Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 marca 2011 r.

Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że operator sieci Plus uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie kontroli dotyczącej problemów z wdrożeniem usługi telewizji mobilnej i nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 130 mln zł. UOKiK zarzuca Polkomtelowi, że opóźniał rozpoczęcie działań kontrolerów, nie wydał dowodu w postaci dysku twardego, a także przekazał tylko wybrane przez siebie fragmenty dokumentów.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Przedsiębiorcy są zobligowani do współpracy w toku kontroli prowadzonych przez UOKiK. Za brak takiego współdziałania prezes Urzędu może nałożyć na firmę karę sięgającą nawet równowartości 50 mln euro. Ustalenie tak surowej sankcji ma zagwarantować, że utrudnianie kontroli – a przez to uniemożliwienie uzyskania dowodów zakazanego porozumienia – nie będzie dla przedsiębiorcy bardziej opłacalne niż współpraca z organem antymonopolowym.

Decyzja dotycząca braku współdziałania przez Polkomtel odnosi się do kontroli przeprowadzonej przez UOKiK w grudniu 2009 r. jednocześnie w siedzibach pięciu spółek: PTC, Polkomtel, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia. Działania UOKiK odbywały się za zgodą sądu, w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w celu ustalenia, czy mogło dojść do zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej.

W trakcie prowadzonych czynności dwaj przedsiębiorcy – Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa – utrudniali przeprowadzenie kontroli, w związku z czym prezes UOKiK wszczęła postępowania w sprawie nałożenia na spółki kar pieniężnych. W przypadku operatora sieci Plus stwierdzono kilka naruszeń. Przede wszystkim spółka nie wydała kontrolującym twardego dysku będącego własnością Urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej. Zgodnie z prawem, kontrolowany podmiot ma obowiązek udostępnienia i wykonania kopii m.in. nośników informacji, na których mogą znajdować się dowody wskazujące na zawarcie porozumienia. Pomimo ciążących na niej obowiązków, spółka dotychczas nie przekazała twardego dysku.

Naruszeniem przepisów przez Polkomtel było również uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych. Pracownicy Urzędu nie mogli rozpocząć ich równocześnie z działaniami w siedzibach innych przedsiębiorców. Kontrolującym opóźniano bowiem kontakt z członkami zarządu spółki lub osobami przez nich upoważnionymi, pomimo ich obecności w siedzibie spółki. Kolejny zarzut dotyczy niewykonania żądania dotyczącego przekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtela w projekcie telewizji mobilnej – spółka przedstawiła kontrolującym jedynie ich wybrane fragmenty.

Uwzględniając wagę oraz liczbę stwierdzonych naruszeń, prezes Urzędu nałożyła na spółkę Polkomtel karę w wysokości 130 mln 689,9 tys. zł, co stanowi równowartość 33 mln euro. Nałożona kara stanowi więc 66 proc. jej maksymalnego wymiaru przewidzianego przepisami prawa. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku drugiego z przedsiębiorców, który utrudniał kontrolę Urzędu – Polskiej Telefonii Cyfrowej – nałożona została sankcja w wysokości 123 mln zł. PTC odwołała się od decyzji do SOKiK.

T.Sz., UOKiK
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach