Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


15 lutego 2017 r.

Nowe Prawo przedsiębiorców – MR przedstawiło projekt ustawy

Resort rozwoju opublikował projekt nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców, które zastąpi obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W projekcie nowej ustawy, będącej częścią „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zaproponowano nowe rozwiązania mające – jak przekonują autorzy projektu – wzmocnić wolności i prawa przedsiębiorców.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Celem ustawy Prawo przedsiębiorców jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jedną z głównych nowości ma być określenie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów. Wśród takich zasad znajdzie się np. zasada proporcjonalności, która zobowiąże organ do podejmowania wyłącznie działań proporcjonalnych do zamierzonych celów.

Przewidziano również m.in. zniesienie numeru REGON, wprowadzenie tzw. ulgi na start (zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składki ZUS przez pierwsze 6 miesięcy), wdrożenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadku, gdy miesięczne przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) czy też zobowiązanie organów do publikowania napisanych prostym językiem objaśnień prawnych.

„Efektem projektowanych rozwiązań będzie poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmniejszenie ryzyka pomijania podstawowych zasad prawa gospodarczego przy podejmowaniu przez administrację konkretnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przedsiębiorców” – zapowiadają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 lutego 2017 r.) – Prawo przedsiębiorców.

Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach