Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


18 maja 2017 r.

Podatki na świecie: KE wzywa Francję do zmiany przepisów ws. dywidend

Bruksela wezwała Francję do likwidacji podatku u źródła, który dotyczy dywidend uzyskanych we Francji przez firmy mające siedziby w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak wskazuje Komisja Europejska, obecne przepisy są sprzeczne z unijną zasadą swobodnego przepływu kapitału.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Budząca wątpliwości danina obejmuje dywidendy uzyskane we Francji przez przedsiębiorców mających siedziby w innych państwach UE lub EOG. Unijni biurokraci twierdzą, że poprzez zastosowanie podatku u źródła od tego typu dywidend Francja nie wypełnia obowiązków związanych z zasadą swobodnego przepływu kapitału.

„Podatek u źródła powoduje natychmiastowe opodatkowanie, bez możliwości uzyskania zwrotu podatku od dywidend wypłaconych na rzecz spółki UE i EOG w następujących sytuacjach: po pierwsze, gdy spółka ma deficyt strukturalny, mimo że spółki francuskie nie muszą płacić tego podatku w podobnych sytuacjach; po drugie, gdy spółka tymczasowo ponosi straty, mimo że spółki francuskie borykające się z podobnymi trudnościami podlegają opodatkowaniu dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo ponownie zaczyna przynosić zysk” – wyjaśnia KE.

W 2015 r. Francja zmieniła przepisy, ale modyfikacje mają zastosowanie wyłącznie do spółek niebędących rezydentami, które równocześnie są zagrożone likwidacją oraz ponoszą straty.

Władze Francji mają teraz dwa miesiące na podjęcie odpowiednich działań. Jeśli nie wprowadzą oczekiwanych zmian, to sprawa trafi najprawdopodobniej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach