Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 marca 2011 r.

Polska prezydencja w UE – priorytety w dziedzinie energetyki

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej propozycje nowych rozwiązań w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej. Obejmują one utworzenie mechanizmu koordynacji, czyli uzgadniania działań wszystkich instytucji unijnych odpowiedzialnych za energetykę, a także solidarności, czyli wsparcia ze strony instytucji UE w dotyczących energii dwustronnych negocjacjach państw członkowskich z partnerami spoza Wspólnoty.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Priorytety Polski na czas unijnej prezydencji oraz działania na rzecz ograniczania wpływu energetyki na środowisko były tematem rozmów wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińskiej z Ankrem Christensenem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii, która obejmie przewodnictwo w UE w styczniu 2012 r.

Jak poinformowała wiceminister Strzelec-Łobodzińska, jednym z najważniejszych celów polskiej prezydencji w Radzie UE będzie wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Wspólnoty. Polska zamierza przeprowadzić dyskusję państw członkowskich na ten temat podczas posiedzeń Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). Strona polska chce, by w rezultacie dyskusji Rada TTE przyjęła w listopadzie 2011 r. konkluzje ws. zewnętrznej polityki energetycznej.

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swoje propozycje nowych rozwiązań w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej. Zaproponowano m.in. utworzenie dwóch mechanizmów: koordynacji i solidarności. Pierwszy ma umożliwić zintegrowanie i skoordynowanie działań wszystkich unijnych instytucji, co pozwoliłoby Wspólnocie bardziej skutecznie podejmować decyzje w dziedzinie zewnętrznej polityki energetycznej. Mechanizm solidarności miałby z kolei zagwarantować każdemu z państw członkowskich możliwość uzyskania wsparcia ze strony unijnych instytucji w ich bilateralnych negocjacjach w obszarze energii z państwami trzecimi.

Polska postuluje także poszerzenie i wzmocnienie Wspólnoty Energetycznej. W opinii ekspertów departamentu energetyki MG, w pierwszej kolejności do Wspólnoty energetycznej powinny zostać włączone Gruzja i Turcja. Rząd w Warszawie chciałby także, aby Komisja przekonała państwa trzecie będące stronami Traktatu Wspólnoty Energetycznej do szybszego wdrożenia unijnego prawa. Polska zamierza także podjąć temat globalizacji Traktatu ws. Karty Energetycznej. Rozmowy powinny zostać podjęte ze strategicznymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Brazylia i Australia.

Jak poinformował Anker Christensen, duński rząd interesuje się postulowanymi przez Polskę rozwiązaniami w dziedzinie energetyki. Duńczycy, którzy przejmą przewodnictwo w UE od Polski, zamierzają kontynuować działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europie oraz umożliwić taki rozwój gospodarczy Unii, który nie będzie kolidował z kwestiami ochrony środowiska – powiedział Christensen.

T.Sz., MG
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach