Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


16 marca 2011 r.

Polska prezydencja w UE – cele gospodarcze

Wzmocnienie wzrostu gospodarczego przez rozwój rynku wewnętrznego, w tym rynku elektronicznego, a także wykorzystanie unijnego budżetu do budowy konkurencyjnej Europy będą najważniejszymi gospodarczymi celami polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – postanowił rząd. Rada Ministrów na wniosek pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE przyjęła „Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Ponieważ w 2011 r. sytuacja gospodarcza będzie nadal trudna, a średni wzrost gospodarczy w UE nie przekroczy 2 proc. PKB, polska prezydencja będzie działać na rzecz przyspieszenia wzrostu gospodarczego – deklaruje rząd. Według ministrów, istotne znaczenie dla wzrostu całej Unii będzie miało ograniczenie deficytu budżetowego oraz redukcja zadłużenia publicznego.

Polska prezydencja zamierza wypracować modelu wzrostu, dzięki któremu UE będzie zdolna do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzmocnienie wzrostu gospodarczego ma się odbywać poprzez rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) oraz wykorzystanie budżetu UE do budowy konkurencyjnej Europy.

Polska, która rozpocznie negocjacje nad budżetem Unii po 2013 r., będzie chciała wypracować jak najkorzystniejszą ofertę finansową dla całej Wspólnoty. To nowy budżet unijny ma być narzędziem inwestycyjnym, które przyczyni się do wzrostu gospodarczego UE. Głównym elementem polityki inwestycyjnej Unii powinna pozostać polityka spójności, służąca realizacji celów strategii „Europa 2020”. Istotna będzie także reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która zapewni modernizację europejskiego rolnictwa i większą konkurencyjność.

Celem prezydencji będzie także zwiększenie możliwości transakcyjnych rynku wewnętrznego, który zapewnia wolny przepływ: osób, kapitału usług i towarów. Położony zostanie nacisk na rozwój usług elektronicznych. Oznacza to podjęcie działań na rzecz zniesienia barier uniemożliwiających przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line oraz kontynuowanie prac nad obniżaniem cen za roaming w telefonii komórkowej.

Według rządu, dokończenie budowy rynku wewnętrznego może się dokonać m.in. dzięki przygotowanemu przez Komisję Europejską pakietowi zmian w unijnych dyrektywach rynkowych, zwanym „Single Market Act”. Zadaniem polskiej prezydencji będą ponadto działania związane z dalszym rozwojem rynku usług, który generuje około 70 proc. unijnego PKB.

W ramach prezydencji podejmiemy prace w celu stworzenia tzw. 28 systemu prawnego, który ułatwiłby zawieranie umów sprzedaży na rynku wewnętrznym, w tym uprościł potencjalne transakcje internetowe dla 500 mln obywateli. Nowy system funkcjonowałby obok 27 obecnych, krajowych systemów. Przewidziano także dalsze otwieranie rynku europejskiego na kontakty handlowe z partnerami zewnętrznymi.

T.Sz., CIR
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach