Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 marca 2011 r.

Ograniczenie barier dla przedsiębiorców – ustawa na finiszu

Przyjęta ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza nową jakość do życia publicznego, zastępując rzeczywistość zaświadczeń kulturą oświadczeń, i umożliwiając naturalne przekształcanie działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółdzielni pracy w podmioty prawa handlowego - ocenia Business Centre Club.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

BCC za zasadniczą zmianę uznaje pozbawienie urzędników administracji publicznej prawa do żądania od obywatela i przedsiębiorcy pisemnych potwierdzeń faktów, które są im znane i dostępne z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych przez urząd ewidencji, rejestrów lub innych danych oraz rejestrów publicznych posiadanych przez inne instytucje państwowe, lub też drogą elektronicznej wymiany informacji z innym podmiotem publicznym.

Zmienia to nie tylko sposób pracy organów władzy publicznej, ale przede wszystkim podkreśla jej usługową rolę we współczesnym społeczeństwie. Kultura oświadczeń zamiast zaświadczeń to coś więcej niż tylko eliminacja papierowych kwitów – to zmiana mentalności w relacji państwo-obywatel i państwo-przedsiębiorca – uważa organizacja.

Business Centre Club za własny sukces uznaje umieszczenie w ustawie przepisów umożliwiających przekształcanie działalności gospodarczej i spółdzielni pracy w podmioty prawa handlowego. To postulat, z którym organizacja występowała od lat i potencjalnie dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. W praktyce, z tego rozwiązania może skorzystać ponad 50 tys. podmiotów prowadzących działalność w dużej skali.

– Dotychczas, brak oddzielnej osobowości prawnej, powodował, że działalność gospodarcza osoby fizycznej uznawana była powszechnie – i niesłusznie – za gorszy rodzaj aktywności biznesowej i „ślepą uliczkę rozwoju gospodarczego”. Wkroczenie na kapitałową drogę rozwoju podmiotu wymagało wniesienia aportu do uprzednio zawiązywanej spółki podlegającej rygorom kodeksu spółek handlowych. Taka sztuczna metoda przekształcenia była zbyt często wykorzystywana przez służby skarbowe jako okazja do doszukiwania się nieprawidłowości podatkowych w procesie wnoszenia aportu – mówi Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC.

Zdaniem eksperta, wprowadzenie możliwości przekształcenia z mocy ustawy usuwa zagrożenia towarzyszące dotychczas procesowi przekształcenia działalności, takie jak: brak sukcesji uniwersalnej i podatkowej, konieczność aneksowania – na potencjalnie mniej korzystnych warunkach – umów handlowych, transfer pracowników drogą wypowiedzenia dotychczasowych umów o pracę, wreszcie zagrożenia podatkowe i kwestie skuteczności wnoszenia aportu.

Zdaniem BCC, stworzenie, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i spółdzielniom pracy, naturalnej możliwości rozwoju na drodze pozyskiwania kapitału oraz nowych wspólników, jest ważnym elementem dynamizowania polskiej gospodarki. To nowoczesne, elastyczne rozwiązanie, które istotnie uprości procesy transformacji najbardziej powszechnej występującej formy organizacyjnej podmiotów gospodarczych.

T.Sz., BCC
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach