Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 listopada 2007 r.

Poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego (1) — ile wynosi stawka dzienna i inne przydatne pojęcia

Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Dodatkowo jego znajomość u tzw. zwykłych podatników jest znikoma. Połączenie tych dwóch zjawisk powoduje, że praktycznie każdy może zostać sprawcą przestępstwa podatkowego. Dlatego postanowiliśmy opublikować poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego. Jego celem nie jest oczywiście zachęcanie do popełniania czynów zabronionych. Chodzi nam o to, aby podnieść świadomość prawną naszych Czytelników, prezentując najważniejsze postanowienia jednej z lektur obowiązkowych każdego podatnika: Kodeksu karnego skarbowego. 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Grzywny w Kodeksie karnym skarbowym (KKS) nie są określone kwotowo, a w tzw. stawkach dziennych. Dodatkowo rozpiętość ilości stawek w ramach wymierzonej kary może być bardzo duża. Sprawę komplikuje fakt posługiwania się przez ustawodawcę różnymi pojęciami określającymi wielkość naruszenia prawa — np. „mała wartość”, „wielka wartość”, „próg ustawowy”. Zanim zaczniemy prezentować poszczególne wykroczenia i przestępstwa, których może dopuścić się podatnik, i kary, jakie za nie grożą, dobrze będzie wiedzieć, w jaki sposób wyliczyć wysokość grzywny, która może zagrażać nieszczęśnikowi przyłapanemu na niedozwolonych manipulacjach podatkowych, i co oznaczają poszczególne pojęcia używane w KKS. 


 

Przykład

Art. 54 KKS:

§ 1. Podatnik, który, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.


§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.


§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.Stawka dzienna

Wysokość stawki dziennej określa sąd, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Sąd, określając wysokość stawki dziennej, porusza się w obszarze widełek określonych przez ustawodawcę.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystakrotności.

Ten zapis oznacza, że każda podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza zaostrzenie karania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych.

W 2007 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł. W 2008 r. wynagrodzenie to dość istotnie rośnie — do kwoty 1126 zł (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1209). Co to oznacza w praktyce?


Jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2007 r. 31,20 zł. W 2008 r. będzie wynosiła 37,53 zł. Czterystakrotność 1/30 wyniesie odpowiednio 12 480 zł i 15 012 zł. Sąd, orzekając grzywnę za czyn określony w przykładzie (art. 54 § 1), ma możliwość ustalenia jej w wysokości od 31,20 zł (37,53 zł — jeśli orzekanie w pierwszej instancji odbędzie się w 2008 r.) aż do 8 985 600 zł (10 808 640 w 2008 r.). Ta druga kwota to wynik mnożenia 720 (maksymalna ilość stawek dziennych) przez 12 480 (15 012) — maksymalną wartość stawki dziennej.

Jak widać, sąd ma dość spore pole manewru.

Mała wartość, duża wartość, wielka wartość

Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stanowi to w 2007 r. 187 200 zł (225 200 w 2008 r.).

Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. To kwoty w 2007 i 2008 r. odpowiednio 468 000 zł i 563 000 zł.

Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli 936 000 zł w 2007 r. i 1 126 000 zł w 2008 r.

(art. 53 § 14-16 KKS)

Ustawowy próg

W przepisach KKS często wspomina się o ustawowym progu — jeżeli zmieścimy się w tym progu, popełniając czyn zakazany, będziemy karani łagodniej.

Z ustawowym progiem mamy do czynienia, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2007 r. to 4680 zł, w 2008 r. 5630 zł.

(E.G.)

 

cdn.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst ujednolicony na stronie www.podatki.biz)
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach