Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


20 grudnia 2006 r.

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

Osoba, która po rozwodzie chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, musi złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który stanowi regulację prawną w tej kwestii, ma na to trzy miesiące od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Art. 59. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

(Kodeks rodzinny i opiekuńczy)


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd stanu cywilnego (USC).

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem (w przypadku przebywania za granicą).

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • prawomocne orzeczenie rozwodu,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC),
  • podanie lub wniosek.


Z przykładowym wnioskiem możemy zapoznać się tutaj.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Forma załatwienia:
Przyjęcie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:

  • za przyjęcie oświadczenia — 11 zł.


Od 1 stycznia 2007 roku podanie i załączniki zwolnione są z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do wojewody, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach