Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


13 czerwca 2017 r.

Podatki 2017: Zmiany ws. wydawania indywidualnych interpretacji

Ministerstwo Finansów zmieni przepisy regulujące zasady występowania przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o opinie w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Nowelizacja odpowiednich ustaw ma wejść w życie już z początkiem sierpnia.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zmianie ulec ma m.in. art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej, który dotyczy relacji między KIS a KAS w odniesieniu do opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Odnosi się to do istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, które przedstawiono we wnioskach, mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji albo stanowić nadużycie prawa (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o podatku VAT).

Po nowelizacji dyrektor KIS będzie zobowiązany do wystąpienia do szefa KAS o opinię jedynie w sytuacji, kiedy dane zagadnienie nie było wcześniej oceniane przez szefa KAS.

„Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii” – wyjaśnia resort finansów.

W projekcie zaproponowano również umożliwienie upoważnienia innego organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Obecnie takie upoważnienie ma jedynie szef KAS, a po nowelizacji możliwe stanie się przekazanie prowadzenia tego rejestru organowi niższego stopnia. Jak wskazują projektodawcy, w efekcie obsługa systemu teleinformatycznego powinna zostać usprawniona.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 7 czerwca 2017 r.) o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 sierpnia 2017 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach