Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 października 2017 r.

Podatki 2018: Prowadzenie PKPiR bez obowiązku zgłaszania?

Ministerstwo Finansów chce zlikwidować obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) – wynika z projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Projektodawcy wskazują, że zmiana ma być jednym z elementów upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Aktualnie obowiązek złożenia powiadomienia o prowadzeniu PKPiR dotyczy tych podatników, którzy: – zaczynają prowadzenie działalności i wybrali formę opodatkowania, w której niezbędne jest prowadzenie księgi; – w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym i postanowili zmienić formę opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe, lecz przestały istnieć przesłanki zobowiązujące do ich prowadzenia.

W przypadku spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników. Zawiadomienie trzeba obecnie składać na piśmie do właściwego urzędu skarbowego – terminem jest 20. dzień, licząc od dnia założenia PKPiR.

„Zniesienie obowiązku składania zawiadomień o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów ma na celu ograniczenie liczby procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Łatwość w założeniu przedsiębiorstwa przekłada się bezpośrednio na ogólną ocenę warunków prowadzenia działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach