Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


15 marca 2017 r.

Podatki 2017: Nowe regulacje ws. OPP i 1 proc. podatku PIT

Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany mają w założeniu usprawnić procedury wymiany informacji pomiędzy resortem, który jest dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Nowela dotyczy też jednak zasad składania przez OPP sprawozdań i wykazu organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego PIT.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Właściwy sąd rejestrowy będzie informował ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie utraty statusu organizacji pożytku publicznego, o datach doręczenia oraz uprawomocnienia się tego postanowienia (dotychczas sąd rejestrowy informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie po wydaniu postanowienia)” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Nowela ma także zliberalizować przepisy dotyczące uwzględniania OPP w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania od podatników 1 proc. podatku dochodowego PIT.

Po nowelizacji ustawy resort ds. zabezpieczenia społecznego ma uwzględniać w wykazie również te organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w ustawowym terminie na stronie internetowej urzędu zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności wynikało z przyczyn niezależnych od organizacji lub też nastąpiło bez jej winy.

Zmiany wprowadza ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowela została podpisana przez prezydenta 13 marca br.

Nowe przepisy wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach