Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 grudnia 2017 r.

Podatki 2018: Zmiany w przepisach dotyczących VAT i importu

Resort finansów opublikował projekt zmian w rozporządzeniu ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług (VAT) w imporcie. W efekcie przepisy zostaną dostosowane do niedawnego rozporządzenia Komisji Europejskiej. W praktyce zmianie ulegnie część kodów CN. Rozporządzenie wejdzie w życie już z początkiem 2018 r.

R E K L A M A

Projekt zakłada dostosowanie rozporządzenia do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 z 12 października 2017 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 282 z 31.10.2017, str. 1).

W efekcie część obecnie obowiązujących kodów CN zostanie zastąpiona z początkiem przyszłego roku nowymi kodami. W praktyce zmianie ulegną załączniki do rozporządzenia ws. wykazów towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, zmiany mają charakter stricte dostosowawczy.

„Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., równocześnie z wejściem w życie ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r.” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 15 listopada 2017 r.) Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach