Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


31 lipca 2007 r.

PFRON dopłaci do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Weszła w życie nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pracodawcy będą mogli otrzymać od PFRON zwrot składek na ZUS osoby niepełnosprawnej lub refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i refundację składek ubezpieczeniowych.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Od 30 lipca pracodawca, który przez 12 miesięcy zatrudniał będzie osobę niepełnosprawną może otrzymać nawet 60-proc. zwrot kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego pracownika. Warunkiem jest, że osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.


Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez minimum 36 miesięcy może liczyć na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia czyli około 40 tys. złotych.


Od końca lipca osoba niepełnosprawna zakładająca działalność gospodarczą ma otrzymywać jednorazowe dofinansowanie, które zastąpi dotychczasową pożyczkę. Będzie to również 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


Pieniądze przekazywane będą za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Od 1 stycznia 2008 roku wchodzą w życie kolejne zamiany. Składki na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika przestaną być dofinansowywane. Obowiązywać zacznie refundacja. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał zapłacić za składki z własnych środków, a następnie zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Na identycznych zasadach refundację otrzymają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.


Od przyszłego roku pracodawcy nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników posiadających ustalone prawo do emerytury. Takie rozwiązanie krytykują pracodawcy. „Takie ograniczenie spowoduje znaczne zwiększenie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykluczenie części z nich z systemu dofinansowania. W konsekwencji może to doprowadzić do zwolnień w zakładach pracy” — czytamy w opinii Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP).


Nowe prawo nie spełnia wszystkich postulatów pracodawców. KPP uważa, że nowa ustawa nie oznacza gruntownych zmian systemowych, a takich oczekują przedsiębiorcy. — Należy wprowadzić zmiany systemowe, które w sposób kompleksowy zbudują nowy system wspierania osób niepełnosprawnych. Nie może się to jednak odbywać na drodze doraźnych i szybkich zmian, tylko niektórych ustaw, wchodzących w życie w trakcie roku, których zapisy są nieprecyzyjne i niejasne — uważają eksperci KPP.


Mimo to część zmian została oceniona pozytywnie. KPP zaliczyła do nich:


  • wprowadzenie możliwości finansowania przez PFRON wyposażenia stanowisk pracy i 60 proc. kosztów pracy (przez 36 miesięcy) osób niepełnosprawnych skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy,
  • wprowadzenie trybu Kodeksu Postępowania Administracyjnego przy odwoływaniu się od decyzji Prezesa PFRON,
  • „zliberalizowanie” zapisów dotyczących otrzymywania dofinansowania w przypadku wystąpienia zaległości wobec PFRON.


(KPP, M.G.)Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach