Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


10 stycznia 2017 r.

Podatki 2017: Nowe przepisy ws. uprawnień szefa KAS

Z początkiem marca br. działalność rozpocząć ma nowa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jak wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów, szef KAS otrzyma m.in. prawo do żądania informacji od organów albo jednostek podległych resortom obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Mając na względzie zadania wyznaczone Krajowej Administracji Skarbowej, a w szczególności zawarte w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) – realizację dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów – żądanie informacji podatkowych powinno być przypisane szefowi KAS” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W nowym rozporządzeniu wskazane zostanie, że to szef KAS jest wyznaczony do żądania informacji od organów lub jednostek podległych MON i MSWiA o umowach zawartych z nierezydentami i osobami lub jednostkami. Takie prawo dotyczyć będzie sytuacji, kiedy umowy mogą mieć wpływ na powstawanie obowiązku podatkowego albo też wysokość zobowiązania podatkowego. Dotychczas prawo żądania tego rodzaju informacji miał szef resortu finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 5 grudnia 2016 r.) Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach