Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


14 marca 2017 r.

Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata

Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zwolnienie z opodatkowania ma mieć zastosowanie względem stypendiów, o których jest mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczy to kwot wypłacanych z Funduszu Pracy bezrobotnym albo innym uprawnionym osobom – w okresie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu i w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub w szkole wyższej (studia niestacjonarne).

„Zwolnienie z opodatkowania przychodów pozwoli skuteczniej zrealizować cel wypłacanych stypendiów (instrumentów rynku pracy), jakim jest efektywna pomoc ze strony państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2016 do końca 2019 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 lutego 2017 r.) Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach