Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 października 2017 r.

Podatki 2018: Zmiany w PIT i CIT bez przepisów przejściowych

Nowy projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych nie przewiduje wprowadzenia odpowiednich przepisów przejściowych – twierdzą eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja ma wątpliwości dotyczące wprowadzenia do aktualnej wersji projektu propozycji, które nie były wcześniej konsultowane.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak wyjaśnia ZPP, wrześniowa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych obejmuje m.in. przepisy, których nie było w pierwotnej wersji.

„Pierwotny tekst projektu został zaopiniowany zgodnie z obowiązującą procedurą przez zainteresowane tym podmioty, natomiast w toku dalszych etapów procesu legislacyjnego dokonano w akcie daleko idących zmian, spośród których wiele nie ma niczego wspólnego z uwagami zgłaszanymi w ramach konsultacji społecznych” – czytamy w opinii opublikowanej przez ZPP.

W aktualnej wersji projektu nie ma również przepisów przejściowych i wprowadzających, postulowanych w ramach konsultacji społecznych. W tym kontekście kontrowersje budzi m.in. kwestia rozpoznawania podatkowego kosztów, które zostały zapłacone i uiszczone przez przedsiębiorstwa, ale nie były rozpoznane (jako koszty uzyskania przychodu) do 1 stycznia 2018 r. Eksperci ZPP wskazują m.in. na wydatki na usługi niematerialne, które w efekcie kapitalizacji lub bezpośredniego powiązania z przychodami nie zostały do tej pory rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu.

„W rezultacie, zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie, wydatki takie nie będą kwalifikowane jako koszty podatkowe od roku 2018, również w tych przypadkach, w których przedsiębiorcy ponieśli koszty na długo przed przedstawieniem przez Ministerstwo Finansów projektu nowych regulacji” – tłumaczy ZPP.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach