Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


13 lutego 2018 r.

Podatki 2018: Co zmiany w CIT oznaczają dla podmiotów powiązanych?

Tegoroczna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która dotyczy podmiotów powiązanych, stanowi dodatkowe obciążenie administracyjne dla podatników – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Kluczową zmianą jest ustalenie limitu zaliczania kosztów wybranych usług w transakcjach wewnątrz grupy do kosztów uzyskania przychodów.

R E K L A M A

Podstawowym celem nowelizacji było uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie, że wysokość podatku płaconego przez duże/międzynarodowe firmy jest powiązana z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodów. Za najważniejszą zmianę uważane jest określenie limitu zaliczania kosztów wybranych usług w transakcjach wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodów.

„Ograniczenie to dotyczy między innymi kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Koszty tego typu usług przekraczające w roku podatkowym łącznie 3 mln PLN mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej 5 proc. podatkowego EBITDA” – tłumaczą eksperci PwC.

Zdaniem ekspertów, branie pod uwagę limitu oznacza w praktyce dla podatników dodatkowe obciążenie administracyjne oraz potencjalnie także kosztowe. Jak wskazuje PwC, limit będzie oznaczać też dodatkową barierę dla całego modelowania transakcji w ramach grup kapitałowych.

Zmiany wprowadziła ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175).

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach