Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


19 maja 2017 r.

Podatki 2017: NSA zajął stanowisko ws. zbycia nieruchomości przez wdowy

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko ws. zbycia nieruchomości po śmierci współmałżonka. W podjętej uchwale uznano, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za dzień nabycia uznać należy datę nabycia nieruchomości albo praw do majątku wspólnego przez małżonków. Za dzień nabycia nie ma być więc uznawany moment otwarcia spadku.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

W uchwale z 15 maja 2017 r. (sygn. akt – II FPS 2/17) NSA zajął korzystne dla obywateli stanowisko. Przesądzono tym samym, że w sytuacji zbycia nieruchomości po śmierci współmałżonka – dla celów podatku PIT – za dzień nabycia uznawać należy datę nabycia nieruchomości albo praw do majątku wspólnego przez małżonków.

Skład siedmiu sędziów podzielił równocześnie stanowisko rzecznika praw obywatelskich, który już w 2013 r. interweniował w sprawie pojawiających się wątpliwości.

Wcześniej problemy dotyczyły wdów/wdowców decydujących się na sprzedaż nieruchomości (objętej poprzednio wspólnością majątkową małżeńską) przed upływem 5 lat od śmierci współmałżonka.

Do tej pory sądy zajmowały różne stanowiska. W przypadku części sądów dominowało stanowisko, zgodnie z którym po śmierci małżonka drugi nie może nabyć w drodze spadku po raz drugi udziału w danej nieruchomości. Inne sądy zakładały, że dziedziczenie w takich przypadkach stanowi nabycie, a to ma powoduje, iż data nabycia (otwarcie spadku) jest też rozpoczęciem biegu 5-letniego terminu decydującego o opodatkowaniu zbycia.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach