Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


19 maja 2017 r.

Podatki 2017: Nowe rozporządzenie ws. zakładów opieki zdrowotnej

Dochody uzyskane przez podatników, którzy powstali w efekcie przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe, będą przez kolejne lata zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć dochodów z lat 2017-2019.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Nowe rozporządzenie będzie kontynuacją aktu z 20 marca 2015 r. Zgodnie z projektem, zaniechanie dotyczące przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową (na podstawie ustawy o działalności leczniczej) ma obowiązywać przez kolejne trzy lata.

„Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Finansów zakłada, że zaniechanie poboru podatku obejmować będzie spółki kapitałowe, których udziałowcami albo akcjonariuszami są w całości Skarb Państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Jak zapewniają projektodawcy, w efekcie umożliwiony i ułatwiony zostanie rozwój powstałych spółek kapitałowych.

Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2017 do końca 2019 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 25 kwietnia 2017 r.) Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach