Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


11 stycznia 2018 r.

Podatki 2018: Umorzone należności czynszowe już bez podatku PIT

Od początku roku obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe, które dotyczy umorzonych należności czynszowych. Zwolnienie z podatku dochodowego wprowadzono bezpośrednio do ustawy o podatku PIT.

R E K L A M A

Sprawa zwolnienia pojawiła się w przestrzeni publicznej już w 2016 r., kiedy to poinformowano, że w samej Warszawie ok. 30 tys. osób musi zapłacić podatek związany z długami umorzonymi przez władze samorządowe. W praktyce chodziło głównie o zaległości dotyczące niezapłaconego czynszu za lokale komunalne.

Pierwotnie resort finansów wydał rozporządzenie zwalniające takie należności z podatku dochodowego, które miało zastosowanie do lat 2016-2017. Od 2018 r. zwolnienie obowiązuje już jednak na poziomie ustawowym.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, umorzone należności czynszowe są zwolnione z opodatkowania. W art. 21 ust. 1 ustawy o PIT dodano nowy pkt 97b, w którym przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego kwot umorzonych należności z tytułu: – zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego; – zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody, a także za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych; – odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego; – odsetek od tego rodzaju należności. Katalog obejmuje również nieuregulowane koszty dochodzenia oraz egzekucji należności.

Zmiany wprowadziła ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175).

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Z nowelą można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach