Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


18 kwietnia 2017 r.

Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców – MR opublikowało projekt

Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Ustawa rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, na nowych zasadach skorzystać mają przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy w skali roku osiągają przychody na poziomie do trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze zmian nie skorzystają podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz korzystający z preferencyjnych warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS).

Nowe rozwiązanie uzależnia w praktyce wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od uzyskiwanego przychodu. W efekcie mikroprzedsiębiorcy zapłacą mniej. Bez zmian pozostaną regulacje dotyczące naliczania składek zdrowotnych.

„W przedstawionym w projekcie rozwiązaniu nie dochodzi do nieuzasadnionej dyskryminacji przedsiębiorców. Proponowana regulacja ustanawia mechanizm, zgodnie z którym świadczenie uzyskiwane w zamian za płaconą składkę będzie proporcjonalne względem składki” – przekonują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rozwoju – projekt ustawy (z 20 marca 2017 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach