Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


21 grudnia 2006 r.

O złotych godach i prezydenckim medalu

Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, to jubileusz szczególny. Dodatkowego prestiżu może mu dodać medal prezydencki za długoletnie pożycie małżeńskie i uroczystość zorganizowana przez lokalne władze.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jubilaci i ich najbliżsi muszą jednak zadbać o to, by urząd stanu cywilnego wystosował wniosek, na podstawie którego małżonkowie zostaną uhonorowani. Obowiązkowo trzeba więc stawić się w urzędzie i odpowiednio wcześniej złożyć stosowne dokumenty. A potem pozostaje już tylko słodki smak oczekiwania na oficjalne zaproszenie, samą uroczystość, gratulacje i toasty.


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd stanu cywilnego (USC).

Dokumenty:

  • podanie,
  • dowody osobiste jubilatów (do wglądu),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC),
  • oświadczenie o niekaralności małżonków.


Opłaty:
Bez opłat.

Przewidywany termin załatwienia:
Zwykle do trzech tygodni od daty otrzymania medali z Kancelarii Prezydenta RP. Na medale czeka się około 5 – 6 miesięcy.

Procedura:
Kierownik USC lub jego zastępca sporządza wniosek o nadanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek ten przesyłany jest do wojewody, a następnie do Kancelarii Prezydenta RP. Po przyznaniu medalu USC dokonuje jego odbioru w urzędzie wojewódzkim, po czym organizuje zbiorowe uroczystości.

Forma załatwienia:

Uroczystość wręczenia Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanego przez Prezydenta RP. Odznakę w imieniu Prezydenta mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Art. 19.
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
(Ustawa o orderach i odznaczeniach)

Podstawa prawna:
Art. 19 i art. 33 ust. 2a Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach