty za utrzymanie łącza (pkt 2 objaśnień do tabeli w cenniku Neostrady TP).


Co z jakością usług? Czy Neostrada tp nie będzie wolniejsza lub celowo opóźniana, a przede wszystkim, czy nie pogorszy się jakość połączeń realizowanych w ramach usługi VoIP?

UKE zamierza dokładnie i regularnie kontrolować, czy użytkownicy, którzy zdecydowali się na rozdzielenie usług, nie będą dyskryminowani w żaden sposób przez operatora.


 

Prezes UKE Anna Streżyńska zarzuca TP SA, że skutecznie zniechęca swoich klientów do rezygnacji z abonamentu telefonicznego. Według nowego cennika Neostrady tp, który zacznie obowiązywać z dniem 15 lutego 2007 r., takie rozdzielenie usług nie jest opłacalne.


„Przy umowie na czas nieokreślony koszty te będą niższe, niż przy korzystaniu z Neostrady tp np. 512 kbps z telefonem w planie standardowym od Neostrady tp 512 bez telefonu o 6,10 zł, analogicznie przy korzystaniu z planu 60 minut tp za darmo — o 13,40 zł. Analogiczne różnice w opłacie występują dla umów na 24 i 12 miesięcy. Tak więc ustalenie obecnej opłaty za Neostradę tp bez telefonu można wręcz uznać za zniechęcające do rezygnacji z telefonu, co jest sprzeczne z intencją prezesa UKE i jego działaniami mającymi na celu wyegzekwowanie od TP SA obowiązku ustawowego dotyczącego zakazu wiązania umów" — czytamy w komunikacie.

 

Prezes UKE zwraca także uwagę na niejasne zapisy w cenniku, które nie precyzują wysokości opłaty instalacyjnej i aktywacyjnej, w przypadku uruchomienia Neostrady tp na nieaktywnej linii telefonicznej. Postanowienia cennika nie obejmują sytuacji, w której chcemy posiadać Neostradę tp, a nie posiadamy łącza.

— Należy pamiętać, że obowiązek przyłączenia do sieci PSTN TP SA ma bowiem jedynie w odniesieniu do usługi powszechnej. W promocji opłata za przyłączenie to 10 zł brutto, ale jesteśmy zobowiązani wówczas do wyboru planu telefonicznego z aktualnej oferty spółki i minimalny okres, na który musimy się do tego zobowiązać, to 12 miesięcy. Dopiero po tym czasie możemy bez żadnych konsekwencji finansowych zrezygnować z usługi telefonicznej i korzystać jedynie z Neostrady tp — informuje UKE.


(źródło: UKE)


(A.P.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach