Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


13 września 2017 r.

Podatki 2017: MF szykuje kolejne narzędzia do walki z wyłudzeniami

Do polskiego systemu wprowadzone zostaną nowe narzędzia, które mają pomóc w walce z oszustwami i nadużyciami podatkowymi – wynika z aktualnej wersji projektu dotyczącego przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, nowe propozycje są zbyt radykalne.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

[kn_advert]

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt zakłada m.in. umożliwienie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dokonywania analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do popełniania wyłudzeń skarbowych. Analizy tego typu miałyby dotyczyć przede wszystkim podatku od towarów i usług (VAT) i opierać się np. na danych o rachunkach przedsiębiorstw i transakcjach między nimi.

Projekt przewiduje też upoważnienie KAS do zarządzania blokady rachunków w bankach lub SKOK-ach na okres 72 godzin (z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy) oraz prowadzenia wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Aktualną wersję projektu krytycznie oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy wskazują, że uprawnienia aparatu skarbowego stałyby się w efekcie nadmierne.

„Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie kolejnego narzędzia pozwalającego na władcze, w zasadzie bezwarunkowe, stosowanie represji w stosunku do szerokiego grona podatników. Nie budzi wątpliwości, że państwo w ramach swych kompetencji powinno dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozwalają na wyegzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, jednak represyjności takich narzędzi powinno towarzyszyć adekwatne zabezpieczenie przed ich nadużyciem” – czytamy w opinii opublikowanej przez Lewiatana.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 sierpnia 2017 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach