Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


27 listopada 2006 r.

Oferta banków dla młodych przedsiębiorców

Każdy, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą, obowiązkowo musi otworzyć konto w banku. Banki prześcigają się w ofertach dla przedsiębiorców. Na stronie internetowej każdego z banków znajdziemy pakiet usług adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) pełni ważną rolę w rozwoju gospodarki w Polsce. Coraz więcej osób zajmujących się działalnością gospodarczą stawia na przedsiębiorczość i łatwość w załatwianiu formalności. Banki oferują pomoc w zakresie rozliczeń krajowych i zagranicznych, w zarządzaniu płynnością czy dostępie do źródeł finansowania. Dodatkowo występują ze specjalnie zaprojektowanym pod kątem potrzeb finansowych MŚP pakietem usług i produktów bankowych. Współpraca z bankiem zwykle opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej (w tym bankowości internetowej), dzięki której formalności związane z załatwianiem różnych świadczeń ograniczone zostają do minimum. Dzięki dużej konkurencyjności na rynku bankowym, pakiety oferowane są na warunkach preferencyjnych w stosunku do standardowej oferty banku. Zarówno osoba wchodząca ze swoją firmą na rynek, jak i przedsiębiorca działający od jakiegoś czasu na szeroko pojętym gospodarczym polu, powinni zainteresować się usługami i produktami finansowymi różnych banków. Warto szukać, by znaleźć ofertę nie tylko najtańszą, lecz również najlepiej odpowiadającą własnym wymaganiom czy gustom.

Oferta banku dla małych i średnich przedsiębiorstw to rachunek bieżący/oszczędnościowo-rozliczeniowy uwzględniający specyfikę firmy oraz cała gama produktów dodatkowych (tj. lokaty, kredyty, karty płatnicze). Korzystanie z tych ostatnich jest zwykle sprzężone z posiadaniem rachunku w banku. Warto więc prześwietlić rachunki dla firm proponowane przedsiębiorcom przez wybrane banki.

To, jak kształtują się koszty utrzymania rachunku, ile trzeba zapłacić za przelew czy zlecenie stałe, jaką prowizję nalicza bank przy wpłatach gotówkowych i czy ułatwia klientowi kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i urzędem skarbowym (US) można sprawdzić, klikając na nazwy banków poniżej. Znajdziemy tu także opisy oferowanych przedsiębiorcom pakietów oraz wykaz kart płatniczych i kredytów.


BPH

Jakie są różnice między bankami, zobaczymy, klikając na KONTA BANKOWE DLA FIRM. W tabeli porównane zostały rachunki dla przedsiębiorców (MŚP) 11 wymienionych powyżej banków.

Dużą popularnością wśród produktów dodatkowych cieszą się karty płatnicze. Korzystanie z nich stało się nieodłącznym elementem życia zawodowego wielu przedsiębiorców. Karty zapewniają łatwiejszy i wygodniejszy dostęp do gotówki. Pozwalają również na sięganie do przyznanych klientowi przez bank limitów. Złote karty wydawane przez renomowane banki oprócz funkcji prestiżowej (oznaka wysokiego statusu społecznego) „wyposażone” są w szereg pakietów dodatkowych (np. bezpłatny pakiet ubezpieczeń).

Przeglądając oferty banków, możemy zetknąć się z następującymi typami kart płatniczych:

Karta debetowa to karta płatnicza wydawana do rachunku bieżącego. Obciąża ona nasze konto na kwotę transakcji już w momencie jej wykonywania. Kwota pozostała po transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie.

Karta obciążeniowa (charge) to karta płatnicza, w której bank udziela nam limitu wydatków. Jest ona powiązana z kontem, z którego w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc) bank pobiera kwotę pokrywającą kwotę naszych wydatków za poprzedni okres rozliczeniowy razem z ewentualnymi prowizjami.

Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem nam przez bank limitu kredytowego. Operacje rozliczane są w ciężar limitu. Zwykle do wydania karty nie jest potrzebne posiadanie konta w banku wydającym kartę. Okresowo (najczęściej co miesiąc) bank przysyła nam wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Limit kredytowy związany z kartą jest często oprocentowany o wiele wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych. Powszechną za to praktyką banku jest ustalanie terminu (tzw. grace period), w którym spłata powoduje anulowanie lub nienaliczanie żadnych odsetek.


Za: Wikipedia. Wolna encyklopedia.

Zestawienie kart płatniczych, w które przedsiębiorców i menadżerów wyposażają banki, znajdziemy na stronie KARTY PŁATNICZE.

Efektywne zarządzanie płynnością finansową stanowi wyzwanie dla osób kierujących małymi i średnimi firmami. Banki, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, występują z szeroką ofertą lokat i kredytów. Te ostatnie należą do najczęściej wykorzystywanych instrumentów bankowych. Bez względu na to, czy prowadzimy indywidualną działalność gospodarczą, spółkę cywilną, czy spółkę prawa handlowego, możemy starać się o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej.

Jednym z popularniejszych kredytów jest kredyt w rachunku bieżącym. Jeżeli na rachunku naszej firmy brakuje przejściowo środków na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności, to możemy wystąpić o ten kredyt.

Porównaniu warunków przyznawania kredytu w rachunku bieżącym, wysokości kwoty kredytu, okresu kredytowania, oprocentowania i prowizji przygotowawczej (od udzielenia uruchomienia kredytu) w 11 bankach poświęcona jest strona KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM.

Zupełnie innym typem kredytu jest kredyt inwestycyjny. Służy on finansowaniu nie bieżącego zapotrzebowania firmy, lecz podejmowanych przez firmę przedsięwzięć (np. zakup samochodów, maszyn, urządzeń) i inwestycji (np. budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z działalnością gospodarczą). Ma więc duże znaczenie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ich pozycji na rynku i przyszłej sytuacji finansowej. Kaliber inwestycji jest tutaj czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniego rodzaju kredytu.

Kredyty inwestycyjne 11 banków zestawione zostały na stronie KREDYT INWESTYCYJNY.

Magdalena Stec
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach