Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 lutego 2017 r.

Nowa ustawa o CEIDG

W odrębnej ustawie określone zostaną regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz nowego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Większość przepisów pozostanie bez zmian, ale wprowadzone zostaną też m.in. zmiany dotyczące ilości danych wpisowych i procesu rejestracji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Nowa ustawa będzie uzupełnieniem planowanego Prawa przedsiębiorców. Aktualnie przepisy dotyczące CEIDG zlokalizowane są z kolei w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

„Nowa ustawa systematyzuje przede wszystkim dotychczasowe przepisy zawarte w rozdziale 3 dotyczącym CEIDG, odzwierciedlając w większości obowiązujący stan prawny. Niemniej, po blisko 6 latach działania systemu teleinformatycznego CEIDG warto zaproponować kolejne rozwiązania prawne mające na celu sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Rozwoju zapowiada m.in. ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, szczególnie tych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą oraz niemających dużego wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Wszystkie dane zostaną podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy oraz dane informacyjne o przedsiębiorcy.

W projekcie zaproponowano także wprowadzenie możliwości udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw, prokury i zarządu sukcesyjnego. Przewidziano ponadto wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez danego przedsiębiorcę okresu zawieszenia. Nowością będzie też zasada, zgodnie z którą zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy można będzie dokonać w dowolnym czasie.

Nowy Punkt Informacji dla Przedsiębiorców (PIP) zastąpi natomiast funkcjonujący obecnie Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PKP).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 lutego 2017 r.) o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach