Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 stycznia 2017 r.

Podatki 2017: Nowe wzory formularzy CIT

Formularze podatkowe CIT zostaną dostosowane do zmian w uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W nowych wzorach uwzględniony będzie także obowiązek dołączania sprawozdania z analizy ryzyka dotyczącego cen transferowych.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

W rozporządzeniu określone zostaną wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (CIT-8, CIT-8A i CIT-8B) oraz informacji o odliczeniach (CIT-8/O i CIT/BR).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wzory CIT zostaną zmodyfikowane w ten sposób, by uwzględniały zmiany w ustawach. Dotyczy to wprowadzenia obowiązku dołączania do zeznania podatkowego CIT-8, CIT-8A albo CIT-8B formularza CIT-TP, czyli sprawozdania z analizy ryzyka dotyczącego cen transferowych oraz odpowiednich oświadczeń.

Formularze zostaną też dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa ta zmodyfikowała m.in. przepisy dotyczące ulgi podatkowej na działalność B+R.

Jak szacują projektodawcy, zmiany we wzorach mogą dotyczyć w sumie ok. 456 tys. podatników podatku CIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 28 grudnia 2016 r.) Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach