Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


22 lutego 2011 r.

Podatki i rejestracja firmy przez Internet coraz powszechniejsze w UE

W latach 2009-2010 z 69 proc. do 82 proc. zwiększył się średni odsetek osób, które mają dostęp do  publicznych usług przez Internet, takich jak składanie deklaracji podatkowych, szukanie pracy czy rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zdaniem Komisji Europejskiej, udostępnienie w Sieci większej liczby usług pomaga obniżyć koszty administracji publicznej i zmniejsza obciążenia biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Internetowy dostęp do koszyka 20 podstawowych usług publicznych, takich jak rejestracja samochodu, złożenie deklaracji podatkowej lub rejestracja nowego przedsiębiorstwa, sięgnęła w Europie w 2010 r. 82 proc., przewyższając znacznie poziom z 2009 r., który wynosił 69 proc. Największe osiągnięcia w tej dziedzinie odnotowały Austria, Irlandia, Włochy, Malta, Portugalia i Szwecja, które udostępniają przez internet pełen koszyk podstawowych usług. Bułgaria, Włochy i Łotwa również odnotowały w ostatnim roku znaczny postęp w tej dziedzinie. W sprawozdaniu wskazano także, że usługi dla przedsiębiorstw są bardziej zaawansowane niż usługi dla obywateli.

W tegorocznym sprawozdaniu skupiono się na potrzebach osób bezrobotnych i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Przedstawiono w nim sposoby ograniczania biurokracji przez administrację publiczną i sprawnego udostępniania kompletu usług publicznych potrzebnych do uruchomienia działalności gospodarczej lub powrotu do pracy. Usługi te mogą być udostępniane poprzez portal internetowy lub automatycznie, np. kiedy nowe przedsiębiorstwo dokonujące rejestracji do celów numeru identyfikacji podatkowej (NIP) otrzymuje automatycznie także numer identyfikacyjny VAT.

Zgodnie ze sprawozdaniem w Austrii, Danii, Estonii, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii 55 proc. usług wymaganych do założenia nowego przedsiębiorstwa udostępnia się za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego lub automatycznie, natomiast tylko 46 proc. usług skierowanych do osób bezrobotnych jest obecnie udostępniana poprzez specjalny portal. Już 70 proc. organów administracji publicznej zaczęło pracować z systemem elektronicznych zamówień publicznych, jednak ze względu na jego niskie całościowe wykorzystanie (5 proc. wszystkich zamówień publicznych) nie pojawiają się istotne korzyści. Gdyby e-zamówienia stały się w pełni dostępne i weszły do powszechniejszego użytku, mogłyby ograniczyć koszty zamówień publicznych o 30 proc.

Sprawozdanie porównawcze Komisji dotyczące postępów e-administracji w UE jest publikowane od 2001 r. Celem tego badania jest zestawienie wyników poszczególnych państw europejskich w celu porównania postępów i dzielenia się najlepszymi praktykami. Analiza ta obejmuje ponad 10 tys. stron internetowych w 27 państwach członkowskich UE oraz w Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. W sprawozdaniu bada się 12 podstawowych usług dla obywateli dostępnych w internecie, m.in. podatki dochodowe, poszukiwanie pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dokumenty osobiste, rejestracja samochodu, wniosek o pozwolenie na budowę, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, podatek od osób prawnych, VAT, rejestracja nowego przedsiębiorstwa, przekazywanie danych do urzędu statystycznego, zgłoszenie celne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zamówienia publiczne.

T.Sz.
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach