Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 czerwca 2008 r.

Ocena ryzyka zawodowego lekarstwem na wypadki przy pracy i choroby zawodowe?

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainicjowała ogólnoeuropejską kampanię informacyjną na temat oceny ryzyka zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” skupia się szczególnie na takich sektorach wysokiego ryzyka, jak budownictwo, opieka zdrowotna oraz potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie trwać przez dwa lata (2008-09). Kampania zwraca uwagę na konieczność oceny ryzyka zawodowego zgodnie ze wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012), która ma na celu ograniczenie wypadków przy pracy w tym okresie o jedną czwartą w całej UE.

Na mocy prawa UE wszyscy pracodawcy we Wspólnocie są zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego. Ocena ta pomaga pracodawcom zrozumieć, jakie działania powinni podjąć, by poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy. Według dyrektora EU-OSHA Jukki Takali ocena ryzyka zawodowego niekoniecznie musi być skomplikowana, zbiurokratyzowana lub stanowić zadanie tylko dla ekspertów.

Jego zdaniem istnieje wiele dostępnych narzędzi (np. takich jak listy sprawdzające), które pomagają w realizacji tego procesu. Odpowiednia ocena ryzyka zawodowego ma też przynosić korzyści biznesowe, gdyż przekształcanie miejsc pracy w bezpieczniejsze i zdrowsze pomaga ograniczać absencję i koszty ubezpieczeniowe, a także zwiększa motywację i wydajność pracowników.

Co roku w Unii Europejskiej, według statystyk Eurostatu, w następstwie wypadków przy pracy umiera 5,7 tys. osób. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że kolejnych 159,5 tys. pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając obie te liczby, szacuje się, że co trzy i pół minuty ktoś w UE umiera z przyczyn związanych z pracą.

T.Sz., KE
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach