Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 marca 2008 r.

O ile od marca wzrosną emerytury i renty

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Od 1 marca 2008 r. ich świadczenia zwiększą się odpowiednio o 6,5 i 4,2 proc. Przeciętne emerytury wzrosną o kilkadziesiąt złotych. Najbogatsi seniorzy mogą jednak liczyć nawet na około 200 zł podwyżki. Emerytów czeka też kolejne przeliczenie w ramach tzw. starego portfela.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

WALORYZACJA

Co się zmienia? Emerytury i renty znów będą rosły co roku, a nie jak do tej pory tylko wtedy, gdy inflacja przekroczy 5 proc. (choć nie rzadziej niż raz na 3 lata). Inaczej też ustalany będzie wskaźnik waloryzacji. Według nowych zasad, będzie on uwzględniał średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie.

Waloryzacja dotyczy:

 • emerytów i rencistów ZUS,
 • osób pobierających renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS,
 • rolników i ich rodzin otrzymujących świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • żołnierzy i ich rodzin pobierających świadczenia w Wojskowym Biurze Emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych pobierających świadczenia w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • funkcjonariuszy służby więziennej, którym świadczenia wypłaca Biuro Emerytalne podległe Ministerstwu Sprawiedliwości.


W tym roku waloryzacja zostanie przeprowadzona dwoma wskaźnikami: wyższym i niższym.

Wyższy wskaźnik waloryzacji wynosi 106,5 proc. i dotyczy osób, które przeszły na emeryturę / rentę przed 1 marca 2007 r. Od 1 marca 2008 r. świadczenia tych osób wzrosną o 6,5 proc.

Jeśli chcesz obliczyć, ile brutto po waloryzacji będzie wynosić Twoja emerytura / renta, musisz pomnożyć wysokość dotychczasowego świadczenia przez wskaźnik waloryzacji.

Przykład 1:
Wysokość Twojej dotychczasowej emerytury to 1500 zł brutto. Świadczenie przyznano Ci przed 1 marca 2007 r. Wskaźnik waloryzacji wynosi zatem 106,5 proc.

Obliczenia:
1500 zł x 106,5 proc. = 1500 zł x 1,065 = 1597,50 zł brutto

W wyniku waloryzacji Twoja emerytura wzrośnie o 97,50 zł brutto.


Osoby, którym prawo do świadczenia przyznano w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r., otrzymają mniejsze (o ponad 2 proc.) podwyżki. W ich przypadku wskaźnik waloryzacji wynosi 104,2 proc.

Niższy wskaźnik dotyczy także osób, które prawo do emerytury / renty mają dłużej, ale w ciągu ostatniego roku, tj. po 28 lutego 2007 r., ich świadczenie zostało przeliczone od kwoty bazowej wynoszącej 2059,92 zł.

Przykład 2:
Wysokość Twojej dotychczasowej emerytury to 1500 zł brutto. Świadczenie przyznano Ci po 1 marca 2007 r., ale przed 29 lutego 2008 r. Wskaźnik waloryzacji wynosi zatem 104,2 proc.

Obliczenia:
1500 zł x 104,2 proc. = 1500 zł x 1,042 = 1563 zł brutto

W wyniku waloryzacji Twoja emerytura wzrośnie o 63 zł brutto.


Ile wyniesie Twoje świadczenie po waloryzacji? Dane prezentujemy w tabeli:

Dotychczasowa
emerytura / renta
brutto
Emerytura / renta
brutto po waloryzacji
podwyżka o 6,5 proc.
(świadczenie przyznane
przed 1 marca 2007 r.)
Ile zyskasz
brutto
Emerytura / renta
brutto po waloryzacji
podwyżka o 4,2 proc.
(świadczenie przyznane
między 1 marca 2007 r.
a 29 lutego 2008 r.)
Ile zyskasz
brutto
 500 zł
 532,50 zł  32,50 zł
 521 zł
 21 zł
 600 zł
 639 zł
 39 zł
 625,20 zł
 25,20 zł
 700 zł
 745,50 zł
 45,50 zł
 729,40 zł
 29,40 zł
 800 zł
 852 zł
 52 zł
 833,60 zł
 33,60 zł
 900 zł
 958,50 zł
 58,50 zł
 937,80 zł
 37,80 zł
 1000 zł
 1065 zł
 65 zł
 1042 zł
 42 zł
 1100 zł
 1171,50 zł
 71,50 zł
 1146,20 zł
 46,20 zł
 1200 zł
 1278 zł
 78 zł
 1250,40 zł
 50,40 zł
 1300 zł
 1384,50 zł
 84,50 zł
 1354,60 zł
 54,60 zł
 1400 zł
 1491 zł
 91 zł
 1458,80 zł
 58,80 zł
 1500 zł
 1597,50 zł
 97,50 zł
 1563 zł
 63 zł
 1600 zł
 1704 zł
 104 zł
 1667,20 zł
 67,20 zł
 1700 zł
 1810,50 zł
 110,50 zł
 1771,40 zł
 71,40 zł
 1800 zł  1917 zł
 117 zł
 1875,60 zł
 75,60 zł
 1900 zł
 2023,50 zł
 123,50 zł
 1979,80 zł
 79,80 zł
 2000 zł
 2130 zł
 130 zł
 2084 zł
 84 zł
 2100 zł
 2236,50 zł
 136,50 zł
 2188,20 zł
 88,20 zł
 2200 zł
 2343 zł
 143 zł
 2292,40 zł
 92,40 zł
 2300 zł
 2449,50 zł
 149,50 zł
 2396,60 zł
 96,60 zł
 2400 zł
 2556 zł
 156 zł
 2500,80 zł
 100,80 zł
 2500 zł
 2662,50 zł
 162,50 zł
 2605 zł
 105 zł
 2600 zł
 2769 zł
 169 zł
 2709,20 zł
 109,20 zł
 2700 zł
 2875,50 zł
 175,50 zł
 2813,40 zł
 113,40 zł
 2800 zł
 2982 zł
 182 zł
 2917,60 zł
 117,60 zł
 2900 zł
 3088,50 zł
 188,50 zł
 3021,80 zł
 121,80 zł
 3000 zł
 3195 zł
 195 zł
 3126 zł
 126 zł
3500 zł 3727,50 zł 227,50 zł 3647 zł 147 zł

UWAGA: Aby obliczyć wysokość świadczenia netto, czyli to, ile otrzymasz „na rękę", od kwoty brutto zwaloryzowanej emerytury / renty musisz odjąć:

 • zaliczkę na podatek dochodowy (19 proc. wysokości świadczenia brutto minus 1/12 rocznej kwoty wolnej od podatku) oraz
 • składkę zdrowotną finansowaną bezpośrednio z emerytury / renty (1,25 proc. wysokości świadczenia brutto).


Zastrzeżenie:
Świadczenia przyznane 1 marca 2008 r. lub później nie będą waloryzowane w 2008 r., lecz dopiero od 1 marca 2009 r.


Aby otrzymać podwyżkę emerytury / renty, nie musisz składać wniosku do ZUS. Zakład z urzędu przyzna Ci wyższe świadczenie, a decyzję w tej sprawie przyśle Ci pocztą.

Wraz z waloryzacją emerytur i rent zwiększone zostaną najniższe gwarantowane świadczenia oraz dodatki.

Aktualne wysokości stawek (brutto) – od 1 marca 2008 r.:

1) Najniższe emerytury i renty:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 636,29 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 489,44 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 763,55 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 587,33 zł.


2) Dodatki do emerytur i rent:

 • pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 163,15 zł,
 • pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 244,73 zł,
 • kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 163,15 zł
 • dla sieroty zupełnej – 306,65 zł,
 • kompensacyjny – 24,47 zł,
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – od 8,18 zł do 163,15 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – od 8,18 zł do 163,15 zł.


3) Renta socjalna – 534,48 zł.

4) Świadczenie przedemerytalne – 757,79 zł.

Pozostałe kwoty można sprawdzić na stronie ZUS.


PRZELICZENIE W RAMACH TZW. STAREGO PORTFELA

Emerytury i renty, które obliczone zostały od zaniżonej kwoty bazowej (stanowiącej mniej niż 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto z poprzedniego roku kalendarzowego pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne), od 1 marca 2008 r. podlegają przeliczeniu.

Chodzi o świadczenia przyznawane w latach 1993-1998 (tzw. stary portfel). Za kwotę bazową przyjmowano wówczas od 91 do 98 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia wypłacane emerytom i rencistom były więc niższe.

Dotychczas emerytury i renty obliczone od zaniżonej kwoty bazowej były podnoszone stopniowo. W pierwszej kolejności przeliczono świadczenia osób urodzonych przed 1 stycznia 1930 r. Świadczenia pozostałych osób – seniorów urodzonych po 31 grudnia 1929 r. – miały być podwyższane w trzech etapach, aż do 1 marca 2010 r. Nowelizacja ustawy emerytalno-rentowej zmieniła jednak ten przepis. I tak, od 1 marca 2008 r. wszystkie emerytury i renty z tzw. starego portfela przeliczone zostaną od nowa – od kwoty bazowej równej przeciętnemu wynagrodzeniu przyjętemu do obliczenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

Zastrzeżenie:
Przeliczenie emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy polega na ponownym obliczeniu świadczenia od określonej kwoty bazowej. Przeliczenie renty rodzinnej polega na ponownym jej obliczeniu jako odpowiedniego procentu świadczenia (przeliczonego), które przysługiwałoby zmarłemu.

Kwoty podwyżek w ramach likwidacji tzw. starego portfela będą zróżnicowane – w zależności od wysokości przyznanego świadczenia. Przeciętnie będzie można otrzymać kilkadziesiąt złotych więcej.

Emerytury i renty podwyższone w wyniku takiego przeliczenia następnie zostaną poddane waloryzacji.

Co istotne, emeryci i renciści, którzy przez lata otrzymywali niższe świadczenia, nie mogą starać się o żadne rekompensaty z tego tytułu, gdyż wysokość ich świadczeń ustalona została zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1368).

W artykule wykorzystałam materiały ze strony www.zus.pl.

Magdalena StecOPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach