Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 lipca 2007 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów – osoby te objęte są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:


1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Ośrodek interesów życiowych

Ustalenie miejsca rezydencji podatkowej sprawia wiele kłopotów. Przepis nie jest wystarczająco jednoznaczny, i podatnicy toczą spory z organami podatkowymi o to, co właściwie oznacza pojęcie: „centrum interesów osobistych lub gospodarczych". Na stronie www.podatki.biz  w dziale „Podatki osobiste" publikujemy od pewnego czasu sukcesywnie materiały, przedstawiające w sposób nieco bardziej zaawansowany zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych za granicą – zachęcam do lektury.

 

Jeżeli osoby fizyczne nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – oznacza to, że osoby te podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ustawa wymienia przykładowe dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są to dochody (przychody) z:


1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Jest pewna grupa osób zwolniona od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą. Są to członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.


Unikanie podwójnego opodatkowania

Zdarza się bardzo często, że osoby fizyczne osiągają dochody i mieszkają w ciągu roku w różnych krajach. Dodatkowo zatrudniani są w firmach mających siedziby niekoniecznie na terenie kraju, w którym osiągają dochody. Kwestie związane ze sposobem opodatkowania takich osób uregulowane zostały w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę odrębnie z każdym z państw. Są państwa, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w takim przypadku może zdarzyć się, że dochód tam uzyskany zostanie opodatkowany podwójnie – w kraju, w którym dochody zostały uzyskane (wypłacone) i w Polsce. Na szczęście, ze zdecydowaną większością krajów, w których Polacy uzyskują dochody umowy zostały zawarte. 

Zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych przez Polaków w innych krajach i z opodatkowaniem dochodów cudzoziemców uzyskanych w Polsce będziemy omawiać w osobnych artykułach – jest to bowiem dość złożony temat.

(cdn.)

 

Romek Gabrysz

 

Zobacz również:

 

Działy: Podatki osobiste oraz Firma i podatki na stronie www.podatki.bizCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach