Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


9 sierpnia 2017 r.

Pracodawcy i związkowcy zalecają płacenie za dłuższy staż

Trwająca ponad miesiąc praktyka powinna być obligatoryjnie płatna – twierdzą związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Strona społeczna przyjęła w tej sprawie uchwałę, w której prezentuje pakiet zaleceń dotyczących młodych pracowników na stażu.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w I kwartale 2017 r. stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wynosiła 15,3 proc. W przypadku absolwentów wskaźnik ten osiągnął poziom 22,8 proc.

Przyjęta już w czerwcu br. przez Radę Dialogu Społecznego uchwała zawiera szereg zaleceń odnoszących się do jakości staży na otwartym rynku pracy. Jedną z głównych rekomendacji jest obligatoryjna płatność dla trwających ponad miesiąc praktyk.

„Rozwiązanie to ma na celu promowanie odpłatności za praktykę i odchodzenie od tzw. wolontariatu pracowniczego, krytykowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Wynagrodzenie praktykanta powinno być określone proporcjonalnie do wynagrodzenia otrzymywanego na stanowisku, na którym odbywa praktykę” – czytamy w komunikacie Pracodawców RP.

Jak ocenia strona społeczna, pracodawca nie powinien zawierać kolejnej umowy o praktykę z tą samą osobą. Rada Dialogu Społecznego zaleca też, by program stażowy co do zasady nie trwał dłużej niż 6 miesięcy.

Pozostałe zalecenia zakładają m.in. przejrzystość systemu rekrutacji praktykantów, jasne określanie zakresu obowiązków oraz spisanie w umowie wszystkich najistotniejszych kwestii dotyczących praktyki.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach